Knjigovodstveno evidentiranje zajedničkih prihoda

rrif - 10.2013, str. 179

Novosti u pravnoj zaštiti u sustavu javne nabave

rrif - 10.2013, str. 180

Razlozi isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave

rrif - 10.2013, str. 188

Fiskalna decentralizacija

rrif - 10.2013, str. 190

Financijski izvještaji proračunskog računovodstva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013.

rrif - 10.2013, str. 202

Novi propisi

rrif - 10.2013, str. 204

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 10.2013, str. 207

Stručne informacije

rrif - 10.2013, str. 215

Dopuštena plaćanja tijekom nelikvidnosti

pip - 9.2013, str. 3

Izbor revizora za 2013.

rrif - 9.2013, str. 17

Načelo savjesnosti i poštenja u hrvatskom obveznom pravu

pip - 9.2013, str. 7

Računovodstveni i porezni položaj prodaje osobnih automobila

rrif - 9.2013, str. 22

Elektronički sustav za povrat PDV-a - VAT Refund

pip - 9.2013, str. 20

Kritički osvrt na uporabu načela poštene (fer) vrijednosti imovine i kapitala

rrif - 9.2013, str. 32

Računi u elektroničkom obliku od 1. srpnja 2013.

pip - 9.2013, str. 25

Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine koja nema knjigovodstvenu vrijednost

rrif - 9.2013, str. 40

Učinci raskida ugovora o leasingu

pip - 9.2013, str. 30

Podjela pretporeza kod udruga

rrif - 9.2013, str. 42

Ugovori o factoringu i forfaitingu

pip - 9.2013, str. 34

Osobni odbitak – neoporezivi dio dohotka

rrif - 9.2013, str. 45

Probni rad u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu

pip - 9.2013, str. 40

Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika nakon 1. srpnja 2013.

rrif - 9.2013, str. 52

Aktualnosti koje se odnose na rad maloljetnika

pip - 9.2013, str. 47

Novost u ovrsi na naknadi plaće

rrif - 9.2013, str. 62

Financiranje sporta prema Zakonu o sportu u RH i usporednim pravima

pip - 9.2013, str. 55

Porezne evidencije i prijave PDV-a

rrif - 9.2013, str. 66

Uloga i porezno motrište novog Zakona o prebivalištu

pip - 9.2013, str. 61

Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a kroz nove evidencije i prijave PDV-a

rrif - 9.2013, str. 81

Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH

pip - 9.2013, str. 69

Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa

rrif - 9.2013, str. 96

Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (I.)

pip - 9.2013, str. 75

Povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja, EU i RH nakon 1. srpnja 2013.

rrif - 9.2013, str. 102

Posebni postupak oporezivanja marže kod rabljenih prijevoznih sredstava

rrif - 9.2013, str. 110

Aktualna pitanja iz primjene PDV-a kod izgradnje i održavanja građevina te u poslovanju s otpadom

rrif - 9.2013, str. 120

Reprogram poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2013.

rrif - 9.2013, str. 125

Obračunavanje razlike trošarine na zalihe cigareta zbog povećanja maloprodajne cijene

rrif - 9.2013, str. 132

Najčešće utvrđene pogreške u nadzoru nad revizorskim društvima

rrif - 9.2013, str. 139

Domaća sudska praksa

pip - 9.2013, str. 107

Europski propisi o poslovanju, proračunu i porezima

rrif - 9.2013, str. 143

Inozemna sudska praksa

pip - 9.2013, str. 121

Novi način određivanja stope zakonskih (i ugovornih) zateznih kamata

rrif - 9.2013, str. 144

Pitanja i odgovori

pip - 9.2013, str. 128

Izmjene Zakona o tržištu kapitala

rrif - 9.2013, str. 149

Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke prema Zakonu o sprječavanju pranja novca

rrif - 9.2013, str. 151
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)
RRiFov letak