RRiF-ova trgovina - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   RRiF-ovi priručnici
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, studeni 2012.
Autori:   Marijana BILUŠ , dipl. oec.
Nikolina DOMINIKOVIĆ , dipl. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec.
Boris MASNJAK, dipl. oec.
Tadija ŠAKIĆ , dipl. oec.
Urednica:   Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec.
Broj stranica:   343
Jezik:   hrvatski
     

 

O knjizi

Ovo je prvo izdanje knjige kojom se prati važeći sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u nas. Knjiga je namijenjena svim obveznicima primjene i prikladna je za sustavno obrazovanje u ovom području koje je zakonski propisano jer uz neizostavni teoretski dio, sadrži i obilje praktičnih primjera i uputa za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma.Po prvi put objavili smo u našem izdanju knjigu kojom se prati sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u okviru  Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 87/08. i 25/12.) i njegovih provedbenih propisa. Ova knjiga, stoga što  cjelovito pojašnjava sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, ne samo teoretski već ponajprije praktično, prikladna je literatura kojom se obveznici ovog zakona mogu educirati u sklopu zakonski propisanog obrazovanja u ovom području. U knjizi je poseban naglasak dan na profesionalne djelatnosti (računovođe, odvjetnike, revizore, i dr.)Uz prethodno navedene sastavnice knjige, posebno poglavlje objašnjava i nadzornu praksu tijela koja provode nadzor nad provedbom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma: Financijskog inspektorata, Ureda za sprječavanje pranja novca te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.Kao završni dio knjige objavljen je urednički pročišćeni tekst Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja novca sa poveznicom na taj zakon i ostali pravni okvir (pravilnici, smjernice)..

 


Sadržaj

I. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 1
1. Uvod 1
2. Definiranje obveznika i osnovnih pojmova 1
3. Mjere za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma 4
4. Ograničenja u poslovanju sa strankama 9
5. Obavješćivanje o gotovinskim i sumnjivim transakcijama 9
6. Ostale zadaće obveznika 10
7. Uloga Ureda za sprječavanje pranja novca 11
8. Uloga drugih nadležnih državnih tijela 12
9. Tajnost, čuvanje podataka prekršajne sankcije 13
II. Smjernice za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 15
1. Opće smjernice 15
2. Računovođe, revizori i porezni savjetnici 41
3. Odvjetnici i javni bilježnici 69
4. Priređivači igara na sreću 84
III. Dubinske analize stranaka 103
1. Vrste dubinskih analiza stranaka 103
2. Uobičajena dubinska analiza stranke 110
IV. Interni akt (pravilnik) o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 133
1. Uvod 133
2. Interni akt za računovođe, revizore i porezne savjetnike – predložak 135
3. Interni akt za odvjetnike i javne bilježnike – predložak 160
4. Interni akt ostali (neprofesionalni) obveznici – predložak 165
5. Interni akt za priređivače igara na sreću-predložak 172
6. Poslovi životnog osiguranja 178
7. Društva za izdavanje elektronskog novca 178
V. Neprofitne organizacije u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma 181
1. Uvod 181
2. Mjere za sprječavanje pranja novca koje se odnose na neprofitne organizacije 182
VI. Odnos obveznika primjene zakona i ureda za sprječvanje pranje novca 189
1. Uvod 189
2. O čemu obveznik treba izvijestiti ured 189
3. Zahtjevi ureda prema obveznicima 192
4. Koje se informacije ne smiju dati stranci ili trećoj osobi 196
VII. Obavješćivanje ureda za sprječavanje pranja novca 197
2. Gotovinske transakcije od 200.000,00 kn i više – obavješćivanje ureda za sprječavanje pranja novca 220
3. Prijenos gotovine preko granice 229
VIII. Praksa nadležnih tijela 237
1. Nadzorna praksa financijskog inspektorata u područj u provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma 237
2. Uloga ureda za sprječavanje pranja novca u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma 248
3. Praktična primjena zakonskih i podzakonskih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u financijskom nebankarskom sektoru 253
IX. Zakon o prječavanju pranja novca i financiranja terorizma 263
Glava I. Opće odredbe 263
Glava II. Mjere koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma 270
Glava III. Zadaće odvjetnika, odvjetničkih društava i javnih bilježnika te revizorskih društava i samostalnih revizora, pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja 300
Glava IV. Zadaće i nadležnosti ureda za sprječavanje pranja novca 303
Glava V. Zaštita i čuvanje podataka 315
Glava VI. Nadzor nad obveznicima 320
Glava VII. Prekršajne odredbe 323
Glava VIII. Prijelazne i završne odredbe 332
Podzakonskipropisi i lista indikatora 332


Pročišćeni tekstovi povezanih zakona

Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)
RRiFov letak