Što donose zadnje Direktive o PDV prijevarama

rrif - 9.2014, str. 117

Domaća sudska praksa

pip - 9.2014, str. 136

Čimbenici korporativnog upravljanja u sprječavanju prijevara

rrif - 9.2014, str. 123

Inozemna sudska praksa

pip - 9.2014, str. 146

Analitički postupci u reviziji financijskih izvještaja

rrif - 9.2014, str. 128

MSFI 15 - Priznavanje prihoda

rrif - 9.2014, str. 137

Propisivanje minimalne plaće, Irska porezna oaza

rrif - 9.2014, str. 139

Prikaz novela Ovršnog zakona

rrif - 9.2014, str. 141

Procjena vrijednosti nekretnina

rrif - 9.2014, str. 152

Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u

rrif - 9.2014, str. 158

Posebne odredbe za uvoz poljoprivrednih proizvoda

rrif - 9.2014, str. 166

Obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG- u i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda

rrif - 9.2014, str. 172

Uvjeti za izdavanje potvrda za pružanje usluga u Europskoj uniji

rrif - 9.2014, str. 180

Dnevni i tjedni odmor radnika prema novom Zakonu o radu

rrif - 9.2014, str. 185

Tko se smatra osobom s invalidnošću nakon Izmjena Pravilnika o očevidniku zaposlenih osoba s invaliditetom

rrif - 9.2014, str. 190

Vođenje knjige poslovnih udjela

rrif - 9.2014, str. 191

Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

rrif - 9.2014, str. 196

Praćenje proračuna na lokalnoj razini

rrif - 9.2014, str. 199

Natječaj

rrif - 9.2014, str. 200

Primjeri prekršaja u javnoj nabavi

rrif - 9.2014, str. 207

Stavljanje službenika na raspolaganje u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

rrif - 9.2014, str. 211

Novi propisi

rrif - 9.2014, str. 216

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 9.2014, str. 220

Stručne informacije

rrif - 9.2014, str. 226

Ukini me nježno - uvodnik urednika

rrif - 8.2014, str. 15

Računovodstvo internetske trgovine

rrif - 8.2014, str. 21

Računovodstvo rezerviranja

rrif - 8.2014, str. 28

Nabava i uporaba testnih vozila

rrif - 8.2014, str. 35

Oldtajmeri kao poslovna imovina

rrif - 8.2014, str. 43

Valutna klauzula i prodaja sitnog inventara

rrif - 8.2014, str. 50

Članarina i darivanje

rrif - 8.2014, str. 53

Plaćeni i neplaćeni dopust radnika

rrif - 8.2014, str. 55

Zaposlenje kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi

rrif - 8.2014, str. 60

Zdravstvena zaštita i naknade plaće u slučaju ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti (iskazivanje na obrascu JOPPD)

rrif - 8.2014, str. 69

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj

rrif - 8.2014, str. 79

Naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

rrif - 8.2014, str. 87

Porez na tvrtku ili naziv u 2014.

rrif - 8.2014, str. 94

Označavanje i prodaja alkohola i alkoholnih pića

rrif - 8.2014, str. 100

Ukinuto retroaktivno oporezivanje isplate udjela u dobitku

rrif - 8.2014, str. 108

Prihvatljive metode amortizacije

rrif - 8.2014, str. 110

Povezivanje registra društava, porezi i radno pravo

rrif - 8.2014, str. 115

Nova stopa zakonske zatezne kamate između poduzetnika

rrif - 8.2014, str. 117

Snižene stope carine za žitarice i rižu

rrif - 8.2014, str. 120

Način označavanja hrane

rrif - 8.2014, str. 127

Donesen je novi Zakon o radu

rrif - 8.2014, str. 136

Otkaz ugovora o radu - novosti

rrif - 8.2014, str. 145

Planirano liječenje u inozemstvu

rrif - 8.2014, str. 155

Izvanredni otkaz ugovora o radu – razlozi

rrif - 8.2014, str. 159

Što donosi novi Zakon o udrugama

rrif - 8.2014, str. 161