RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Osnovni standardi financiranja programa i projekta udruga sredstvima iz javnih izvora

rrif - 12.2015, str. 40

Obrazac PDV za posljednje razdoblje kalendarske godine za neprofitne osobe

rrif - 12.2015, str. 38

Novosti u procjeni fiskalnog učinka

rrif - 12.2015, str. 50

Porezni tretman sindikalnih isplata

rrif - 12.2015, str. 49

Elektronički račun i javna nabava

rrif - 12.2015, str. 55

Financijsko poslovanje zaklada prema financijskim izvještajima za 2014. godinu

rrif - 12.2015, str. 52

Profesionalni propust u postupcima javne nabave

rrif - 12.2015, str. 62

Zaklade

rrif - 12.2015, str. 54

Neuobičajeno niska cijena ponude u postupcima javne nabave

rrif - 12.2015, str. 70

Računski plan

rrif - 12.2015, str. 61

Popis ugovora u sustavu javne nabave

rrif - 12.2015, str. 78

Pomoći lokalnim i područnim jedinicama iz državnog proračuna Republike Hrvatske

rrif - 12.2015, str. 85

Prigodna prava državnih i javnih službenika i namještenika

rrif - 12.2015, str. 91

Promjene u sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

rrif - 12.2015, str. 94

Financiranje političkih stranaka s motrišta darovatelja

rrif - 11.2015, str. 1

Kontni plan - uvodnik glavnog urednika

rrif - 11.2015, str. 15

Javno trgovačko društvo i ortaštvo u vezi s neodgovarajućom terminologijom u “javnoj“ uporabi

pip - 11.2015, str. 3

Financijsko i menadžersko računovodstvo proizvodnje (I. dio)

rrif - 11.2015, str. 19

Prikaz novela Zakona o zaštiti potrošača

pip - 11.2015, str. 13

Financiranje političkih stranaka s motrišta darovatelja

rrif - 11.2015, str. 27

Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (I.)

pip - 11.2015, str. 16

Promidžba i reprezentacija u poreznom sustavu

rrif - 11.2015, str. 33

Što donosi novi Obiteljski zakon

pip - 11.2015, str. 22

Računovodstveni tretman derivativne financijske imovine

rrif - 11.2015, str. 49

Općenito o novom uređenju stečaja potrošača

pip - 11.2015, str. 31

Primljeni računi i neosnovano primljeni novac

rrif - 11.2015, str. 62

Predstečaj – staro i novo uređenje

pip - 11.2015, str. 34

Financiranje političkih stranaka s motrišta političkih stranaka

rrif - 11.2015, str. 64

Suradnja poreznih tijela i poreznih obveznika u postupku utvrđivanja i plaćanja obveza

pip - 11.2015, str. 42

Obdarivanje i osporeno porezno potraživanje

rrif - 11.2015, str. 72

Nastavak prekinutoga parničnog postupka po službenoj dužnosti kada je postupak prekinut zbog nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka

pip - 11.2015, str. 45

Nova isplatna lista plaće i naknade plaće

rrif - 11.2015, str. 74

Prikaz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

pip - 11.2015, str. 49

Novosti za neisplatitelje plaća

rrif - 11.2015, str. 85

Osobno uvjetovani otkaz u praksi

pip - 11.2015, str. 55

Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)

rrif - 11.2015, str. 93

Žalbeni postupak na temelju odredaba Uredbe o žigu Zajednice

pip - 11.2015, str. 58

Naknada plaće za vrijeme mobilizacije

rrif - 11.2015, str. 104

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 11.2015, str. 61

Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1

rrif - 11.2015, str. 113

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 11.2015, str. 76

Prodaja dobara na području drugih država članica EU-a i registriranje za potrebe PDV-a

rrif - 11.2015, str. 122

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

pip - 11.2015, str. 81

Oporezivanje usluga prijevoza dobara i putnika PDV-om

rrif - 11.2015, str. 127

Domaća sudska praksa

pip - 11.2015, str. 84

Primitci ostvareni na nagradnim igrama i natječajima

rrif - 11.2015, str. 144

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 11.2015, str. 93

Profesionalni skepticizam revizora

rrif - 11.2015, str. 151

Pitanja i odgovori

pip - 11.2015, str. 0

Može li se izvještaj o dobitku učiniti uporabljivijim

rrif - 11.2015, str. 157
Pretplatnik
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici  (1)