RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Elektronička dostava ponude

rrif - 6.2016, str. 219

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 6.2016, str. 240

Novi propisi

rrif - 6.2016, str. 249

Stručne informacije

rrif - 6.2016, str. 252

Uvodnik

rrif - 5.2016, str. 19

Evidentiranje prihoda koji se uplaćuju na račun državnog proračuna

rrif - 5.2016, str. 2

Prethodna obvezujuća porezna mišljenja - novi institut hrvatskoga poreznog postupka

pip - 5.2016, str. 3

Knjigovodstveni praktikum – ostali poslovni prihodi

rrif - 5.2016, str. 23

Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

rrif - 5.2016, str. 5

Međunarodno porezno planiranje multinacionalnih korporacija s posebnim osvrtom na ulogu nematerijalne imovine (II.)

pip - 5.2016, str. 13

Oblikovanje posebnih pričuva za troškove razvoja i dobitke od sudjelujućih interesa

rrif - 5.2016, str. 28

Raspodjela poreza na dohodak

rrif - 5.2016, str. 14

Ugovorna kazna s gledišta ZOO-a, sudske prakse i posebnih uzanci u građenju

pip - 5.2016, str. 21

Računovodstvena dvojba priznavanja trgovačkih znakova i metode procjene

rrif - 5.2016, str. 35

Izuzeća u javnoj nabavi – sektorski naručitelji

rrif - 5.2016, str. 25

Posljedice otkaza kolektivnog ugovora

pip - 5.2016, str. 32

Smjernice i standardi nefinancijskog izvještavanja

rrif - 5.2016, str. 42

Rješidbe iz pravne zaštite u sustavu javne nabave

rrif - 5.2016, str. 32

Radni odnosi u školskim ustanovama - poseban osvrt na zasnivanje radnih odnosa u tim ustanovama

pip - 5.2016, str. 38

Uređenje voda i športski ribolov

rrif - 5.2016, str. 48

Poslovna tajna u sustavu javne nabave

rrif - 5.2016, str. 42

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

pip - 5.2016, str. 47

Sitni inventar i blagajna uzajamne pomoći

rrif - 5.2016, str. 51

Primjena instituta nespojivosti na lokalnoj razini

rrif - 5.2016, str. 51

Raspolaganje tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku

pip - 5.2016, str. 51

Isplata dnevnica, terenskog dodatka i naknade za odvojeni život

rrif - 5.2016, str. 54

Lokalni referendum i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju

rrif - 5.2016, str. 58

Imenovanje, ovlast i dužnosti stečajnog upravitelja prema odredbama Stečajnog zakona

pip - 5.2016, str. 53

Nadoknada plaće za bolovanje na teret poslodavca

rrif - 5.2016, str. 60

Godišnji odmor javnih službenika i namještenika u 2016. godini

rrif - 5.2016, str. 65

Neregistrirani znakovi razlikovanja – pravna zaštita u hrvatskom pravu industrijskog vlasništva

pip - 5.2016, str. 60

Premije za III. stup mirovinskog osiguranja

rrif - 5.2016, str. 67

Godišnji odmor državnih službenika i namještenika u 2016. godini

rrif - 5.2016, str. 71

Neka kritička pravna promišljanja vezana uz predmet Klauz protiv Hrvatske

pip - 5.2016, str. 65

Primitci članova uprave - stranaca

rrif - 5.2016, str. 72

Pregled materijalnih prava u javnim službama

rrif - 5.2016, str. 77

Potvrda o pravomoćnosti

pip - 5.2016, str. 72

Oporezivanje iznajmljivača – građana RH i stranaca

rrif - 5.2016, str. 83

Pregled materijalnih prava u državnim službama

rrif - 5.2016, str. 79

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 5.2016, str. 76

Porez na promet nekretnina - najčešća pitanja i odgovori

rrif - 5.2016, str. 103

Vezne tablice

rrif - 5.2016, str. 84

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2016, str. 87

Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa

rrif - 5.2016, str. 108

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja

pip - 5.2016, str. 119

Autorske naknade primljene iz inozemstva

rrif - 5.2016, str. 114

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo socijalne politike i mladih

pip - 5.2016, str. 120

Utvrđivanje poreza na tvrtku za pravne i fizičke osobe u 2016. godini

rrif - 5.2016, str. 122

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

pip - 5.2016, str. 120
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)