RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Jedinstveno digitalno tržište unutar EU-a i PDV

pip - 1.2016, str. 3

Izmjene i dopune novog Zakona o računovodstvu

rrif - 1.2016, str. 19

I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2015.

rrif - 1.2016, str. 6

Izmjene u oporezivanju samostalnih djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja za 2016. godinu

pip - 1.2016, str. 12

Knjigovodstvene isprave prema novom Zakonu o računovodstvu

rrif - 1.2016, str. 24

II. Godišnja prijava poreza na dohodak na obrascima DOH-Z i DOH za 2015. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti

rrif - 1.2016, str. 23

Boravak i rad stranaca koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima

pip - 1.2016, str. 22

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

rrif - 1.2016, str. 30

Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi

pip - 1.2016, str. 30

Prikaz novela Zakona o tržištu kapitala

pip - 1.2016, str. 34

Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 41

Uobičajeno boravište u europskome međunarodnom privatnom pravu

pip - 1.2016, str. 40

I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 42

Odgovornost društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u europskom pravu (II.)

pip - 1.2016, str. 49

II. Godišnji obračun amortizacije za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 50

Javnost u postupcima javne nabave i poslovna tajna ponuditelja

pip - 1.2016, str. 58

III. Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 65

Obveze pisarnice na početku kalendarske godine

pip - 1.2016, str. 67

IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 85

Ugovor između odvjetnika i stranke (u povodu presude Suda Europske unije, C-537/13, od 15. siječnja 2015.)

pip - 1.2016, str. 72

Sezonski rad u sustavu mirovinskog osiguranja

pip - 1.2016, str. 75

VI. Godišnji obračun poreza na dobitak za 2015. godinu - sastavljanje obrasca PD

rrif - 1.2016, str. 124

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - porezna uprava

pip - 1.2016, str. 82

VII. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2016, str. 178

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - carinska uprava

pip - 1.2016, str. 0

VIII. Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2016, str. 182

Domaća sudska praksa

pip - 1.2016, str. 119

IX. Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2016, str. 187

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 1.2016, str. 130

X. Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2016, str. 194

Pitanja i odgovori

pip - 1.2016, str. 138

Prodaja i kupnja dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 1.2016, str. 204

Gotovina i međusobno financiranje

rrif - 1.2016, str. 206

Prestanak postojanja udruga

rrif - 1.2016, str. 207

Plaće i doprinosi u 2016. godini

rrif - 1.2016, str. 218

Nova minimalna plaća za 2016. godinu

rrif - 1.2016, str. 243

Obračun troškova nastalih na službenom putu u 2016. godini

rrif - 1.2016, str. 246

Novo evidentiranje troškova službenih putovanja i terenskog dodatka u JOPPD-u

rrif - 1.2016, str. 255

Novosti u Pravilniku o PDV-u

rrif - 1.2016, str. 264

Godišnja trošarinska izvješća za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 267

Primjena MSFI 9 - Financijski instrumenti, uz primjenu MSFI 4 - Ugovori o osiguranju (Prijedlog amandmana na MSFI 4)

rrif - 1.2016, str. 274

Izbjegavanje plaćanja poreza

rrif - 1.2016, str. 276

Međunarodni dokumentarni akreditiv

rrif - 1.2016, str. 277

Izvješća HNB-a do kraja siječnja 2016. godine

rrif - 1.2016, str. 282

Novosti u prijavi i odjavi turista – sustav eVisitor

rrif - 1.2016, str. 289

Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u trgovini na veliko

rrif - 1.2016, str. 291

Zaštita na radu – bitne obveze poslodavca

rrif - 1.2016, str. 297
Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)