RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Plaće i doprinosi u 2018. godini

rrif - 1.2018, str. 246  

Liječnički pregledi radnika

rrif - 11.2017, str. 86  

Porezni položaj primitaka u naravi

rrif - 10.2017, str. 60  

Plaće u nepunom radnom vremenu

rrif - 10.2017, str. 68  

Treći stup mirovinskog osiguranja

rrif - 9.2017, str. 55  

Prijevoz na posao i s posla

rrif - 4.2017, str. 71  

Isplata bonusa u 2017.

rrif - 4.2017, str. 84  

Ispravci i nadopuna obrasca JOPPD

rrif - 3.2017, str. 97  

Ovrha na primitcima – drugi dohodak

rrif - 3.2017, str. 106  

Postupak u slučaju neisplate plaće

rrif - 3.2017, str. 109  

Plaće i doprinosi u 2017. godini

rrif - 1.2017, str. 15  

Nova minimalna plaća za 2017. godinu

rrif - 1.2017, str. 48  

Božićnica i ostale prigodne nagrade

rrif - 12.2016, str. 166  

Primitci u naravi

rrif - 10.2016, str. 65  

Primitci u naravi

rrif - 10.2016, str. 65  
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)