Oporezivanje „iznajmljivača“ - usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima

rrif - 7.2014, str. 57

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Austriji

rrif - 7.2014, str. 70

Oporezivanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

rrif - 7.2014, str. 78

Mogućnost podnošenja zahtjeva za smanjenje predujmova poreza na dobitak

rrif - 7.2014, str. 82

Stope PDV-a u EU-u na dan 13. siječnja 2014.

rrif - 7.2014, str. 88

Pismo predstavljanja uprave kao revizorski dokaz

rrif - 7.2014, str. 100

Bilješke

rrif - 7.2014, str. 105

Novosti iz EU-a o plaćanjima i porezima

rrif - 7.2014, str. 106

Status rezidenta prema deviznim propisima

rrif - 7.2014, str. 108

Obavljanje djelatnosti kao domaće radinosti ili sporednog zanimanja

rrif - 7.2014, str. 114

Označavanje neprehrambenih proizvoda

rrif - 7.2014, str. 118

Uvjeti poslovanja i obveze turističke agencije

rrif - 7.2014, str. 128

Primjena pravilnika o gospodarenju otpadom

rrif - 7.2014, str. 138

Aktualna pitanja vezana za organizaciju radnog vremena radnika

rrif - 7.2014, str. 145

Prikaz novog Zakona o zaštiti na radu

rrif - 7.2014, str. 150

Zaštita prava člana udruge i zaštita u povodu natječaja te „usmeni otkaz“

rrif - 7.2014, str. 157

Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za razdoblje siječanj - lipanj 2014.

rrif - 7.2014, str. 159

Humanitarna pomoć koju pružaju neprofitne pravne osobe

rrif - 7.2014, str. 165

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 7.2014, str. 171

Novi propisi

rrif - 7.2014, str. 177

Stručne informacije

rrif - 7.2014, str. 185

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna i pripreme za planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

rrif - 7.2014, str. 3

Primjena PDV-a kod pravnih osoba koje nisu porezni obveznici

rrif - 7.2014, str. 6

Osvrt na provjere formalnog sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu i uočene nepravilnosti

rrif - 7.2014, str. 15

Odgovori na pitanja u području javne nabave

rrif - 7.2014, str. 18

Prava gospodarskih subjekata pri bagatelnoj nabavi

rrif - 7.2014, str. 24

Ponuda u postupku javne nabave

rrif - 7.2014, str. 32

Godišnji odmor državnih, javnih i lokalnih službenika i pravo na regres u 2014.

rrif - 7.2014, str. 42

Prijevoz za dolazak na posao i povratak s posla u javnim i državnim službama

rrif - 7.2014, str. 49

Ovlasti i odgovornost lokalnog izvršnog tijela

rrif - 7.2014, str. 58

Budimo drukčiji - uvodnik urednice

rrif - 6.2014, str. 15

Određivanje i računanje rokova u pravu - praktični problemi i izazovi

pip - 6.2014, str. 3

Odgovori na najčešća pitanja vezana za zapošljavanje osoba s invalidnošću

rrif - 6.2014, str. 19

Stjecanje prava vlasništva državljana EU-a na nekretninama u Republici Hrvatskoj

pip - 6.2014, str. 10

Sezonsko zapošljavanje

rrif - 6.2014, str. 25

Dostava poslovnih knjiga, evidencija i izvješća u elektroničkom obliku na zahtjev Porezne uprave

pip - 6.2014, str. 14

Javna objava financijskih izvješća trgovačkih društava za 2013. (najkasnije do 30. lipnja)

rrif - 6.2014, str. 35

Komentar Odluke Ustavnog suda RH – porez na promet nekretnina

pip - 6.2014, str. 21

Nabava i uporaba električnih i hibridnih vozila

rrif - 6.2014, str. 37

Posebnosti ad hoc arbitraže

pip - 6.2014, str. 23

Konsolidacija financijskih izvješća

rrif - 6.2014, str. 46