RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naplata zadužnice – aktualnosti

rrif - 4.2015, str. 140

Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom

rrif - 4.2015, str. 146

Porezni i socijalni status umjetnika

rrif - 4.2015, str. 148

Djelatnost stalnih sudskih tumača

rrif - 4.2015, str. 158

Prodaja robe na daljinu i izvan poslovnih prostorija trgovca

rrif - 4.2015, str. 168

Obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u RH

rrif - 4.2015, str. 176

Dopunski rad radnika kod drugog poslodavca

rrif - 4.2015, str. 180

Izvanredni otkaz ugovora o radu

rrif - 4.2015, str. 183

Digitalizacija poslovanja

rrif - 4.2015, str. 185

Novi sustav izvještavanja u neprofitnom računovodstvu za 2015. godinu

rrif - 4.2015, str. 187

Tromjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

rrif - 4.2015, str. 195

Izrada strateških planova za razdoblje 2016. - 2018.

rrif - 4.2015, str. 197

Odgovori na pitanja iz područja javne nabave

rrif - 4.2015, str. 200

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 4.2015, str. 208

Novi propisi

rrif - 4.2015, str. 214

Stručne informacije

rrif - 4.2015, str. 217

Promjena početnih stanja 1. siječnja 2015. godine

rrif - 3.2015, str. 3

Očuvanje vrijednosti novčane obveze – zaštitne klauzule

pip - 3.2015, str. 3

Elementi novog obrasca PDV - VIII. - Ostali podatci i novi obrasci od 1. siječnja 2015.

rrif - 3.2015, str. 16

Ključne promjene Zakona o proračunu

rrif - 3.2015, str. 7

Otklanjanje posljedica zelenaškog ugovora

pip - 3.2015, str. 10

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2014.

rrif - 3.2015, str. 21

Novi propisi u sustavu javne nabave

rrif - 3.2015, str. 13

Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature

pip - 3.2015, str. 13

Predaja u FINA-u godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu

rrif - 3.2015, str. 37

Javna nabava – primjeri iz prakse

rrif - 3.2015, str. 18

Aktualnosti u pravnom uređenju ovrhe na novčanoj tražbini po računu (I.)

pip - 3.2015, str. 20

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2014. godinu

rrif - 3.2015, str. 44

Nadzor rada i akata predstavničkih tijela jedinica LP(R)S-a

rrif - 3.2015, str. 23

Porez na dohodak / plaću u Njemačkoj

pip - 3.2015, str. 30

Knjiženje poreza na dobitak – odgođeni porez

rrif - 3.2015, str. 55

Što nakon prijevremenih lokalnih izbora

rrif - 3.2015, str. 33

Retroaktivno uvođenje prireza porezu na dohodak u 2015. godini

pip - 3.2015, str. 42

Računovodstvo rabljenog materijala i otpada

rrif - 3.2015, str. 67

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. za obveznike u proračunskom sustavu

rrif - 3.2015, str. 39

Pravo na povećanu plaću

pip - 3.2015, str. 46

Ispunjavanje regulatornih zahtjeva investicijskih društava

rrif - 3.2015, str. 80

Radno iskustvo i radni staž državnih službenika i namještenika

rrif - 3.2015, str. 46

Zakonodavni okviri u području sporta

pip - 3.2015, str. 50

VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 3.2015, str. 56

Financijski lizing

rrif - 3.2015, str. 82