RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

NAPLATA TRAŽBINA PRISILNIM PUTEM

Zagreb, 10. travnja 2018. seminar "Naplata tražbina prisilnim putem"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2910. travnja 2018. (utorak)

Problemi naplate tražbina nastaju kad se iscrpe redoviti postupci koji su uobičajeni kad dužnici plate nabavljena dobra ili korištene usluge, vrate zajmove i kredite i sl. Ali kad dužnici ne plaćaju ni nakon naknadno odobrenih rokova i kad tražbinama prijeti zastara, vjerovnici moraju poduzeti prisilne mjere naplate. Koje su tu mogućnosti i kakvi su pravno-financijski postupci i učinci, o tome će predavati suci Visokoga trgovačkog suda i financijski stručnjaci.
Naplata u stečaju odnosno predstečaju posebno je ograničena. O kojim je pravnim mogućnostima riječ, bit će govora na ovom seminaru.
Seminar je namijenjen osobama koje su zadužene za naplatu tražbina, pravnicima, računovođama i revizorima.

Teme seminara:

1. Naplata potraživanja u parničnom postupku:

 • Na temelju računa (postupak u povodu prigovora protiv rješenja o ovrsi ne temelju
  vjerodostojne isprave)
 • Ostala potraživanja (naknade štete, izgubljena zarada i slično)
 • Računovodstveni i porezni učinci prije i nakon dovršetka parničnog postupka (uspješnog
  ili neuspješnog)

2. Postupanje u predstečajnom postupku

 • Prijava potraživanja
 • Kontrola ostalih tražbina
 • Postupak priznavanja odnosno osporavanja
 • Parnični postupak u slučaju priznavanja ili osporavanja
 • Pravo glasa
 • Sklapanje nagodbe
 • Računovodstveni i porezni učinci priznavanja odnosno osporavanja te isplata

3. Postupanje u stečajnom postupku

 • Prijava potraživanja – viši i niži redovi
 • Kontrola ostalih tražbina
 • Ispitivanje tražbina i skupštine vjerovnika
 • Parnični postupak u slučaju priznavanja ili osporavanja
 • Pravo glasa
 • Kako upravljati tijekom stečajnog postupka
 • Računovodstveni i porezni učinci priznavanja odnosno osporavanja te isplata

4. Parnični postupci vezani za stečaj

 • Skupna šteta
 • Pobijanje pravnih radnji u stečaju
 • Računovodstveni i porezni učinci

5. Pitanja i odgovori

Predavači: Dubravka MATAS, sutkinja Visokog trgovačkog suda; Mladen ŠIMUNDIĆ, sudac Visokog trgovačkog suda; dr.sc. Đurđica JURIĆ, dekanica RRIF Visoke škole i urednica u RRIF-u

Početak seminara je u 9,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 1.000,00 kn (800,00 kn + PDV 200,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 10. travnja 2018. seminar "Naplata tražbina prisilnim putem"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
NERTVAPretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)