Stjecanje nekretnine kod neprofitnih organizacija

rrif - 10.2012, str. 62

Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka protiv državnog službenika

pip - 10.2012, str. 62

Oporezivanje drugog dohotka nerezidenta

rrif - 10.2012, str. 64

Status „žrtve“ pred Europskim sudom za ljudska prava

pip - 10.2012, str. 67

Plaćanje poreza na dohodak od dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva

rrif - 10.2012, str. 71

Praksa primjene odnosno neprimjene odluka Saveznog financijskog suda od strane Porezne uprave u Njemačkoj

rrif - 10.2012, str. 76

Razumijevanje poslovnih procesa u predreviziji

rrif - 10.2012, str. 78

Domaća sudska praksa

pip - 10.2012, str. 93

Priznavanje prihoda

rrif - 10.2012, str. 84

Inozemna sudska praksa

pip - 10.2012, str. 102

Novi porezi u EU

rrif - 10.2012, str. 86

Pitanja i odgovori

pip - 10.2012, str. 110

Izbor instrumenata osiguranja plaćanja

rrif - 10.2012, str. 88

Pregled novih propisa

pip - 10.2012, str. 113

Obuhvat poslova funkcije unutarnje revizije u kreditnim institucijama

rrif - 10.2012, str. 98

Promjene u statističkom izvješćivanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom

rrif - 10.2012, str. 104

Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti

rrif - 10.2012, str. 109

Poslovanje odvjetnika i javnih bilježnika – „dohodaša“

rrif - 10.2012, str. 120

Poslovanje obrtnika cvjećara

rrif - 10.2012, str. 132

Nedopušteno oglašavanje proizvoda i usluga

rrif - 10.2012, str. 141

Legalizacija građevina prema novom Zakonu

rrif - 10.2012, str. 148

Ugovor o nalogu kao temelj za isplate naknada prokuristima

rrif - 10.2012, str. 155

Proračunsko planiranje za razdoblje 2013. - 2015. za lokalne i regionalne jedinice

rrif - 10.2012, str. 163

Financijski izvještaji proračunskog računovodstva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012.

rrif - 10.2012, str. 169

Zaduženja nastavnika srednjih škola (satima rada)

rrif - 10.2012, str. 171

Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

rrif - 10.2012, str. 175

Fiskalne blagajne - a što je s tržnicama?

rrif - 10.2012, str. 180

Stručne informacije

rrif - 10.2012, str. 182

Vijesti iz udruge

rrif - 10.2012, str. 184

I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

obav - 10.2012, str. 4

II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

obav - 10.2012, str. 13

III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA

obav - 10.2012, str. 33

IV. OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI

obav - 10.2012, str. 37

V. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

obav - 10.2012, str. 38

VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 10.2012, str. 45

VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

obav - 10.2012, str. 47

VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 10.2012, str. 52

IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 10.2012, str. 53

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2012.

obav - 10.2012, str. 62

Novi propisi o javno-privatnom partnerstvu

pip - 9.2012, str. 3

Nerealna očekivanja od Zakona koji bi trebao otkloniti financijski nered

rrif - 9.2012, str. 19

Kontrola rada u javnoj upravi

pip - 9.2012, str. 8

Fiskalizacija blagajničkog poslovanja

rrif - 9.2012, str. 23

Ozakonjenje izgrađenih zgrada prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

pip - 9.2012, str. 13

Računovodstveno praćenje pripajanja društava s ograničenom odgovornošću

rrif - 9.2012, str. 27

Pasivna legitimacija upravitelja zgrade – komentar sudske odluke

pip - 9.2012, str. 17