Kako pravilno ispuniti obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa

rrif - 11.2014, str. 6

Kako nadoknaditi manjak od radnika

rrif - 11.2014, str. 26

Suglasnost za preuzimanje obveza

rrif - 11.2014, str. 11

Posebnosti godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima

rrif - 11.2014, str. 30

Utjecaj poreznih reformi na fiskalni kapacitet lokalnih zajednica

rrif - 11.2014, str. 15

Odluke Hrvatske gospodarske komore

rrif - 11.2014, str. 41

Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

rrif - 11.2014, str. 18

Odluke Hrvatske obrtničke komore

rrif - 11.2014, str. 58

Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi

rrif - 11.2014, str. 27

Nabava građevinskih radova u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti

rrif - 11.2014, str. 35

Odnos lokalnog predstavničkog i izvršnog tijela

rrif - 11.2014, str. 43

Proces planiranja na državnoj te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2015.-2017.

rrif - 11.2014, str. 50

Financijski plan ustanova u kulturi - primjer kazališta

rrif - 11.2014, str. 54

Granski kolektivni ugovor u osnovnom obrazovanju

rrif - 11.2014, str. 59

Administrativno-tehničko i pomoćno osoblje u školskim ustanovama

rrif - 11.2014, str. 63

Uočene nepravilnosti u poslovanju JLP(R)S

rrif - 11.2014, str. 69

Izvlaštenje i određivanje naknade (II.)

pip - 10.2014, str. 3

Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2015.

rrif - 10.2014, str. 21

Novosti u ovrsi na nekretnini

pip - 10.2014, str. 8

Novi elementi računa koji se izdaju građanima

rrif - 10.2014, str. 28

Porez na imovinu u SAD-u

pip - 10.2014, str. 15

Računovodstveno i porezno motrište faktoringa

rrif - 10.2014, str. 33

PDV jaz u 26 država članica EU-a

pip - 10.2014, str. 29

Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva

rrif - 10.2014, str. 38

Prisilno izvršenje presude upravnog suda kao nenovčane obveze tuženika

pip - 10.2014, str. 35

Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak

rrif - 10.2014, str. 44

Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (II.)

pip - 10.2014, str. 43

Novi MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima

rrif - 10.2014, str. 53

Primjena povoljnijeg prava za radnika - komentar sudske odluke

pip - 10.2014, str. 56

Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - rujan 2014.

rrif - 10.2014, str. 57

Potpore za očuvanje radnih mjesta – novo zakonsko uređenje

pip - 10.2014, str. 64

Sindikalne socijalne pomoći i potpore

rrif - 10.2014, str. 60

Dostava pismena u kaznenom postupku

pip - 10.2014, str. 64

(Ne)oporezive potpore radnicima i JOPPD

rrif - 10.2014, str. 63

Povjerba udjela u trgovačkom društvu

pip - 10.2014, str. 67

Poticanje zapošljavanja i JOPPD

rrif - 10.2014, str. 74

Europski parnični i ovršni postupci

pip - 10.2014, str. 79

Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika

rrif - 10.2014, str. 84

Obveza informiranja i savjetovanja potrošača usluga osiguranja u europskom pravu

pip - 10.2014, str. 90

Dopunski rad prema Zakonu o radu u sustavu mirovinskog osiguranja

rrif - 10.2014, str. 94

Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a

rrif - 10.2014, str. 97

Otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti

rrif - 10.2014, str. 109

Domaća sudska praksa

pip - 10.2014, str. 127

Prijeboj poreznih obveza

rrif - 10.2014, str. 114

Inozemna sudska praksa

pip - 10.2014, str. 136

Utvrđivanje drugog dohotka u naravi

rrif - 10.2014, str. 117
Pretplatnik
Obračun plaća, nadoknada, drugog dohotka uz prikaz u JOPPD-u (2)
RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava