Novosti u platnom prometu 2013.

rrif - 1.2013, str. 293

Pravo na dječji doplatak u 2013.

rrif - 1.2013, str. 295

Raspuštanje radničkoga vijeća, sudjelovanje u štrajku i otpremnina – sudska praksa

rrif - 1.2013, str. 302

Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013.

rrif - 1.2013, str. 304

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 1.2013, str. 309

Novi propisi

rrif - 1.2013, str. 318

Stručne informacije

rrif - 1.2013, str. 323

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2012.

rrif - 1.2013, str. 2

I. Obračun amortizacije za 2012. kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 1.2013, str. 3

Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od obavljanja samostalne djelatnosti za 2012.

rrif - 1.2013, str. 18

Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak na Obrascima DOH-Z i DOH za 2012.

rrif - 1.2013, str. 43

Gdje smo? - Uvodnik glavnog urednika

rrif - 12.2012, str. 17

Nova izlučna zaštita u ovršnom postupku i stara pitanja

pip - 12.2012, str. 3

Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

rrif - 12.2012, str. 19

Upis vlasništva – problem tužbenog zahtjeva

pip - 12.2012, str. 17

Pripremne radnje za primjenu stope PDV-a od 5% od 1. siječnja 2013.

rrif - 12.2012, str. 27

Pravna motrišta vlasništva i suvlasništva, s posebnim osvrtom na transformaciju ustanove bračne stečevine

pip - 12.2012, str. 22

Predstečajne nagodbe – dužnik, vjerovnici i učinci sklopljene nagodbe

rrif - 12.2012, str. 32

Prikaz njemačkog Zakona o porezu na zemljište (nekretnine)

pip - 12.2012, str. 31

Odgovornost uprave za nelikvidnost, insolventnost i neadekvatnost kapitala

rrif - 12.2012, str. 39

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu i izuzimanje s progresijom u sustavu poreza na dohodak

pip - 12.2012, str. 36

Državne potpore i predstečajna nagodba

rrif - 12.2012, str. 44

Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci

pip - 12.2012, str. 47

Vrednovanje potraživanja od kupaca

rrif - 12.2012, str. 47

Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu na teret obveznoga zdravstvenog osiguranja

pip - 12.2012, str. 53

Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine

rrif - 12.2012, str. 59

Odredba „ključ u ruke“ i ugovori o izvozu inženjering djelatnosti

pip - 12.2012, str. 59

Osnivanje i poslovanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 12.2012, str. 62

Proračunska pitanja EU – preispitivanje financijske autonomije

pip - 12.2012, str. 66

Nove izmjene i dopune MSFI-a

rrif - 12.2012, str. 69

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2012.

rrif - 12.2012, str. 71

Primljeni predujmovi kod proračunskih osoba

rrif - 12.2012, str. 121

Božićnica i prigodni darovi

rrif - 12.2012, str. 123

Nova pravila za isplatnu listu plaće i naknade plaće

rrif - 12.2012, str. 129

Novi prag prometa za ulazak/izlazak iz sustava PDV-a u 2013.

rrif - 12.2012, str. 136

Domaća sudska praksa

pip - 12.2012, str. 86

Primjena snižene stope PDV-a od 10% u ugostiteljstvu od 1. siječnja 2013.

rrif - 12.2012, str. 145

Inozemna sudska praksa

pip - 12.2012, str. 102

Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011. (II. dio)

rrif - 12.2012, str. 148

Pitanja i odgovori

pip - 12.2012, str. 110

Dizajn kontrola u predreviziji

rrif - 12.2012, str. 152

Pregled novih propisa

pip - 12.2012, str. 112

Ulagateljska društva

rrif - 12.2012, str. 158

Provedba projekata EU

rrif - 12.2012, str. 160

Korištenje fondova EU, osiguranje i revizija

rrif - 12.2012, str. 163
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (2)
RRiFov letak