RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Zagreb, 30. listopada 2017. računovodstveni praktikum RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA - IV. skupina


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za fin. menadžment, Martićeva 296. rujna 2017. (srijeda) - POPUNJENO
ZAGREB, RRiF Visoka škola za fin. menadžment, Martićeva 2927. rujna 2017. (srijeda) - POPUNJENO
ZAGREB, RRiF Visoka škola za fin. menadžment, Martićeva 2917. listopada 2017. (utorak) - POPUNJENO
ZAGREB, RRiF Visoka škola za finacijski menadžment, Martićeva 2930. listopada 2017. (ponedjeljak)

Cilj je ovog praktikuma obrazložiti računovodstveno i porezno motrište troškova koji najčešće nastaju kod poslovanja društva, te na koji se način može učinkovito upravljati troškovima poslovanja. Za knjiženje troškova društva bitno je postojanje vjerodostojne dokumentacije. Zbog toga će se na konkretnim primjerima iz poslovne prakse objasniti načini obračuna pojedinih troškova, odnosno kako nastaju, te koja dokumentacija služi kao podloga za priznavanje određenih troškova društva.

Program seminara:

1. Troškovi kamata s povezanim i nepovezanim poduzetnicima

2. Troškovi uporabe osobnih automobila i teretnih vozila

3. Troškovi amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine

4. Troškovi otpisa zaliha materijala i sitnog inventara

5. Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja

6. Troškovi kazna, opomena, penala i nadoknade šteta

7. Troškovi popusta, sniženja i reklamacija

8. Troškovi rezerviranja

9. Manjkovi imovine

10. Troškovi poreza utvrđenih u nadzoru

11. Troškovi tečajnih razlika

12. Troškovi vrijednosnog usklađenja kupaca i otpisa potraživanja od kupaca

13. Troškovi članova uprave i zaposlenika i njihov porezni položaj

14. Nadoknada troškova
 

Predavači na seminaru:
mr. Anja Božina
dr.sc. Tamara Cirkveni Filipović
dr.sc. Šime Guzić
dr.sc. Đurđica Jurić
Jasna Vuk, dipl.oec.
 

Vrijeme održavanja: od 9,30 do 15,00 sati

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika pa zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 30. listopada 2017. računovodstveni praktikum RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA - IV. skupina


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
BIOOVOPretplatnik
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici  (1)