RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Troškovi prijevoza na posao i s posla

rrif - 8.2015, str. 62

Prijevoz s posla i na posao u isplatnoj listi, JOPPD-u i na nalozima za plaćanje

rrif - 8.2015, str. 70

Porezni položaj drugog dohotka primljenog iz inozemstva

rrif - 8.2015, str. 78

Utvrđivanje godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila i plovila za pravne i fizičke osobe

rrif - 8.2015, str. 87

Izmjene u sustavu obračuna poreza po tonaži broda

rrif - 8.2015, str. 93

Oporezivanje usluga iznajmljivača stranaca u vlastitim nekretninama u RH

rrif - 8.2015, str. 98

Oporezivanje rada od kuće - rad na izdvojenom mjestu rada

rrif - 8.2015, str. 105

Određivanje značajnosti kod revizije financijskih izvještaja

rrif - 8.2015, str. 109

Kvalitativno obilježje opreza u prezentiranju financijskih izvještaja

rrif - 8.2015, str. 119

Nadzor računovođa i pravnih savjetnika

rrif - 8.2015, str. 119

Prikaz novoga Stečajnog zakona

rrif - 8.2015, str. 121

Izabrani financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika prema djelatnostima

rrif - 8.2015, str. 131

Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 8.2015, str. 139

Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 8.2015, str. 144

Mirovinsko osiguranje pomoraca

rrif - 8.2015, str. 154

Radni sporovi – sudska praksa Vrhovnog suda RH

rrif - 8.2015, str. 162

Poslovodstvo bez naloga

rrif - 8.2015, str. 165

Prodaja i prijenos poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću

rrif - 8.2015, str. 169

Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponuda u javnoj nabavi

rrif - 8.2015, str. 176

Gospodarska kretanja u RH i EU-u do 30. lipnja 2015.

rrif - 8.2015, str. 184

Novi propisi

rrif - 8.2015, str. 189

Stručne informacije

rrif - 8.2015, str. 193

O novom Stečajnom zakonu

pip - 7.2015, str. 3

Aktualnosti u vezi s otkaznim rokom prema novom Zakonu o radu

pip - 7.2015, str. 12

Međunarodni i europski standardi prava radnika na zaštitu potraživanja u slučaju insolventnosti poslodavca

pip - 7.2015, str. 19

Ispunjenje ugovorne obveze u obveznom i radnom odnosu

pip - 7.2015, str. 23

Novo uređenje kamata u RH – Novela ZOO-a iz 2015. godine

pip - 7.2015, str. 31

Oporezivanje imovine - financijsko-znanstvena analiza (sažet i prilagođen prijevod)

pip - 7.2015, str. 42

Zakonsko uređenje poreznog nadzora (II.)

pip - 7.2015, str. 51

Međubankovne naknade za platne transakcije putem kartica i nova EU Uredba

pip - 7.2015, str. 58

Izvršenja presuda upravnih sudova – Novela ZUS-a iz 2014.

pip - 7.2015, str. 68

Prikaz Zakona o osobnoj iskaznici

pip - 7.2015, str. 74

Pravni položaj i odgovornost članova nadzornog odbora

pip - 7.2015, str. 77

Mjere radi zadržavanja osoba starije životne dobi u sustavu rada

pip - 7.2015, str. 84

Domaća sudska praksa

pip - 7.2015, str. 115

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 7.2015, str. 124

Pitanja i odgovori

pip - 7.2015, str. 131

ZOR - uvodnik glavnog urednika

rrif - 7.2015, str. 7

Ulaganje u dugotrajnu imovinu kao uvjet za reinvestiranje dobitka tijekom 2015. godine

rrif - 7.2015, str. 11

Isplata dividendi i udjela u dobitku fizičkim osobama

rrif - 7.2015, str. 18

Primjena modela ciljnih troškova u analizi upravljanja troškovima

rrif - 7.2015, str. 29

Robni zajam i financijska imovina

rrif - 7.2015, str. 37

Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2015. godinu

rrif - 7.2015, str. 39

Operativni i financijski lizing

rrif - 7.2015, str. 47

Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za osiguranike u radnom odnosu

rrif - 7.2015, str. 49

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres

rrif - 7.2015, str. 55

Plaće radnika u diplomatskim i konzularnim predstavništvima

rrif - 7.2015, str. 63

Statistička izvješća o činjenicama bitnim za oporezivanje - OPZ-STAT-1

rrif - 7.2015, str. 71