Povrati pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda u 2014.

rrif - 4.2014, str. 102

Naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina prema novoj Uredbi

rrif - 4.2014, str. 111

Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete

rrif - 4.2014, str. 113

Odgovornost revizora u vezi s naknadnim događajima

rrif - 4.2014, str. 124

Europski propisi o porezima, računovodstvu i trošarinama

rrif - 4.2014, str. 132

Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom i izmjene vezane uz izvješćivanje kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom

rrif - 4.2014, str. 134

Ispravci obrasca JOPPD obrtnika „dobitaša“ u vezi s uvođenjem doprinosa za zapošljavanje

rrif - 4.2014, str. 137

Novele Zakona o trgovini

rrif - 4.2014, str. 143

Novosti u ugostiteljskoj djelatnosti, pri pružanju usluga u turizmu i u vezi s boravišnom pristojbom

rrif - 4.2014, str. 150

Otkaz i dospijeće otpremnine te zabrana natjecanja

rrif - 4.2014, str. 153

Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu

rrif - 4.2014, str. 156

Promjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti

rrif - 4.2014, str. 161

Procjena fiskalnog učinka zakona, propisa i akata planiranja

rrif - 4.2014, str. 164

Promjene u sustavu javne nabave

rrif - 4.2014, str. 168

Odgovori na pitanja u području javne nabave

rrif - 4.2014, str. 173

Novi propisi

rrif - 4.2014, str. 177

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 4.2014, str. 181

Izmjene Zakona o doprinosima

rrif - 4.2014, str. 189

VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 4.2014, str. 0

IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 4.2014, str. 0

XI. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2014.

obav - 4.2014, str. 0

Bit će bolje - uvodnik urednika

rrif - 3.2014, str. 13

Glavne vrste FIDIC-ovih ugovora i rješavanje sporova

pip - 3.2014, str. 3

Obračun potpora za obrazovanje i izobrazbu prema izmijenjenom Zakonu - porezna prijava za 2013.

rrif - 3.2014, str. 17

Osvrt na novi Zakon o leasingu

pip - 3.2014, str. 15

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2013.

rrif - 3.2014, str. 20

O novinama u Zakonu o potrošačkom kreditiranju

pip - 3.2014, str. 23

Predaja u FINA-u godišnjih financijskih izvještaja za 2013.

rrif - 3.2014, str. 35

Povreda prava osobnosti

pip - 3.2014, str. 29

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2013.

rrif - 3.2014, str. 42

Stjecanje prava vlasništva na nekretninama bivših zemljišnih zajednica

pip - 3.2014, str. 34

Odgođeni porezi u bilanci

rrif - 3.2014, str. 53

Pravo novinara na pristup informacijama

pip - 3.2014, str. 41

Računovodstvo kuponske prodaje

rrif - 3.2014, str. 62

Žalbena ograničenja u postupku javne nabave

pip - 3.2014, str. 46

Računovodstveno i porezno postupanje s rabljenim materijalom i otpadom

rrif - 3.2014, str. 67

Osvrt na prijedlog novog Zakona o udrugama

pip - 3.2014, str. 49

Zamjena zemljišta i otpust duga

rrif - 3.2014, str. 75

Štete nastale kao posljedica ratnih rizika – štete isključene iz osiguranja

pip - 3.2014, str. 52

Troškovi održavanja i ulaganja kod udruga

rrif - 3.2014, str. 78

Aktualnosti u radu volontera

pip - 3.2014, str. 57

Ugovori sportskih sudaca

rrif - 3.2014, str. 79
Pretplatnik
Obračun plaća, nadoknada, drugog dohotka uz prikaz u JOPPD-u (1)
RRiFov letak