RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stručne informacije

rrif - 12.2014, str. 272

Smjernice računovođama za rad s neprofitnim organizacijama

rrif - 12.2014, str. 3

Pripreme za godišnji obračun za 2014. u proračunskom računovodstvu

rrif - 12.2014, str. 3

Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2014. u neprofitnom računovodstvu

rrif - 12.2014, str. 9

Godišnji popis u proračunskom sustavu

rrif - 12.2014, str. 18

Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija

rrif - 12.2014, str. 23

Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

rrif - 12.2014, str. 28

Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija

rrif - 12.2014, str. 28

Knjigovodstveni sažetak promjena u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2015.

rrif - 12.2014, str. 36

Utvrđivanje viška / manjka prihoda u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima / manjkovima

rrif - 12.2014, str. 32

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014.

rrif - 12.2014, str. 47

Financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2014.

rrif - 12.2014, str. 35

Elektronička dostava ponuda u postupcima javne nabave

rrif - 12.2014, str. 51

Računski plan

rrif - 12.2014, str. 39

Troškovi žalbenog postupka u javnoj nabavi - novosti

rrif - 12.2014, str. 61

Što neprofitne organizacije ne smiju zaboraviti

rrif - 12.2014, str. 43

Rješenja nekih prijepora kroz rješidbe DKOM-a

rrif - 12.2014, str. 67

Oblici (modaliteti) prestanka udruge i likvidacijski postupak

rrif - 12.2014, str. 45

Komunikacija s natjecateljima u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom

rrif - 12.2014, str. 74

Stjecanje poduzetničkih prihoda kod neprofitnih organizacija

rrif - 12.2014, str. 48

Raspuštanje lokalnog predstavničkog tijela i imenovanje povjerenika vlade RH

rrif - 12.2014, str. 79

Posebni uvjeti rada u školama i pripadajući dodatci na plaću

rrif - 12.2014, str. 86

Prigodne nagrade za 2014. kod državnih, lokalnih i javnih službi

rrif - 12.2014, str. 91

Imenovanje pročelnika upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

rrif - 12.2014, str. 94

Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

rrif - 12.2014, str. 98

Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

rrif - 12.2014, str. 104

Povjerenje - uvodnik glavnog urednika

rrif - 11.2014, str. 19

Kolektivni višak radnika

pip - 11.2014, str. 3

Što donosi Prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak

rrif - 11.2014, str. 22

Zaštita korisnika usluga turističke agencije u RH

pip - 11.2014, str. 10

Ulaganje u investicijske fondove kao alternativa štednji u bankama

rrif - 11.2014, str. 27

Oporezivanje starosnih prihoda u Njemačkoj

pip - 11.2014, str. 25

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit

rrif - 11.2014, str. 28

Financijske prijevare

pip - 11.2014, str. 33

Računovodstveni i porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca

rrif - 11.2014, str. 31

Nagodbe u predmetima kartela u pravu tržišnog natjecanja

pip - 11.2014, str. 40

Računovodstveno praćenje proizvodnje pšenice

rrif - 11.2014, str. 43

Praktična primjena odredbe čl. 158. st. 1. Zakona o parničnom postupku

pip - 11.2014, str. 48

Prigodni darovi, promidžba i reprezentacija

rrif - 11.2014, str. 48

Štetni ugovori u sportu

pip - 11.2014, str. 52

Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja

rrif - 11.2014, str. 61

Disciplinska odgovornost policijskih službenika RH u praksi Europskog suda za ljudska prava

pip - 11.2014, str. 55

Službena putovanja osoba izvan radnog odnosa kod neprofitnih organizacija

rrif - 11.2014, str. 64

Sudske pristojbe u upravnom sudovanju

pip - 11.2014, str. 60

Prikaz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

rrif - 11.2014, str. 68

Pravo na osobnu invalidninu

pip - 11.2014, str. 70

Obračun putnog naloga u 2014. I JOPPD obrazac

rrif - 11.2014, str. 75

Promjena podataka u mirovinskom osiguranju

rrif - 11.2014, str. 84
Pretplatnik
Obračun plaća, nadoknada, drugog dohotka uz prikaz u JOPPD-u (2)