RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

ČLANOVI UPRAVE, ČLANOVI DRUŠTVA-NOVOSTI KOD ISPLATA

Zagreb, 25. siječnja 2017. seminar Novosti kod isplata (porezna reforma) članovima uprave i članovima društva te prokuristima i likvidatorima


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2925. siječnja 2017. (srijeda)

Promjenama koje su nas zahvatile poreznom reformom u Zakonu o porezu na dohodak, posebno je uređeno da se naknade članova uprave i/ili izvršnih direktora koji kao radnici u radnom odnosu obavljaju određene poslove za poslodavca u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi smatraju plaćom. U skladu s time, s pravnog bi motrišta trebalo revidirati ugovore te promotriti činjenicu odgovara li sklopljeni ugovori s menadžmentom društva predviđenom načinu oporezivanja (plaća ili drugi dohodak). Zaposleni članovi uprave koji su ujedno najčešće i članovi društva od 1. siječnja 2017. godine trebaju podmirivati doprinose na najnižu osnovicu utvrđenu u svoti od 5.030,35 kn. U tom će pravcu na seminaru biti dana objašnjenja na konkretne upite, kroz primjere koji se najčešće pojavljuju u praksi te na pitanja u vezi s obračunom doprinosa, dohotka, poreza i iskazivanja u JOPPD-u. Na seminaru će biti riječ i o isplatama i ugovorima članovima društva.

Program seminara:

- BITNO: kakve ugovore treba sklopiti s menadžerima, prokuristima, likvidatorima i
  članovima uprave te koji se ugovori trebaju smatrati plaćom, a koji drugim dohotkom

- Položaj članova uprave trgovačkog društva i isplata njihovih primitaka

- Evidentiranje radnog vremena likvidatora, prokurista i člana uprave

- Određivanje samostalnosti u utvrđivanju radnog vremena

- Kada i koji članovi uprave trgovačkog društva su obvezni prijaviti se na mirovinsko
  i zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose

- Umirovljenici članovi uprave, prokuristi, likvidatori

- Novo! Koju visinu plaće trebaju isplaćivati članovi društva ako su zaposlenici

- Način utvrđivanja plaće za članove uprave / članove društva

- Može li se član društva / član uprave odreći prava na isplatu plaće

- Koje poslove mogu obavljati nezaposleni članovi uprave trgovačkog društva i članovi društva

- Isplata članovima društva – oporezive i neoporezive naknade i prava

- Dodjela vlastitih dionica i opcijska kupnja dionica od strane članova društva i od strane
  zaposlenika

- Dodjela vlastitih udjela zaposlenicima i članovima uprave

- Kapitalni primitci članova društva u 2016. i 2017. godini

- STATUS: likvidatora, prokurista i člana uprave – upis, promjene, prestanak obnašanja
  dužnosti i dr.)

- Isplata bonusa članovima uprave

- Obračun doprinosa i korištenje najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za
  obračun doprinosa, povrat doprinosa

- SPECIFIČNOSTI: radni odnos likvidatora, prokurista i člana uprave

- Isplata dobitka članovima društva

- Odgovori na pitanja

Predavači su savjetnici RRiF-a za dohodak, plaće, poreze, trgovačko i radno pravo i dr.

Početak seminara je u 9,30 sati.

Naknada za seminar je 875,00 kn (700,00 + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača + knjigu „Članovi uprave, prokuristi, likvidatori – zbirka bitnih propisa), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg polaznika iz istog društva (obrta, ustanove…) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn). Plaćanje naknade je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati po popunjenju skupine.

Seminar je planiran za točno određeni broj sudionika, stoga je prijava obvezna.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o. za poslovno savjetovanje, Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel. 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr

 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 25. siječnja 2017. seminar Novosti kod isplata (porezna reforma) članovima uprave i članovima društva te prokuristima i likvidatorima


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DAVA