Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija

rrif - 11.2013, str. 49

Stjecanje imovine zaključenjem ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života

pip - 11.2013, str. 43

Konačni obračun poreza iz plaće za 2013. godinu

rrif - 11.2013, str. 53

Preoblikovanje sportskih klubova

pip - 11.2013, str. 49

VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 11.2013, str. 0

Porezni položaj stjecanja dobara unutar EU

rrif - 11.2013, str. 65

Pretplatnički ugovor

pip - 11.2013, str. 54

IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 11.2013, str. 0

Uvoz dobara u EU, odnosno RH s motrišta PDV-a

rrif - 11.2013, str. 75

Povlastice invalidnih osoba u RH

pip - 11.2013, str. 59

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2013.

obav - 11.2013, str. 0

Porezna oslobođenja u sustavu PDV-a

rrif - 11.2013, str. 82

Povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige

pip - 11.2013, str. 72

Oporezivanje građevinskih usluga u Austriji

rrif - 11.2013, str. 98

Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva s osvrtom na poreznu prijavu

rrif - 11.2013, str. 106

Isplata dividendi i udjela u dobitku nakon 19. listopada 2013.

rrif - 11.2013, str. 110

Drugi dohodak primljen iz EU i drugih zemalja

rrif - 11.2013, str. 114

Zašto je porez na imovinu štetan

rrif - 11.2013, str. 121

Revizorove odgovornosti u vezi s prijevarama u poslovanju

rrif - 11.2013, str. 126

Sveobuhvatno revidiranje MSFI-a za mala i srednja poduzeća

rrif - 11.2013, str. 131

Domaća sudska praksa

pip - 11.2013, str. 114

Načini upravljanja i dodjele financijskih sredstava Europske unije

rrif - 11.2013, str. 133

Inozemna sudska praksa

pip - 11.2013, str. 129

Europski propisi o plaćanju i porezima

rrif - 11.2013, str. 141

Pitanja i odgovori

pip - 11.2013, str. 136

Izmjene i dopune u projektima bespovratnih sredstava programa IPA

rrif - 11.2013, str. 142

Nadzorna knjiga kapitalnih poslova s inozemstvom

rrif - 11.2013, str. 146

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva

rrif - 11.2013, str. 153

Primjena postupka carinskog skladištenja

rrif - 11.2013, str. 162

Isticanje obavijesti i oznaka u djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i turizma

rrif - 11.2013, str. 167

Prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

rrif - 11.2013, str. 177

Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca

rrif - 11.2013, str. 188

Poslovno uvjetovani otkaz i nedopušten način prestanka ugovora o radu

rrif - 11.2013, str. 195

Prestanak društva prodajom i nekim drugim načinima

rrif - 11.2013, str. 198

Oblici radnog vremena

rrif - 11.2013, str. 208

Gospodarska kretanja

rrif - 11.2013, str. 214

Stručne informacije

rrif - 11.2013, str. 220

Vijesti iz udruge

rrif - 11.2013, str. 222

Godišnji popis (inventura) za 2013.

rrif - 11.2013, str. 2

Računovodstvo razlika utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza

rrif - 11.2013, str. 12

Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima

rrif - 11.2013, str. 24

Odluke Hrvatske gospodarske komore

rrif - 11.2013, str. 34
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)
RRiFov letak