RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Poslovanje s mjenicama

rrif - 6.2017, str. 19  

Darivanje političkim strankama

rrif - 5.2017, str. 53  

Novosti i razlike u GRI smjernicama

rrif - 4.2017, str. 50  

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 2.2017, str. 106  

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 2.2017, str. 129  

Obračun amortizacije za 2016. godinu

rrif - 1.2017, str. 107  

Računovodstvo troškova posudbe

rrif - 10.2016, str. 21