RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

KAPITALNI PRIMICI I RAČUNOVODSTVO KAPITALA

Zagreb, 12. siječnja 2018. - seminar "Kapitalni primici i računovodstvo kapitala"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za fin. menadžment, Martićeva 2912.siječnja 2018. (petak)

Prodaja ili prijenos udjela i dionica između fizičkih i pravnih osoba možebitno podliježe oporezivanju. Cilj ovog seminara je prikazati koji su to slučajevi te kakav je porezni položaj povoljnije kupnje dionica zaposlenika i članova uprave i opcijske kupnje dionica iz tuzemstva i inozemstva. Kroz izlaganja tema namjera je objasniti računovodstveno praćenje kapitala (povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, oblikovanje kapitalnih pričuva, revalorizacijskih pričuva, zakonskih pričuva i ostalih pričuva).  Uz navedeno, objasniti će se i prijenos i podjela kapitala kod statusnih promjena društva (pripajanje, spajanje, podjela) kada nastaje goodwill i dr.

Program seminara:

 • Prijenos i dodjela vlastitih dionica i udjela zaposlenicima i članovima uprave te isplata
  udjela u dobitku
 • Porezni položaj povoljnije kupnje dionica zaposlenika i članova uprave
 • Opcijska kupnja dionica iz tuzemstva i inozemstva
 • Obveze fizičkih osoba pri opcijskoj kupnji dionica iz inozemstva i predaja obrasca JOPPD,
  obveza prijave u Registar poreznih obveznika
 • Oporezivanje kapitalnih primitaka nastalih prodajom dionica i udjela
 • Kada je otuđenje financijske imovine fizičkih osoba  neoporezivo
 • Obveze prodavatelja (fizičkih osoba) pri prodaji udjela tijekom 2017. godine
 • Darovanje udjela zaposlenicima, članovima uprave ili srodnicima
 • Evidentiranje kapitalnih primitaka u JOPPD-u
 • Evidentiranje dodjele i opcijske kupnje dionica u JOPPD-u
 • Računovodstveno praćenje kapitala prema zahtjevima HSFI-a 12
 • Povećanje i smanjenje kapitala rezultatima poslovanja
 • Oblikovanje kapitalnih pričuva – tko i kako?
 • Oblikovanje pričuva za stjecanje vlastitih dionica i udjela
 • Otkup i prodaja vlastitih dionica i udjela
 • Oblikovanje i uporaba revalorizacijskih pričuva
 • Oblikovanje ostalih pričuva i zakonskih pričuva
 • Uporaba zadržanih dobitaka iz prijašnjih godina za isplatu – oporezivanje
 • Prijenos i podjela kapitala kod statusnih promjena (pripajanje, spajanje, podjela) i goodwill

 

Vrijeme održavanja: od 9:30 do 14:30 sati

Prijava za seminar je obvezna.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.

 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 12. siječnja 2018. - seminar "Kapitalni primici i računovodstvo kapitala"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
NERETAPretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)