Novi Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole

rrif - 7.2012, str. 16

IV OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI

obav - 7.2012, str. 37

Okvirni sporazum u sustavu javne nabave

rrif - 7.2012, str. 18

V. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

obav - 7.2012, str. 38

Odgovori na pitanja u području javne nabave

rrif - 7.2012, str. 26

VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 7.2012, str. 45

Ustrojstvo državne uprave u RH

rrif - 7.2012, str. 33

VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

obav - 7.2012, str. 47

Etički kodeks državnih službenika

rrif - 7.2012, str. 38

VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 7.2012, str. 52

Obračun plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama

rrif - 7.2012, str. 42

IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 7.2012, str. 53

Rad kroz pripravnost u mreži javne zdravstvene službe

rrif - 7.2012, str. 49

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2012.

obav - 7.2012, str. 62

Godišnji odmor zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

rrif - 7.2012, str. 51

Nadoknada za odvojeni život i terenski dodatak zaposlenih u javnom sektoru

rrif - 7.2012, str. 53

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

rrif - 7.2012, str. 59

Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

rrif - 7.2012, str. 63

Hotelijeri i agencije – podsjetnik na sklapanje ugovora

pip - 6.2012, str. 3

Javna objava financijskih izvješća (najkasnije do 30. lipnja)

rrif - 6.2012, str. 13

Uspostava jedinstva nekretnina – pravila upisa u zemljišne knjige

pip - 6.2012, str. 16

Računovodstvo ambalaže i autoguma

rrif - 6.2012, str. 14

Poticanje zapošljavanja – novo zakonsko uređenje

pip - 6.2012, str. 23

Računovodstvo financijskog leasinga (najma)

rrif - 6.2012, str. 22

O stečajnom upravitelju

pip - 6.2012, str. 28

Računovodstvo uzgoja maslina

rrif - 6.2012, str. 28

Uredba o insolvencijskim postupcima kao europski Stečajni zakon

pip - 6.2012, str. 35

Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava

rrif - 6.2012, str. 34

Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (I.)

pip - 6.2012, str. 41

Kriteriji racionalizacije funkcije eksternog i internog financijskog izvještavanja

rrif - 6.2012, str. 51

Pravilnik o imovinskoj kartici sudaca s osvrtom na imovinske kartice državnih dužnosnika

pip - 6.2012, str. 46

Periodično računovodstvo zaliha u proizvodnji

rrif - 6.2012, str. 60

Ratna šteta nastala djelovanjem pripadnika vojnih i paravojnih postrojba na privremeno okupiranom području RH

pip - 6.2012, str. 50

Tečajne razlike i izrada dugotrajne imovine

rrif - 6.2012, str. 64

Ugovor o osiguranju od odgovornosti organizatora športskog natjecanja

pip - 6.2012, str. 53

Naplata usluga iz ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kod neprofitnih ustanova

rrif - 6.2012, str. 67

Uređivanje odnosa između roditelja i djece u izvanparničnim i parničnim postupcima prema obiteljskom zakonu

pip - 6.2012, str. 59

Smanjena je stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

rrif - 6.2012, str. 69

Profesionalni ugovori športaša

pip - 6.2012, str. 63

Primjena Uredbe o kontroli doprinosa

rrif - 6.2012, str. 70

„Jednakost oružja“ u postupku razrješenja – iz prakse Europskog suda za ljudska p

pip - 6.2012, str. 67

Troškovi nerezidenata – reprezentacija ili oporezivi primitak

rrif - 6.2012, str. 73

(Ne)opravdanost objave porezne tajne

rrif - 6.2012, str. 82

Porezno savjetništvo – razvojne perspektive

rrif - 6.2012, str. 86

Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse

rrif - 6.2012, str. 88

Korištenje i provjera rada stručnjaka

rrif - 6.2012, str. 94