RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

POREZNI PRAKTIKUM: PDV, DOBIT I DOHODAK

Zagreb, 7. studenog 2017. POREZNI PRAKTIKUM PDV, DOBIT I DOHODAK


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za fin. menadžment, Martićeva 297. studenog 2017. (utorak)

Cilj je ovog seminara odgovoriti na aktualna pitanja iz područja PDV-a, poreza na dobitak i poreza na dohodak. Aktualna pitanja odnose se na oporezivanje isporuka dobara i usluga s EU-om i s trećim zemljama koje se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi. Uz to, u seminar su uključena i pitanja iz područja dohotka koja se odnose na neoporezive isplate i isplate drugih dohodaka fizičkim osobama.

Program seminara:

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST:

 • Obračun PDV-a pri isporukama usluga s EU-om i trećim zemljama
 • Porezno motrište prodaje dobara u EU-u i stjecanja dobara iz EU-a
 • Porezni položaj trostranih poslova
 • Porezni položaj „lažnih“ trostranih poslova
 • Obračun PDV-a pri primjeni carinskog postupka 42
 • Porezno motrište prodaje dobara na daljinu
 • Ulazak i izlazak u sustav PDV-a u 2018. godini

POREZ NA DOBITAK:

 • Porez na dobitak između transakcija između povezanih osoba (davanje i primanje zajmova
  i kredita od povezanih osoba, kupnja dobara i usluga od povezanih osoba, prodaja dobara
  i usluga povezanim osobama) – obrazac PD-IPO
 • Plaćanje poreza po odbitku na isplate dobitka pravnim osobama u EU-u i u trećim zemljama
 • Plaćanje poreza po odbitku na isplate kamata, prava i sl. inozemnim pravnim osobama
 • Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu u RH s motrišta poreza na dobitak

POREZ NA DOHODAK:

 • Neoporezive isplate zaposlenicima i ostalim osobama
 • Isplate drugih dohodaka tuzemnim fizičkim osobama
 • Obračun ostalih primitaka inozemnim fizičkim osobama
 • Obračun autorskog honorara

Predavačice:
Mr. Anja Božina
Dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović
Dr. sc. Đurđica Jurić
Dr. sc. Ljerka Markota

Vrijeme održavanja: 9:30 - 15:00 sati

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 7. studenog 2017. POREZNI PRAKTIKUM PDV, DOBIT I DOHODAK


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
RSNJAKPretplatnik
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici (1)