RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmijenjen je Stečajni zakon

Petak, 03.11.2017.

Ukinut je porez na nekretnine

Petak, 13.10.2017.

Novi Zakon o koncesijama

Četvrtak, 20.07.2017.

Nova stopa zateznih kamata

Petak, 07.07.2017.
Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)