Nagodbe u predmetima kartela u pravu tržišnog natjecanja

pip - 11.2014, str. 40

Računovodstveno praćenje proizvodnje pšenice

rrif - 11.2014, str. 43

Praktična primjena odredbe čl. 158. st. 1. Zakona o parničnom postupku

pip - 11.2014, str. 48

Prigodni darovi, promidžba i reprezentacija

rrif - 11.2014, str. 48

Štetni ugovori u sportu

pip - 11.2014, str. 52

Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja

rrif - 11.2014, str. 61

Disciplinska odgovornost policijskih službenika RH u praksi Europskog suda za ljudska prava

pip - 11.2014, str. 55

Službena putovanja osoba izvan radnog odnosa kod neprofitnih organizacija

rrif - 11.2014, str. 64

Sudske pristojbe u upravnom sudovanju

pip - 11.2014, str. 60

Prikaz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

rrif - 11.2014, str. 68

Pravo na osobnu invalidninu

pip - 11.2014, str. 70

Obračun putnog naloga u 2014. I JOPPD obrazac

rrif - 11.2014, str. 75

Promjena podataka u mirovinskom osiguranju

rrif - 11.2014, str. 84

Godišnji obračun plaće za 2014.

rrif - 11.2014, str. 90

Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja

rrif - 11.2014, str. 112

Novi obrazac za tuzemne isporuke s prijenosom porezne obveze - PPO – 2013./2014.

rrif - 11.2014, str. 120

Drugi dohodak nerezidenata i JOPPD

rrif - 11.2014, str. 124

Domaća sudska praksa

pip - 11.2014, str. 100

Metode za određivanje transfernih cijena

rrif - 11.2014, str. 136

Inozemna sudska praksa

pip - 11.2014, str. 109

Obveze društva kod kojeg se obavlja revizija - priprema dokumentacije

rrif - 11.2014, str. 144

Pitanja i odgovori

pip - 11.2014, str. 117

Provedba testova kontrola u reviziji

rrif - 11.2014, str. 148

Financijske obveze i obveze prema kreditima u MSFI-ju 9

rrif - 11.2014, str. 155

Problemi uravnoteženja proračuna članica

rrif - 11.2014, str. 157

Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca

rrif - 11.2014, str. 159

Zajednička ribarstvena politika (ZRP)

rrif - 11.2014, str. 162

Izmjene Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za trgovinu

rrif - 11.2014, str. 167

Godišnji odmori prema odredbama novog Zakona o radu

rrif - 11.2014, str. 174

Pobijanje odluka skupštine dioničkog društva

rrif - 11.2014, str. 186

Financijski nadzor neprofitnih organizacija

rrif - 11.2014, str. 200

Prijevoz za vlastite potrebe

rrif - 11.2014, str. 205

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 11.2014, str. 210

Novi propisi

rrif - 11.2014, str. 216

Stručne informacije

rrif - 11.2014, str. 218

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2014.

rrif - 11.2014, str. 3

Kontrole potrošnje izvora financiranja u sustavu državne riznice

rrif - 11.2014, str. 3

Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom imovine i obveza

rrif - 11.2014, str. 14

Kako pravilno ispuniti obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa

rrif - 11.2014, str. 6

Kako nadoknaditi manjak od radnika

rrif - 11.2014, str. 26

Suglasnost za preuzimanje obveza

rrif - 11.2014, str. 11

Posebnosti godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima

rrif - 11.2014, str. 30

Utjecaj poreznih reformi na fiskalni kapacitet lokalnih zajednica

rrif - 11.2014, str. 15

Odluke Hrvatske gospodarske komore

rrif - 11.2014, str. 41

Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

rrif - 11.2014, str. 18
Pretplatnik
Obračun plaća, nadoknada, drugog dohotka uz prikaz u JOPPD-u (2)
RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava