Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2012.

rrif - 7.2013, str. 228

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 7.2013, str. 232

Novi propisi

rrif - 7.2013, str. 237

Stručne informacije

rrif - 7.2013, str. 241

Otkaz ugovora – jedan od načina prestanka obveza

pip - 6.2013, str. 3

Obveza fiskalizacije od 1. srpnja 2013.

rrif - 6.2013, str. 17

Je li promjenjiva kamatna stopa u ugovorima o kreditu osnovana na zakonu?

pip - 6.2013, str. 7

Povratni učinak oporezivanja dividenda i udjela u dobitku – privremena obustava –

rrif - 6.2013, str. 24

Izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. – pregled novih rješenja

pip - 6.2013, str. 11

Računovodstvo troškova legalizacije bespravnih građevina

rrif - 6.2013, str. 29

Agencijska ovrha (II.)

pip - 6.2013, str. 20

Troškovi kazna, prisilne naplate poreza, penala i naknade šteta

rrif - 6.2013, str. 32

Prvostupanjski upravni spor kao spor pune jurisdikcije u sudskoj praksi

pip - 6.2013, str. 30

Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika

rrif - 6.2013, str. 37

Zakonsko uređenje upravnih sporova u Republici Hrvatskoj

pip - 6.2013, str. 36

Račun u poslovanju poduzetnika nakon 1. srpnja 2013.

rrif - 6.2013, str. 42

Prava pacijenata u prekograničnom zdravstvenom osiguranju

pip - 6.2013, str. 51

Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava

rrif - 6.2013, str. 50

Poticajne mjere za poduzetništvo i obrtništvo - poduzetnički impuls u 2013.

pip - 6.2013, str. 57

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu (do 30. lipnja)

rrif - 6.2013, str. 66

Privremene mjere u pravu tržišnog natjecanja

pip - 6.2013, str. 65

Sitan inventar kod proračunskih osoba

rrif - 6.2013, str. 74

Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije (I)

pip - 6.2013, str. 74

Službeni put radnika

rrif - 6.2013, str. 76

Evidencije i izvještaji političkog djelovanja

rrif - 6.2013, str. 78

Prijedlog novog izvješća o plaćama i drugim primitcima na jedinstvenom Obrascu JOPPD

rrif - 6.2013, str. 83

Nova minimalna plaća za 2013.

rrif - 6.2013, str. 90

Troškovi prehrane zaposlenika

rrif - 6.2013, str. 92

Domaća sudska praksa

pip - 6.2013, str. 111

Isplata regresa za godišnji odmor 2013.

rrif - 6.2013, str. 102

Inozemna sudska praksa

pip - 6.2013, str. 120

Isporuke dobara unutar EU

rrif - 6.2013, str. 106

Pitanja i odgovori

pip - 6.2013, str. 127

Određivanje mjesta isporuke dobara u Europskoj uniji

rrif - 6.2013, str. 115

Pregled novih propisa

pip - 6.2013, str. 132

Transferne cijene i priprema dokumentacije

rrif - 6.2013, str. 119

Prikaz Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba

rrif - 6.2013, str. 125

Ocjena i učinci pronađenih pogrešaka u reviziji

rrif - 6.2013, str. 127

Odgođeno priznavanje stanja nastalih propisivanjem cijenama

rrif - 6.2013, str. 132

Zajedničko tržište Europske unije

rrif - 6.2013, str. 134

Slobodno kretanje roba i slobodno pružanje usluga na jedinstvenom tržištu Europske unije

rrif - 6.2013, str. 148

Financiranje razvojnih prioriteta Hrvatske iz ESI fondova u razdoblju 2014. - 2020.

rrif - 6.2013, str. 154

Europski propisi o kreditima, izvješćivanju i porezima

rrif - 6.2013, str. 158

Platni promet nakon ulaska u Europsku uniju

rrif - 6.2013, str. 160

Način i uvjeti obavljanja dopunskih djelatnosti na OPG-u

rrif - 6.2013, str. 162