RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 9.2017, str. 183  

Predviđanje poslovnog neuspjeha

rrif - 7.2017, str. 160  

Produktivnost trgovine na malo

rrif - 7.2017, str. 176  

VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 6.2017, str. 49  

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2017.

obav - 6.2017, str. 83  

Europski nalog za blokadu računa

rrif - 5.2017, str. 139  

Indosiranje mjenice

rrif - 5.2017, str. 144  

Financijsko planiranje u trgovini

rrif - 3.2017, str. 166  

VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 2.2017, str. 49  

Financijski učinak preporuka u trgovini

rrif - 11.2016, str. 148  

Zlato kao siguran ulog

rrif - 11.2016, str. 152  

Obračun zateznih kamata

rrif - 10.2016, str. 158  

Izrada godišnjeg plana poslovanja

rrif - 10.2016, str. 168  

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 9.2016, str. 227  

Kamate od 1. srpnja 2016. godine

rrif - 8.2016, str. 133  

Transakcijski računi u inozemstvu

rrif - 7.2016, str. 158  

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 7.2016, str. 236  

Primjena Uredbe o poticanju ulaganja

rrif - 5.2016, str. 142  

Raspodjela poreza na dohodak

Pror - 5.2016, str. 14  

Utvrđivanje fer vrijednosti patenata

rrif - 4.2016, str. 170  

Međunarodni dokumentarni akreditiv

rrif - 1.2016, str. 277  

Nema više otkupa otpada za gotovinu

rrif - 12.2015, str. 204  

Osobni stečaj – zakonsko uređenje

rrif - 12.2015, str. 206  
Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)