1. Visina dnevnica koje se isplaćuju državnim službenicima i namještenicima

Datum: 17.09.2019, Utorak
Klasa: 120-01/19-01/68
Davatelj: Ministarstvo uprave

Vezano za vaš upit glede visine dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu te dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu iznosimo sljedeće Prema čl 1 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak Nar nov br 80 19 dalje u tekstu Pravilnik iznos neoporezive dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koja traju više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu koji iznosi 200 00 kuna dok iznos neoporezive dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koje traju više od 8 sati a manje od 12 sati dnevno iznosi 100 00 kuna Pravilnikom se ne uređuje iznos dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu te dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu koji se isplaćuju državnim službenicima ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja