Isplate bivšem radniku i JOPPD

rrif - 1.2014, str. 148

Pitanja i odgovori

pip - 1.2014, str. 134

Plaće i doprinosi u 2014. te njihovo iskazivanje na obrascu JOPPD

rrif - 1.2014, str. 161

Oporezivanje transakcija premještanja dobara unutar EU-a

rrif - 1.2014, str. 175

Str. 183 Drugi dohodak i obrazac JOPPD

rrif - 1.2014, str. 183

Godišnja trošarinska izvješća za 2013.

rrif - 1.2014, str. 200

Porez po tonaži za pomorske djelatnosti umjesto poreza na dobitak

rrif - 1.2014, str. 211

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima 2013.

rrif - 1.2014, str. 214

Europski propisi o porezima i bankama

rrif - 1.2014, str. 222

Vrste dodjele financijskih sredstava Europske unije

rrif - 1.2014, str. 224

Sprječavanje pranja novca – pregled nekih postupaka i aktivnosti

rrif - 1.2014, str. 230

Priprema i provedba projekata financiranih strukturnim instrumentima

rrif - 1.2014, str. 235

Novi Zakon o leasingu u praksi

rrif - 1.2014, str. 237

Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom

rrif - 1.2014, str. 241

Što bitno donosi novi Zakon o obrtu

rrif - 1.2014, str. 246

Promjene Zakona o slobodnim zonama

rrif - 1.2014, str. 253

Agrarna komponenta

rrif - 1.2014, str. 257

Izvanredni otkaz u svjetlu odluka Vrhovnoga suda RH

rrif - 1.2014, str. 265

Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

rrif - 1.2014, str. 267

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

rrif - 1.2014, str. 271

Promjene Zakona o javnoj nabavi

rrif - 1.2014, str. 272

Odluka o odabiru u postupcima javne nabave

rrif - 1.2014, str. 276

Novi propisi

rrif - 1.2014, str. 283

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 1.2014, str. 288

Plaćanje članarine HGK-u u 2014.

rrif - 1.2014, str. 294

Stručne informacije

rrif - 1.2014, str. 295

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2013.

rrif - 1.2014, str. 2

Obračun amortizacije za 2013. kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 1.2014, str. 3

Kontrola evidentiranja poslovnih događaja prije utvrđivanja dohotka samostalnih djelatnosti za 2013.

rrif - 1.2014, str. 21

Godišnja prijava poreza na dohodak na obrascima DOH-Z i DOH za 2013.

rrif - 1.2014, str. 46

Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom (I.)

pip - 12.2013, str. 3

Što donose izmjene i dopune Zakona o PDV-u

rrif - 12.2013, str. 18

Prijeboj u ovršnom postupku

pip - 12.2013, str. 12

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

rrif - 12.2013, str. 21

Darovanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

pip - 12.2013, str. 16

Nove oznake vrste prihoda za uplatu javnih davanja nakon 1. siječnja 2014.

rrif - 12.2013, str. 23

Aktualna pitanja načela i zaštite tvrtke trgovačkog društva

pip - 12.2013, str. 25

Izmjene propisa koji uređuju oporezivanje dobitka

rrif - 12.2013, str. 26

Prikaz Zakona o strateškim investicijskim projektima Republici Hrvatskoj

pip - 12.2013, str. 32

Što donosi nova računovodstvena Direktiva EU 2013/34/EU

rrif - 12.2013, str. 29

Aktualna pitanja poslovanja komunalnih službi (II.)

pip - 12.2013, str. 40

Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca

rrif - 12.2013, str. 34

Pregled Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (I.)

pip - 12.2013, str. 46

Analiza potraživanja od kupaca

rrif - 12.2013, str. 47

Osnovna prava zbog ozljede na radu

pip - 12.2013, str. 55

Računovodstveni postupak s dodijeljenim dionicama i opcijskom kupnjom dionica

rrif - 12.2013, str. 55

Zakon o dadiljama – zakonsko i podzakonsko uređenje

pip - 12.2013, str. 60

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2013.

rrif - 12.2013, str. 63

Rad na daljinu (telework)

pip - 12.2013, str. 68
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)
RRiFov letak