RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Rezultati poslovanja poduzetnika u 2014. godini

rrif - 6.2015, str. 208

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 6.2015, str. 218

Stručne informacije

rrif - 6.2015, str. 225

Novi propisi

rrif - 6.2015, str. 227

Struka - Uvodnik glavnog urednika

rrif - 5.2015, str. 15

Komanditno društvo

pip - 5.2015, str. 3

Novosti u računovodstvu izgradnje građevina

rrif - 5.2015, str. 19

Pitanje naknade za učinjena ulaganja i vraćanje danog kod zakupa poslovnog prostora i najma stana

pip - 5.2015, str. 9

Čuvanje poslovne dokumentacije nastale u 2014. godini

rrif - 5.2015, str. 23

Zastara u obveznom pravu – praktični problemi, pitanja i odgovori (I.)

pip - 5.2015, str. 25

Kreativno računovodstvo i utjecaj na poreze

rrif - 5.2015, str. 26

Porez na financijske transakcije u Europskoj uniji

pip - 5.2015, str. 34

Financijski instrumenti: Očekivani kreditni gubitci

rrif - 5.2015, str. 33

Prikaz Zakona o regionalnom razvoju

pip - 5.2015, str. 41

Darivanje dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 5.2015, str. 37

Prikaz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti

pip - 5.2015, str. 50

Jednostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva

rrif - 5.2015, str. 39

Evidencije o radnicima – bitna pitanja u svjetlu novog Pravilnika

pip - 5.2015, str. 54

Oročenje novca i nesigurna potraživanja

rrif - 5.2015, str. 48

Zaštita na radu – podzakonska (provedbena) regulativa

pip - 5.2015, str. 61

Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje

rrif - 5.2015, str. 49

Fiducija na nekretnini

pip - 5.2015, str. 69

Specifikacija nepovezanih uplata (SNU) - nova aplikacija ePorezne

rrif - 5.2015, str. 59

Nova EU Direktiva o pravu na naknadu štete za povrede propisa o tržišnom natjecanju

pip - 5.2015, str. 72

Oporezivanje usluge smještaja, ugostiteljske usluge i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija

rrif - 5.2015, str. 67

Novela Zakona o tržištu kapitala u povodu implementacije Direktive 2014/59/EU

pip - 5.2015, str. 81

Carinski postupak 42 s motrišta PDV-a

rrif - 5.2015, str. 90

Plaćanje dospjeloga poreznoga duga sklapanjem upravnog ugovora

rrif - 5.2015, str. 100

Obvezujuća mišljenja Porezne uprave i druge dopune OPZ-a

rrif - 5.2015, str. 107

Proces izvještavanja o rezultatima provedene interne revizije

rrif - 5.2015, str. 112

Revizorovo priopćavanje nedostataka u internim kontrolama

rrif - 5.2015, str. 119

Domaća sudska praksa

pip - 5.2015, str. 111

Porezna konkurencija i transparentnost

rrif - 5.2015, str. 126

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2015, str. 120

Nova pravila za sponzorstva i donacije trgovačkih društava u javnom vlasništvu

rrif - 5.2015, str. 127

Pitanja i odgovori

pip - 5.2015, str. 129

Kompenzacijske carine

rrif - 5.2015, str. 129

Evidencije o radnicima – bitna pitanja u svjetlu novog Pravilnika

rrif - 5.2015, str. 135

Europski parnični i ovršni postupci

rrif - 5.2015, str. 141

Registar udruga

rrif - 5.2015, str. 152

Financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz javnih sredstava

rrif - 5.2015, str. 155

Novi propisi

rrif - 5.2015, str. 160

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 5.2015, str. 164

Stručne informacije

rrif - 5.2015, str. 170

Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju lokalnih proračuna

rrif - 5.2015, str. 3