RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezno motrište uvoza dobara u RH

rrif - 2.2018, str. 166  

Carinski postupak i PDV

rrif - 1.2018, str. 311  

Porezni zastupnik u R. Hrvatskoj

rrif - 11.2017, str. 111  

Stope PDV-a u prometu dobara i usluga

rrif - 10.2017, str. 77  

Porezni položaj trostranih poslova

rrif - 9.2017, str. 88  

Novosti u oporezivanju PDV-om

pip - 12.2016, str. 3  
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)