Razvoj politike suzbijanja zakašnjenja s plaćanjem u EU

pip - 2.2013, str. 61

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2012.

rrif - 2.2013, str. 90

Godišnje izvješće društva za 2012.

rrif - 2.2013, str. 98

Posebnosti godišnjih financijskih izvješća poduzetnika u cestovnom prometu

rrif - 2.2013, str. 104

Fiskalizacija u poslovanju komunalnih društava

rrif - 2.2013, str. 122

Dani predujmovi kod proračunskih osoba

rrif - 2.2013, str. 127

Priznavanje nerecipročnih prihoda

rrif - 2.2013, str. 129

Domaća sudska praksa

pip - 2.2013, str. 85

Prijeboj na temelju ugovornog odnosa s HZZO-om

rrif - 2.2013, str. 132

Inozemna sudska praksa

pip - 2.2013, str. 95

Plaća za rad u nepunom radnom vremenu

rrif - 2.2013, str. 134

Pitanja i odgovori

pip - 2.2013, str. 101

Konačni obračun PDV-a za 2012. kod poduzetnika

rrif - 2.2013, str. 140

Pregled novih propisa

pip - 2.2013, str. 104

Prijava poreza na dohodak građana za 2012.

rrif - 2.2013, str. 162

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2012.

rrif - 2.2013, str. 181

Revizija povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka i rezervi kapitala

rrif - 2.2013, str. 191

Financijsko restrukturiranje prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

rrif - 2.2013, str. 196

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 2.2013, str. 200

Reagiranja čitatelja

rrif - 2.2013, str. 207

Novi propisi

rrif - 2.2013, str. 209

Stručne informacije

rrif - 2.2013, str. 212

I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

obav - 2.2013, str. 4

Knjigovodstvene evidencije nekih prihoda županijskih uprava za ceste

rrif - 2.2013, str. 3

II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

obav - 2.2013, str. 13

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

rrif - 2.2013, str. 6

III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA

obav - 2.2013, str. 33

Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2012.

rrif - 2.2013, str. 10

IV. OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI

obav - 2.2013, str. 37

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2012.

rrif - 2.2013, str. 17

V. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

obav - 2.2013, str. 38

Knjiženje pretporeza u nekim okolnostima u proračunskom sustavu

rrif - 2.2013, str. 20

VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 2.2013, str. 45

Naplata proračunskih i javnih prihoda

rrif - 2.2013, str. 22

VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2013.

obav - 2.2013, str. 47

Pregled nekih rokova u sustavu javne nabave

rrif - 2.2013, str. 25

VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 2.2013, str. 52

Odgovori na pitanja u području javne nabave

rrif - 2.2013, str. 28

IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 2.2013, str. 53

Sadržaj, način izrade i postupanje s ponudama u postupcima javne nabave

rrif - 2.2013, str. 35

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2013.

obav - 2.2013, str. 62

Mirovinsko osiguranje stranaca kojima je odobren privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja

rrif - 2.2013, str. 42

Aktualnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola

rrif - 2.2013, str. 45

Novosti Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi

rrif - 2.2013, str. 49

Diskriminacija pri zapošljavanju

rrif - 2.2013, str. 59