RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ustup poslovnog udjela, promjene podataka u trgovačkom društvu i prijave nadležnim institucijama

pip - 10.2015, str. 49

Upravni sporovi u vezi s primjenom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 10.2015, str. 55

Komunalna naknada i porez na dobitak

rrif - 10.2015, str. 87

Rok za donošenje podzakonskog akta

pip - 10.2015, str. 59

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2015. u neprofitnom računovodstvu

rrif - 10.2015, str. 89

Učinci statusnih promjena javnih ustanova na radnopravni status zaposlenika

pip - 10.2015, str. 63

Neprofitni putokaz s obzirom na aktivnosti

rrif - 10.2015, str. 91

Prikaz izmjena Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

pip - 10.2015, str. 69

Izaslani radnici iz drugih država u Hrvatsku - socijalni i porezni status

rrif - 10.2015, str. 95

Izvansudska nagodba i izvješćivanje putem obrasca JOPPD

rrif - 10.2015, str. 103

PDV na „inozemne usluge“ (II. dio)

rrif - 10.2015, str. 112

Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva

rrif - 10.2015, str. 122

Domaća sudska praksa

pip - 10.2015, str. 109

Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu

rrif - 10.2015, str. 127

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 10.2015, str. 119

Korištenje poreznom olakšicom za reinvestirani dobitak

rrif - 10.2015, str. 136

Pitanja i odgovori

pip - 10.2015, str. 126

Trošarinsko postupanje s vinom

rrif - 10.2015, str. 140

Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2014. godine

rrif - 10.2015, str. 150

Kriteriji za izračun značajnosti u reviziji financijskih izvještaja

rrif - 10.2015, str. 163

MSFI 15 - Prihodi ostvareni po ugovorima s kupcima

rrif - 10.2015, str. 163

Porezna evazija, tržište kapitala i državne potpore

rrif - 10.2015, str. 171

Bankarske garancije

rrif - 10.2015, str. 173

Povjerenik u predstečajnoj nagodbi

rrif - 10.2015, str. 180

Obračunska plaćanja kod samostalnih djelatnosti

rrif - 10.2015, str. 185

Upravljanje carinskim kvotama

rrif - 10.2015, str. 191

Novosti u evidencijama radnog vremena

rrif - 10.2015, str. 196

Smanjenje plaće, naknada štete i tužba na utvrđenje

rrif - 10.2015, str. 200

Ugovor o komisiji u praksi

rrif - 10.2015, str. 202

Prijeboj (kompenzacija) u obveznim odnosima

rrif - 10.2015, str. 208

Odgovornost za štetu (prouzročenje štete)

rrif - 10.2015, str. 0

Poduzetnik i menadžer

rrif - 10.2015, str. 220

Ugostiteljske aktivnosti amaterskih sportskih udruga

rrif - 10.2015, str. 223

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 10.2015, str. 228

Novi propisi

rrif - 10.2015, str. 235

Stručne informacije

rrif - 10.2015, str. 238

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

rrif - 10.2015, str. 3

Bilježenje europskih izvora financiranja

rrif - 10.2015, str. 11

Promjene u Državnom proračunu za 2015. godinu

rrif - 10.2015, str. 16

Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2016. godine

rrif - 10.2015, str. 22

Mjerila koja moraju ispunjavati udruge koje se koriste sredstvima iz javnih izvora

rrif - 10.2015, str. 26

Kako provoditi postupke bagatelne nabave

rrif - 10.2015, str. 30

Ekonomski najpovoljnija ponuda u postupcima javne nabave

rrif - 10.2015, str. 33

Odgovori na pitanja iz područja javne nabave

rrif - 10.2015, str. 44

Rad i ovlasti predsjednika predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

rrif - 10.2015, str. 51

Prava i dužnosti lokalnih dužnosnika

rrif - 10.2015, str. 57