Devizno poslovanje u RH nakon ulaska RH u EU

rrif - 12.2012, str. 181

Izvozne subvencije

rrif - 12.2012, str. 186

Obveza i mogućnost promjene načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima

rrif - 12.2012, str. 195

Novosti u poticanju zapošljavanja

rrif - 12.2012, str. 208

Prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osoba koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

rrif - 12.2012, str. 209

Ozljeda na radu i izvanredni otkaz, te radničko vijeće

rrif - 12.2012, str. 213

Ugovori o tajnom društvu i njihova primjena u praksi

rrif - 12.2012, str. 215

Doprinos malih i srednjih poduzeća konkurentnosti njemačkoga gospodarstva na svjetskom tržištu

rrif - 12.2012, str. 222

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 12.2012, str. 224

Novi propisi

rrif - 12.2012, str. 230

Stručne informacije

rrif - 12.2012, str. 232

Računovodstva neprofitnih organizacija

rrif - 12.2012, str. 2

Posebnosti godišnjeg popisa kod proracuna i proracunskih korisnika

rrif - 12.2012, str. 2

Predložak računovodstvene politike udruge

rrif - 12.2012, str. 7

Evidentiranje namjenskih, opcih i vlastitih prihoda kod proracunskih korisnika državnog proracuna

rrif - 12.2012, str. 12

Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija

rrif - 12.2012, str. 15

Neke knjigovodstvene evidencije u sustavu proracuna

rrif - 12.2012, str. 17

Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2012. u neprofitnom računovodstvu

rrif - 12.2012, str. 20

Pripreme za godišnji obracun u proracunskom racunovodstvu za 2012.

rrif - 12.2012, str. 23

Zaključna knjiženja u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima/manjkovima

rrif - 12.2012, str. 33

Rokovi ispunjenja novcanih obveza u ugovorima koje sklapaju osobe javnog prava

rrif - 12.2012, str. 40

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2012.

rrif - 12.2012, str. 36

Odgovori na pitanja u podrucju javne nabave

rrif - 12.2012, str. 46

Određivanje knjigovodstvenog sustava u neprofitnom računovodstvu za 2013.

rrif - 12.2012, str. 41

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi

rrif - 12.2012, str. 54

Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija

rrif - 12.2012, str. 46

„Opce“ obveze narucitelja u sustavu javne nabave

rrif - 12.2012, str. 61

Neprofitne organizacije u temeljnim poreznim sustavima

rrif - 12.2012, str. 49

Novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

rrif - 12.2012, str. 71

Ispostavljanje računa i podjela pretporeza kod neprofitnih organizacija

rrif - 12.2012, str. 56

Pravo državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika na prigodne nagrade

rrif - 12.2012, str. 89

Stjecanje poduzetničkih prihoda kod neprofitnih organizacija

rrif - 12.2012, str. 60

Dnevnica za službena putovanja u zemlji zaposlenih u javnom sektoru

rrif - 12.2012, str. 92

Računski plan

rrif - 12.2012, str. 66

Promjene u okviru fiskalne odgovornosti

rrif - 12.2012, str. 97

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o proračunu

rrif - 12.2012, str. 101

Prijedlog Zakona o sanaciji javnih ustanova

rrif - 12.2012, str. 105

Aktualna pitanja vezana za rokove ispunjenja novčanih obveza nakon stupanja na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

pip - 11.2012, str. 3

Prikaz Prijedloga Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

rrif - 11.2012, str. 20

Bitna pitanja iz novog Ovršnog zakona

pip - 11.2012, str. 15

Računovodstvo spajanja društava s ograničenom odgovornošću

rrif - 11.2012, str. 27

Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku i poziv u službene prostorije

pip - 11.2012, str. 21

Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva

rrif - 11.2012, str. 32

Prava radnika i obveze poslodavaca vezane za godišnji odmor

pip - 11.2012, str. 25

Troškovi promidžbe i reprezentacije

rrif - 11.2012, str. 39

Naknada plaće za vrijeme istražnoga zatvora – da ili ne

pip - 11.2012, str. 36

Odgođena porezna imovina i privremeno porezno nepriznati troškovi

rrif - 11.2012, str. 50

O neriješenim pitanjima imovine nakon brisanja trgovačkog društva iz registra

pip - 11.2012, str. 40

Knjiženja uporabljenih instrumenata osiguranja plaćanja

rrif - 11.2012, str. 62
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (2)
RRiFov letak