RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak računovodstvenih pogrešaka

rrif - 11.2017, str. 37  

Mobilni telefoni u imovini poduzetnika

rrif - 11.2017, str. 61  

Izbor revizora za 2017. godinu

rrif - 10.2017, str. 45  

Troškovi dugoročnih rezerviranja

rrif - 10.2017, str. 46  

Prodaja zemljišta i valutna klauzula

rrif - 10.2017, str. 56  

Paušalni porez na dobitak

rrif - 10.2017, str. 58  

Štete na imovini poduzetnika

rrif - 9.2017, str. 35  

Izbor revizora za 2017. godinu

rrif - 9.2017, str. 43  

Osnivanje ustanove i revolving kredit

rrif - 8.2017, str. 39  

Depozit i revalorizacija

rrif - 8.2017, str. 43  

Odobravanje zajmova fizičkim osobama

rrif - 7.2017, str. 15  

Poslovanje s mjenicama

rrif - 6.2017, str. 19  
Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)