RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

GODIŠNJI OBRAČUN U KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Zagreb, 23. veljače 2018. seminar "Posebnosti godišnjeg obračuna u komunalnim društvima i novosti u 2018. godini" - porezne novosti i novo uređenje trgovačkih društava prema prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2923. veljače 2018. (petak)*

*promijenjeno je mjesto održavanja seminara u odnosu na prvotno najavljeno - hotel Westin.

Trgovačka društva koja obavljaju komunalne djelatnosti u odnosu na računovodstvene i porezne propise imaju posebno obilježje u njihovoj primjeni. Kako odgovoriti na zahtjeve propisanih određenja u odnosu na korisnike usluga i osnivača, samo je dio problematike koja će se obrazlagati na seminaru.
Pred nama je i donošenje novog Zakona o komunalnom gospodarstvu. O tome će na seminaru izlagati osoba koja je radila na prijedlogu tog Zakona. Stoga vas pozivamo na naš seminar na kojem će biti riječi o aktualnim pitanjima te će se dati moguća rješenja problema iz prakse.

 

Program seminara:

 1. Novosti u obračunu plaća i neoporezivih primitaka u 2018. godini
 2. Novosti u PDV-u glede osobnih automobila i troškova uporabe, te pitanja o oporezivim i
  neoporezivim isporukama
 3. Sastavljanje financijskih izvještaja
  • obračun troškova za 2017. godinu
  • priznavanje prihoda i odgođenih prihoda u 2017. godini
  • državne potpore – primjena kapitalnog pristupa
  • komunalna imovina – evidencije i otpisi (inventar, odlagalište otpada, objekti
   na grobljima i dr.)
  • odnos osnivača (jedinice lokalne (regionalne) samouprave) i komunalnog društva
 4. Sastavljanje godišnje prijave Poreza na dobitak za 2017. godinu – posebnosti kod
  komunalnih društava
 5. Novo pravno uređenje trgovačkih društava i drugih oblika obavljanja komunalne djelatnosti
  prema Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu
 6. Odgovori na pitanja


Početak seminara je u 9:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika pa stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 23. veljače 2018. seminar "Posebnosti godišnjeg obračuna u komunalnim društvima i novosti u 2018. godini" - porezne novosti i novo uređenje trgovačkih društava prema prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
KRANAPretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)