RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti i razlike u GRI smjernicama

rrif - 4.2017, str. 50  

Bolovanje i darovanje

rrif - 4.2017, str. 53  

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 2.2017, str. 106  

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 2.2017, str. 129  

Porez na dobitak i oročena sredstva

rrif - 2.2017, str. 233  

Porez na dobitak i pretporez

rrif - 2.2017, str. 235  

VII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 2.2017, str. 48  

Obračun amortizacije za 2016. godinu

rrif - 1.2017, str. 107  

Prijeboj i otpust duga

rrif - 1.2017, str. 187