Računovodstvo autobusa, teretnih automobila i radnih strojeva u svjetlu novoga Zakona o PDV-u

rrif - 10.2013, str. 19

Pravno uređenje zateznih kamata od sredine 2013.

pip - 10.2013, str. 12

Računovodstvo i porezi u isporukama rabljenog materijala i otpada

rrif - 10.2013, str. 29

Tuzemni prijenos porezne obveze

pip - 10.2013, str. 16

Ulaganja na dugotrajnoj imovini kod proračunskih osoba

rrif - 10.2013, str. 37

Pravni položaj stranaca i državljana EU u stjecanju nekretnina u RH

pip - 10.2013, str. 22

ENC-uređaji i ribolovne dozvole

rrif - 10.2013, str. 40

Usklađenost hrvatskog Zakona o mirenju iz 2011. s europskim pravom – napomene

pip - 10.2013, str. 27

Neprofitne pravne osobe – obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu

rrif - 10.2013, str. 42

Redefiniranje zabrane legis commissoriae

pip - 10.2013, str. 30

Financijski izvještaj neprofitnog računovodstva za razdoblje siječanj – rujan 2013.

rrif - 10.2013, str. 47

Odgovornost za povrede obveza iz ugovora o javnoj nabavi

pip - 10.2013, str. 37

Promjene Zakona o sportu

rrif - 10.2013, str. 50

Implikacije odredbe čl. 55. st. 4. Zakona o upravnim sporovima

pip - 10.2013, str. 43

Provedba ovrhe u slučaju naknade za vrijeme bolovanja

rrif - 10.2013, str. 52

Tijela zdravstvenih ustanova za vrijeme postupka sanacije prema izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

pip - 10.2013, str. 47

Zapošljavanje kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu

rrif - 10.2013, str. 57

Može li se otkaz ugovora o radu bezuvjetno opozvati (povući)

pip - 10.2013, str. 50

Neoporezivi primitci iz proračuna i fondova EU (per diem)

rrif - 10.2013, str. 65

Rad maloljetnih osoba izvan radnog odnosa

pip - 10.2013, str. 55

Izvješća o plaćama na jedinstvenom obrascu JOPPD

rrif - 10.2013, str. 69

Sadržaj prijedloga za ovrhu - uočene nepravilnosti u praksi

pip - 10.2013, str. 61

Tržišna vrijednost isporuke kao porezna osnovica za obračun PDV-a

rrif - 10.2013, str. 81

Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske – de lege lata i de lege ferenda

pip - 10.2013, str. 68

Porezni položaj prodaje na daljinu s motrišta PDV-a

rrif - 10.2013, str. 87

Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (II.)

pip - 10.2013, str. 72

Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a po predujmovima za građevinske usluge

rrif - 10.2013, str. 93

Reverse charge u građevinskoj djelatnosti u državama članicama EU

rrif - 10.2013, str. 101

Zahtjev za povrat PDV-a podnesen kao ugovor o ustupu ili cesiji

rrif - 10.2013, str. 106

Drugi dohodak nerezidenata nakon ulaska RH u EU

rrif - 10.2013, str. 114

Domaća sudska praksa

pip - 10.2013, str. 100

Minimalno oporezivanje gubitaka u Njemačkoj

rrif - 10.2013, str. 123

Inozemna sudska praksa

pip - 10.2013, str. 110

Državni nameti

rrif - 10.2013, str. 130

Pitanja i odgovori

pip - 10.2013, str. 117

Proračun Europske unije

rrif - 10.2013, str. 131

Europski poticaji za rast i zapošljavanje

rrif - 10.2013, str. 137

Nova izmjena Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

rrif - 10.2013, str. 140

Model analize troškova životnog ciklusa proizvoda

rrif - 10.2013, str. 142

Klasifikacija plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

rrif - 10.2013, str. 148

Najčešća pitanja vezana za Intrastat

rrif - 10.2013, str. 155

Pogreške u Intrastat obrascima

rrif - 10.2013, str. 158

Promjena ugovora o radu – aktualna pitanja

rrif - 10.2013, str. 164

Koordinacija mirovinskih sustava prema uredbama EU

rrif - 10.2013, str. 167

Kako javnu upravu učiniti učinkovitom

rrif - 10.2013, str. 174

Knjigovodstveno evidentiranje zajedničkih prihoda

rrif - 10.2013, str. 179

Novosti u pravnoj zaštiti u sustavu javne nabave

rrif - 10.2013, str. 180
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)
RRiFov letak