RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

rrif - 2.2015, str. 28

Statističko izvješće javne nabave

rrif - 2.2015, str. 32

Okvirni sporazum u sustavu javne nabave

rrif - 2.2015, str. 37

Objedinjena javna nabava u opskrbi električnom energijom i gorivom

rrif - 2.2015, str. 47

Pregled nekih rješidbi DKOM-a

rrif - 2.2015, str. 55

Mirovinsko osiguranje stranaca u svrhu znanstvenog istraživanja

rrif - 2.2015, str. 62

Plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

rrif - 2.2015, str. 68

Ugovori o djelu s fizičkim osobama različitog statusa

rrif - 2.2015, str. 71

Godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola

rrif - 2.2015, str. 78

Proračunske obavijesti

rrif - 2.2015, str. 0

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2014.

rrif - 1.2015, str. 2

Porezna reforma - osvrt na porez na promet nekretnina, PDV i porez na dobitak

pip - 1.2015, str. 3

Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015.

rrif - 1.2015, str. 19

Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2014.

rrif - 1.2015, str. 3

Novosti u plaćama i zapošljavanju u 2015. godini

pip - 1.2015, str. 20

Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2014.

rrif - 1.2015, str. 20

Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka samostalnih djelatnosti za 2014.

rrif - 1.2015, str. 20

Prikaz izmjena i dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu

pip - 1.2015, str. 23

Godišnji obračun amortizacije za 2014.

rrif - 1.2015, str. 28

Godišnja prijava poreza na dohodak na obrascima DOH-Z i DOH za 2014.

rrif - 1.2015, str. 45

Prikaz izmjena i dopuna Zakona o strateškim investicijskim projektima

pip - 1.2015, str. 25

Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2014.

rrif - 1.2015, str. 43

Novele Zakona o sudskom registru

pip - 1.2015, str. 28

Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2014.

rrif - 1.2015, str. 66

Upravljanje faktoring-društvom

pip - 1.2015, str. 31

Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2014.

rrif - 1.2015, str. 85

Neka pitanja pravnog uređenja olimpijske medalje

pip - 1.2015, str. 35

Godišnji obračun poreza na dobitak 2014. - sastavljanje obrasca PD

rrif - 1.2015, str. 103

VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 1.2015, str. 56

Obveza vraćanja novčanog depozita (pologa) banke sa sjedištem u inozemstvu - osvrt na sudske odluke

pip - 1.2015, str. 42

Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2015, str. 156

IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 1.2015, str. 57

Valutna i kamatna revalorizacija novčane obveze u aktualnoj regulativi - "slučaj franak"

pip - 1.2015, str. 48

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2015, str. 161

Novo posebno uređenje zateznih kamata (II.)

pip - 1.2015, str. 58

Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2015, str. 165

XI. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2014

obav - 1.2015, str. 89

Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u RH za 2015. godinu

pip - 1.2015, str. 68

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2015, str. 171
Pretplatnik
Obračun plaća, nadoknada, drugog dohotka uz prikaz u JOPPD-u (2)