RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Zagreb, 26. i 27. listopada 2017. tečaj POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - SAŽETCI NAJVAŽNIJIH PODRUČJA


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2926. i 27. listopada 2017. (četvrtak i petak)

Neprofitne organizacije osnovane su na temelju različitih propisa. Jedinstven je samo računovodstveni sustav koji ujednačuje tu raznovrsnost.Osim toga, poslovanje neprofitnih organizacija u odnosnu na poslovanje trgovačkih društava ima svoje posebitosti, kako s obzirom na način stjecanja i priznavanja prihoda te za nastanak troškova tako i u primjeni raznovrsnih propisa. Posebitost se osobito očituje u području poreza, rada fizičkih osoba, obavljanja različitih gospodarskih djelatnosti kojima stječu prihode, deviznog poslovanja i revizije.

S obzirom na navedeno, organiziramo dvodnevni tečaj POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – SAŽETCI NAJVAŽNIJIH PODRUČJA, koji je namijenjen osnivačima neprofitnih organizacija, članovima različitih tijela neprofitnih organizacija (predsjednicima, ravnateljima, tajnicima i dr.), članovima neprofitnih organizacija, osobama koje provode nadzor poslovanja neprofitnih organizacija i svim ostalim osobama koje zanima sustav rada i poslovno okruženje neprofitnih organizacija. Tečaj je namijenjen i knjigovođama koji vode njihove poslovne knjige kako bi se na odgovarajući način uključili u sustav neprofitnog računovodstva te prepoznali razlike i sličnosti u odnosu na druge računovodstvene sustave.

Teme tečaja su:

PRVI DAN

* Osnivanje i rad neprofitnih organizacija, s posebnim naglaskom na osnivanje i rad udruga –
  uz osvrt na športske organizacije, zaklade, političke stranke i sindikate.

* Poslovno okruženje neprofitnih organizacija:

 • Financiranje rada neprofitnih organizacija
 • Posebitosti obavljanja nekih "poduzetničkih" djelatnosti u okviru neprofitnih organizacija
  1. Ugostiteljstvo i turizam
  2. Trgovina
  3. Proizvodnja

* Rad fizičkih osoba u neprofitnoj organizaciji

 1. Ugovor o radu
 2. Ugovor o djelu
 3. Ugovor o volonterstvu

* Porezno i carinsko okruženje rada neprofitnih organizacija

 1. Porezi
  - Porez na dohodak
  - Porez na dodanu vrijednost
  - Porez na dobitak
 2. Carine
 3. Devizni sustav

* Javna davanja na rad fizičkih osoba

 1. Obračun poreza i doprinosa na plaće, drugi dohodak, autorski drugi dohodak
 2. Nadoknada plaće (bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust)

 

DRUGI DAN

* Računovodstvo

 • Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
 • Knjigovodstveni sustavi (jednostavno / dvostavno knjigovodstvo)
 • Organizacija knjigovodstva
 • Temeljna načela iskazivanja poslovnih promjena
 • Objašnjenje sadržaja (poslovnih promjena) koje se iskazuju na računima računskog plana
  1. Nefinancijska imovina (dugotrajna i kratkotrajna nefinancijska imovina)
  2. Financijska imovina
  3. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
  4. Obveze
  5. Prihodi
  6. Rashodi
  7. Vlastiti izvori

* Sustav izvještavanja o radu neprofitnih organizacija

 • Financijski izvještaji u sustavu neprofitnog računovodstva
 • Ostali izvještaji

* Program rada te planiranje prihoda i rashoda kod neprofitnih organizacija

* Sustav upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija

* Nadzor poslovanja neprofitnih organizacija

* Odgovori na pitanja

Predavači su stručnjaci iz različitih nadležnih institucija i urednici – savjetnici iz RRiF-a.

Početak tečaja svakog dana je u 9,30 sati.

 

Tečaj se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Svaki sudionik dobiva uvjerenje o stručnom osposobljavanju.

Cijena tečaja je 2.000,00 kn (1.600,00 kn + PDV 400,00 kn).

Popust za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz iste organizacije (tvrtke, ustanove, obrta…) je 20 %, odnosno cijena je 1.600,00 kn (1.280,00 kn + PDV 320,00 kn).

U cijenu je uključen pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, napitci i obroci.

Sudionici tečaja mogu po povoljnijoj cijeni nabaviti sveobuhvatnu knjigu „Računovodstvo neprofitnih organizacija“, VII. izmijenjena i dopunjena naklada 2017., 850 stranica, po cijeni od 483,00 kn (cijena u redovitoj prodaji je 588,00 kn) pa je tada sveukupna cijena naknade za tečaj 2.483,00 kn (2.000,00 kn + 483,00 kn).

Naknada za tečaj uplaćuje se isključivo po primljenoj našoj ponudi, koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja tečaja.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel. 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr

 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 26. i 27. listopada 2017. tečaj POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - SAŽETCI NAJVAŽNIJIH PODRUČJA

Knjiga RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA DA   NE


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
CETNAPretplatnik
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici (1)