Novosti u sustavu oporezivanja motornih vozila posebnim porezom

rrif - 3.2013, str. 112

Podnošenje obrazaca putem sustava ePorezna

rrif - 3.2013, str. 115

Domaća sudska praksa

pip - 3.2013, str. 117

Oporezivanje inozemnih mirovina

rrif - 3.2013, str. 120

Inozemna sudska praksa

pip - 3.2013, str. 130

Zaključni razgovor u poreznom nadzoru

rrif - 3.2013, str. 125

Pitanja i odgovori

pip - 3.2013, str. 137

Njemačka: porez na imovinu 2014.?

rrif - 3.2013, str. 131

Pregled novih propisa

pip - 3.2013, str. 140

Poljoprivreda – revidirani MRS 41

rrif - 3.2013, str. 134

Zaštitne trgovinske mjere u EU

rrif - 3.2013, str. 137

Porezni položaj stomatologa i zubnih tehničara u privatnoj praksi

rrif - 3.2013, str. 144

Obrtnici i slobodna zanimanja plaćaju naknadu za općekorisne funkcije šuma

rrif - 3.2013, str. 157

Aktualna pitanja iz područja ugostiteljstva i turizma

rrif - 3.2013, str. 158

Odgovori državnog inspektorata na pitanja iz područja trgovine

rrif - 3.2013, str. 166

Starosna mirovina i određivanje mirovine te naknada za tjelesno oštećenje

rrif - 3.2013, str. 173

Reinvestiranje dobitka – provedba i porezni postupak

rrif - 3.2013, str. 175

Imovina društava brisanih iz sudskog registra

rrif - 3.2013, str. 181

Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti s Ustavom RH

rrif - 3.2013, str. 183

Sukob interesa u sustavu javne nabave

rrif - 3.2013, str. 187

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 3.2013, str. 192

Novi propisi

rrif - 3.2013, str. 195

Stručne informacije

rrif - 3.2013, str. 198

Uvodnik - Panoptikum

rrif - 2.2013, str. 17

Zadužnica i bjanko zadužnica u svjetlu novouvedenih pravila o registru zadužnica i bjanko zadužnica

pip - 2.2013, str. 3

Najnovija izmjena Pravilnika o porezu na dobit i novi Obrazac PD

rrif - 2.2013, str. 19

Oporezivanje elektroničkih usluga porezom na dodanu vrijednost – pravni okvir EU

pip - 2.2013, str. 18

Isplate u gotovu novcu

rrif - 2.2013, str. 23

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (I.)

pip - 2.2013, str. 25

Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2012.

rrif - 2.2013, str. 35

Pravo na otpremninu

pip - 2.2013, str. 32

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2012. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2013, str. 43

O radnom pravu i socijalnoj sigurnosti

pip - 2.2013, str. 36

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2012.

rrif - 2.2013, str. 51

Novosti u uređenju rješavanja upravnog spora bez održavanja rasprave

pip - 2.2013, str. 41

Financijski učinci Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

rrif - 2.2013, str. 59

Novosti u pravnom uređenju sanacije javnih ustanova u području zdravstvene djelatnosti

pip - 2.2013, str. 43

Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2012.

rrif - 2.2013, str. 65

Odgovornost članova uprava i članova trgovačkih društava vlastitom imovinom za porezne dugove društva

pip - 2.2013, str. 48

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2012.

rrif - 2.2013, str. 78

Usklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU u području sudjelovanja radnika u upravljanju društvom

pip - 2.2013, str. 54

Posebnosti obračuna proizvodnje

rrif - 2.2013, str. 85

Razvoj politike suzbijanja zakašnjenja s plaćanjem u EU

pip - 2.2013, str. 61

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2012.

rrif - 2.2013, str. 90