RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

PRIMJENA HSFI-JA U 2018. GODINI

Zagreb, 9. travnja 2018. seminar "Praktična primjena HSFI-ja u 2018. godini"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 299. travnja 2018. (ponedjeljak)

Cilj je ovog seminara obrazložiti primjenu HSFI-ja kod mikro, malih i srednjih poduzetnika na praktičnim primjerima iz poslovne prakse. Praktični primjeri uključuju poslovne događaje koji nastaju u vezi s nabavom, držanjem i prodajom zaliha, nekretnina, dionica i udjela, vrednovanjem i otpisom potraživanja i obveza, priznavanjem prihoda i rashoda i dr. Pravilno knjiženje poslovnih događaja od iznimne je važnosti za točno sastavljanje financijskih izvješća, kako u međurazdoblju tako i za poslovnu godinu. Stoga vas pozivamo na ovaj seminar kako biste uskladili svoja praktična znanja o propisanim standardima.

Program seminara:

 1. Računovodstveno praćenje nekretnina, postrojenja i oprema (klasifikacija, nabava,
  amortizacija, troškovi održavanja, smanjenje vrijednosti i prodaja)
 2. Računovodstveno praćenje dionica, udjela i ostalih vrijednosnih papira (klasifikacija,
  nabava, naknadno vrednovanje i prodaja)
 3. Računovodstveno praćenje zaliha (nabava zaliha, vrijednosno usklađenje, prodaja,
  popusti kod prodaje)
 4. Računovodstveno praćenje zajmova (početno i naknadno vrednovanje, obračun kamata)
 5. Računovodstveno praćenje potraživanja (početno i naknado vrednovanje i otpisi)
 6. Računovodstveno praćenje obveza (početno i naknado vrednovanje i otpisi)
 7. Računovodstveno praćenje vremenskih razgraničenja (plaćeni troškovi budućih razdoblja,
  odgođeni prihodi i sl.)
 8. Računovodstveno praćenje prihoda (uvjeti za priznavanje prihoda i utvrđivanje vrijednosti
  prihoda)
 9. Računovodstveno praćenje rashoda (uvjeti za priznavanje rashoda i utvrđivanje vrijednosti
  rashoda)
 10. Računovodstveno praćenje poljoprivredne djelatnosti (utvrđivanje vrijednosti biološke
  imovine i poljoprivrednih proizvoda i njihova prodaja)
 11. Računovodstvo kapitala (oblikovanje kapitalnih i zakonskih pričuva, isplate dobitaka)
 12. Konsolidacija financijskih izvješća (kada postoji obveza konsolidacije i kako se provodi
  konsolidacija financijskih izvješća)

Svakom sudioniku seminara kao dio seminarskog materijala bit će uključena i knjiga Hrvatski računovodstveni sustav, VII. Izdanje.

Trajanje seminara je od 9,30 do 14,00 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača i knjigu Hrvatski računovodstveni sustav), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 9. travnja 2018. seminar "Praktična primjena HSFI-ja u 2018. godini"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
BIOOVOPretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)