RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Zagreb, 4. listopada 2017. seminar "POSTUPCI PRI PRESTANKU RADNOG ODNOSA TE POREZNI I RAČUNOVODSTVENI POLOŽAJ ISPLATA"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 294. listopada 2017. (srijeda)

Svrha je ovog seminara na jednostavan i pristupačan način približiti tematiku svih načina prestanka radnog odnosa s tri najvažnija aspekta: s gledišta radnog prava, s gledišta poreznih propisa i isplata vezanih za obračun doprinosa i poreza te s gledišta obveznih knjiženja koja su utvrđena Zakonom o porezu na dobit te Hrvatskim i Međunarodnim računovodstvenim standardima (HSFI i MSFI).

Program seminara:

·         Načini (razlozi) prestanka ugovora o radu

·         Aktualnosti kod otkaza ugovora o radu i na što poslodavci trebaju paziti kod davanja otkaza

·         Otkazni rok kod otkaza poslodavca – uvjeti, korištenje bolovanja i godišnjeg odmora za vrijeme
          otkaznog roka i druga pitanja

·         Bitna i praktična pitanja u vezi s vrstama otkaza ugovora o radu

·         Obveze poslodavca nakon prestanka radnog odnosa

·         Materijalna prava radnika u slučaju prestanka radnog odnosa

·         PRAVO NA OTPREMNINU prema Zakonu o radu i drugim aktima poslodavca

·         Specifični oblici otpremnine: npr. u slučaju osobno uvjetovanog otkaza kad je nastala ozljeda
          na radu ili profesionalna bolest

·         Isplatna lista isplaćene otpremnine

·         Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i isplatna lista

·         Utvrđivanje visine otpremnine

·         Utvrđivanje najmanje i najviše svote otpremnine

·         Porezni i računovodstveni položaj isplate otpremnine

·         Obveza isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog
          odnosa

·         Porezni i računovodstveni položaj isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor

·         Pravne obveze poslodavca u slučaju radnikove smrti

·         Porezni položaj isplata u slučaju smrti radnika i obračun doprinosa i isplate nasljednicima

·         ISPLATE BIVŠIM ZAPOSLENICIMA – obračun doprinosa na način propisan za drugi dohodak,
          a porez obračunan na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada

·         Praktična pitanja sporazuma o prestanku ugovora o radu

·         Računovodstveno postupanje obvezna rezervacija troškova za otpremnine

·         Računovodstveno postupanje - obvezna rezervacija za naknadu za neiskorišteni godišnji
          odmor

·         Računovodstveno postupanje obvezna rezervacija za jubilarne nagrade

·         Odgovori na pitanja

Predavači:

mr. Anja Božina
dr.sc. Tamara Cirkveni Filipović

Ante Vidović, dipl.iur.

Početak seminara je u 9:30 sati.

Seminar se planira za točno određen broj polaznika pa zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.
Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o. Vlaška 68, 10000 Zagreb, tel. 01/4699-760, faks 01/4699-766, e-mail: rrif@rrif.hr 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 4. listopada 2017. seminar "POSTUPCI PRI PRESTANKU RADNOG ODNOSA TE POREZNI I RAČUNOVODSTVENI POLOŽAJ ISPLATA"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DUNVPretplatnik
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici  (1)