Slobodno kretanje roba i slobodno pružanje usluga na jedinstvenom tržištu Europske unije

rrif - 6.2013, str. 148

Financiranje razvojnih prioriteta Hrvatske iz ESI fondova u razdoblju 2014. - 2020.

rrif - 6.2013, str. 154

Europski propisi o kreditima, izvješćivanju i porezima

rrif - 6.2013, str. 158

Platni promet nakon ulaska u Europsku uniju

rrif - 6.2013, str. 160

Način i uvjeti obavljanja dopunskih djelatnosti na OPG-u

rrif - 6.2013, str. 162

Predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013.

rrif - 6.2013, str. 170

Aktualna pitanja o godišnjim odmorima

rrif - 6.2013, str. 171

Pravo na smještaj roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta

rrif - 6.2013, str. 183

Otkaz ugovora o radu – izvanredni i redoviti

rrif - 6.2013, str. 186

Godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama

rrif - 6.2013, str. 189

Pravo na godišnji odmor službenika i dužnosnika u JLP(R)S-u

rrif - 6.2013, str. 197

Javna nabava odvjetničkih usluga

rrif - 6.2013, str. 201

Dokaz o nekažnjavanosti u sustavu javne nabave

rrif - 6.2013, str. 207

Kriza u EU, spašavanje eura i banaka te situacija u Njemačkoj

rrif - 6.2013, str. 213

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 6.2013, str. 216

Novi propisi

rrif - 6.2013, str. 221

Stručne informacije

rrif - 6.2013, str. 227

Otpis obveza s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 5.2013, str. 17

Knjigovodstvo poreza utvrđenih u nadzoru

rrif - 5.2013, str. 24

Računovodstveno i porezno motrište povezanih društava

rrif - 5.2013, str. 30

Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele prema HSFI-u 9

rrif - 5.2013, str. 36

Izmjene načina izvještavanja prema zahtjevima HANFE

rrif - 5.2013, str. 43

Povrat neosnovanog primanja i zamjena stvari

rrif - 5.2013, str. 46

Otpis potraživanja kod neprofitnih organizacija

rrif - 5.2013, str. 48

Isplata plaće po sudskoj presudi, nagodbi ili u ovršnom postupku

rrif - 5.2013, str. 50

Oporezivanje prijevoznih sredstava PDV-om u Europskoj uniji

rrif - 5.2013, str. 61

Obvezno osiguranje i primitci članova uprave

rrif - 5.2013, str. 66

Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.

rrif - 5.2013, str. 73

Odabir uzorka kod dokaznih testova u reviziji

rrif - 5.2013, str. 78

Isplata dividendi u obliku nenovčane imovine

rrif - 5.2013, str. 84

Nove smjernice, natječaji i financiranja

rrif - 5.2013, str. 86

Novi regulatorni okvir strukturnih i kohezijskih fondova za razdoblje 2014. - 2020.

rrif - 5.2013, str. 87

Bonitetne informacije za procjenu rizika poslovnog odnosa

rrif - 5.2013, str. 91

Analiza odstupanja od fleksibilnog budžeta

rrif - 5.2013, str. 93

Izvješće o procjeni rizičnosti europskoga bankovnog sustava

rrif - 5.2013, str. 98

Basel III - novi regulatorni okvir za financijski sektor

rrif - 5.2013, str. 103

Ograničenja kod uvoza čelika

rrif - 5.2013, str. 108

Međunarodna trgovina nakon ulaska RH u EU

rrif - 5.2013, str. 115

Devizna blagajna

rrif - 5.2013, str. 120

Odgovori na pitanja iz područja devizne statistike

rrif - 5.2013, str. 124

EORI broj u carinskom poslovanju EU

rrif - 5.2013, str. 127

Doprinosi za osiguranje obveznika paušalnog oporezivanja dohotka

rrif - 5.2013, str. 134

Informiranje potrošača o hrani prema novom Pravilniku

rrif - 5.2013, str. 138

Uvjeti za poslovanje turističke agencija koja pruža usluge putem interneta

rrif - 5.2013, str. 145

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invalidnošću

rrif - 5.2013, str. 149

Aktualna pitanja rasporeda i preraspodjele radnog vremena

rrif - 5.2013, str. 155

Suodlučivanje radničkog vijeća te menadžerski ugovor i radni odnos

rrif - 5.2013, str. 158