RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i neke pravne osobe

rrif - 3.2015, str. 187

Novosti pri korištenju stranim sredstvima plaćanja u RH

rrif - 3.2015, str. 190

Postupci obrade godišnje porezne prijave obrtnika u Poreznoj upravi za 2014. godinu

rrif - 3.2015, str. 192

Antidampinške carine

rrif - 3.2015, str. 198

Osvrt na Novi Carinski zakonik Unije i početak njegove primjene

rrif - 3.2015, str. 205

Ustup radnika

rrif - 3.2015, str. 210

Osobno uvjetovani otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika

rrif - 3.2015, str. 215

Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja

rrif - 3.2015, str. 217

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu od strane neprofitnih pravnih osoba

rrif - 3.2015, str. 225

Novi propisi

rrif - 3.2015, str. 232

Gospodarska kretanja u RH i EU-u u IV. tromjesečju 2014.

rrif - 3.2015, str. 236

Stručne informacije

rrif - 3.2015, str. 243

Zakon i pravda - uvodnik urednika

rrif - 2.2015, str. 15

Fiksiranje tečaja švicarskog franka

pip - 2.2015, str. 3

Nove kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i način plaćanja naknade

rrif - 2.2015, str. 19

Vraćanje radnika na rad (na posao)

pip - 2.2015, str. 5

Obveza PDV-a za porezne obveznike „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015. godine

rrif - 2.2015, str. 24

Ugovor o radu u europskome međunarodnom privatnom pravu

pip - 2.2015, str. 11

Oporezivanje isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta od 1. siječnja 2015.

rrif - 2.2015, str. 42

Procjena rizika na radu

pip - 2.2015, str. 19

Uvedena je još jedna mjera poticanja zapošljavanja (Zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina)

rrif - 2.2015, str. 52

Druga novela Zakona o upravnim sporovima

pip - 2.2015, str. 29

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2014. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2015, str. 55

Pravni propisi u Republici Hrvatskoj

pip - 2.2015, str. 36

Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 64

Kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje naknade

pip - 2.2015, str. 41

Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 76

VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 2.2015, str. 56

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

pip - 2.2015, str. 46

Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 86

IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 2.2015, str. 57

(Procesno) pravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona

pip - 2.2015, str. 49

Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 97

Reguliranje alternativnih investicijskih fondova u RH

pip - 2.2015, str. 55

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 115

XI. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2014

obav - 2.2015, str. 92

Utvrđenje vlasništva posebnog dijela nekretnine bez povezivanja sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine

pip - 2.2015, str. 64

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 125

Postupak upisa u Upisnik šumoposjednika te način i uvjeti obavljanja prodaje vlastitih šumskih proizvoda

pip - 2.2015, str. 68

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 135

Europsko društvo s ograničenom odgovornošću s jednim članom – Societas Unius Personae

pip - 2.2015, str. 76