RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak računovodstvenih pogrešaka

rrif - 11.2017, str. 37  

Mobilni telefoni u imovini poduzetnika

rrif - 11.2017, str. 61  

Odobravanje zajmova fizičkim osobama

rrif - 7.2017, str. 15  

Poslovanje s mjenicama

rrif - 6.2017, str. 19  

Darivanje političkim strankama

rrif - 5.2017, str. 53  

Novosti i razlike u GRI smjernicama

rrif - 4.2017, str. 50  

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 2.2017, str. 106  

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 2.2017, str. 129  
Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)