Godišnji popis (inventura) za 2012.

rrif - 11.2012, str. 3

Neki aspekti provedbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

rrif - 11.2012, str. 2

Knjiženje razlika utvrđenih godišnjim popisom

rrif - 11.2012, str. 15

Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

rrif - 11.2012, str. 9

Posebnosti godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima

rrif - 11.2012, str. 25

Provedba predstečajne nagodbe

rrif - 11.2012, str. 23

Odluke Hrvatske gospodarske komore

rrif - 11.2012, str. 36

Financijski učinci Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

rrif - 11.2012, str. 23

Odluke Hrvatske obrtničke komore

rrif - 11.2012, str. 55

Provedba revizije u postupku predstečajne nagodbe

rrif - 11.2012, str. 39

Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

pip - 10.2012, str. 3

Kalkulacije cijena i prihoda u malim poduzećima

rrif - 10.2012, str. 19

Ugovorna odredba o zabrani ili ograničenju obavljanja djelatnosti trgovačkog zastupnika

pip - 10.2012, str. 8

Nabava i prodaja robe u trgovini na malo

rrif - 10.2012, str. 25

Ugovorna kazna

pip - 10.2012, str. 17

Računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje po radnom nalogu

rrif - 10.2012, str. 31

O predstečajnoj nagodbi prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

pip - 10.2012, str. 21

Računovodstvo uzgoja cvijeća

rrif - 10.2012, str. 38

Prikaz novela Zakona o trgovačkim društvima

pip - 10.2012, str. 29

Računovodstveno praćenje cvjećarske djelatnosti

rrif - 10.2012, str. 46

Aktualnosti koje se odnose na knjigu odluka društva s ograničenom odgovornošću

pip - 10.2012, str. 32

Statističko izvješće poduzetnika - obrazac TSI – POD za razdoblje siječanj – rujan 2012.

rrif - 10.2012, str. 54

Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnine (II.)

pip - 10.2012, str. 35

Potraživanja i obveze ugovorene u devizama ili prema valutnoj klauzuli

rrif - 10.2012, str. 55

Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu

pip - 10.2012, str. 48

Rashodi koji nastaju kontinuirano u proračunskom računovodstvu

rrif - 10.2012, str. 57

Sportska arbitraža

pip - 10.2012, str. 52

Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj − rujan 2012.

rrif - 10.2012, str. 59

Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (III.)

pip - 10.2012, str. 56

Stjecanje nekretnine kod neprofitnih organizacija

rrif - 10.2012, str. 62

Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka protiv državnog službenika

pip - 10.2012, str. 62

Oporezivanje drugog dohotka nerezidenta

rrif - 10.2012, str. 64

Status „žrtve“ pred Europskim sudom za ljudska prava

pip - 10.2012, str. 67

Plaćanje poreza na dohodak od dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva

rrif - 10.2012, str. 71

Praksa primjene odnosno neprimjene odluka Saveznog financijskog suda od strane Porezne uprave u Njemačkoj

rrif - 10.2012, str. 76

Razumijevanje poslovnih procesa u predreviziji

rrif - 10.2012, str. 78

Domaća sudska praksa

pip - 10.2012, str. 93

Priznavanje prihoda

rrif - 10.2012, str. 84

Inozemna sudska praksa

pip - 10.2012, str. 102

Novi porezi u EU

rrif - 10.2012, str. 86

Pitanja i odgovori

pip - 10.2012, str. 110

Izbor instrumenata osiguranja plaćanja

rrif - 10.2012, str. 88

Pregled novih propisa

pip - 10.2012, str. 113

Obuhvat poslova funkcije unutarnje revizije u kreditnim institucijama

rrif - 10.2012, str. 98

Promjene u statističkom izvješćivanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom

rrif - 10.2012, str. 104
Pretplatnik
Radni odnosi  (1)
RRiFov letak