RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

AKTUALNOSTI U POREZU NA DOHODAK

Opatija, 27. svibnja 2019. i Split, 29. svibnja 2019. seminar "Aktualna pitanja kod obračuna plaće i drugih dohodaka"


Mjesto Vrijeme održavanja
OPATIJA, Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska cvijeta, V.C.Emina 627. svibnja 2019. (ponedjeljak)
SPLIT; Hotel Cornaro, Sinjska 629. svibnja 2019. (srijeda)

Ovaj je seminar vezan za obračun primitaka koji se (ne)oporezivo isplaćuju zaposlenicima i drugim osobama s kojima postoji neki od oblika radnog angažmana (umirovljenici, vanjski suradnici, osobe na stručnom osposobljavanju, sezonski radnici i sl.).

Na jednostavan i praktičan način bit će odgovoreno na najčešće dvojbe i pitanja koja se pojavljuju na telefonskim linijama, a muče veliki broj pretplatnika.

PROGRAM SEMINARA:

 • Sklapanje ugovora o radu za umirovljenika
 • Koji umirovljenici mogu raditi i primati punu mirovinu
 • Na što se treba paziti prilikom zapošljavanja umirovljenika da im se ne bi obustavila mirovina
 • Utvrđivanje visine plaće umirovljenika i drugih radnika
 • Korištenje osobnog odbitka nakon prestanka radnog odnosa
 • Promjena osobnih odbitaka u tijeku mjeseca
 • Stručno osposobljavanje i olakšice pri zapošljavanju mlade osobe i osobe koja se prvi
  puta zapošljava
 • Korištenje osobnog odbitka umirovljenika i drugih radnika koji se zapošljavaju na nepuno
  radno vrijeme
 • Bolovanje umirovljenika do 65 godina starosti i iznad 65 godina starosti
 • Članovi uprave –umirovljenici
 • Likvidatori umirovljenici
 • Umirovljenici- prokuristi
 • Utvrđivanje plaće u naravi
 • Kome se i na koji način može neoporezivo isplatiti nagrada za radne rezultate
 • Zapošljavanje sezonskih radnika
 • Razlika između sezonskih radnika i stalnih sezonskih radnika
 • Obračun primitaka sezonskih radnika u poljoprivredi
 • Utvrđivanje plaće sezonskih radnika i rad sezonskih radnika u predsezoni prema Zakonu
  o tržištu rada
 • Troškovi smještaja i prehrane stalnih sezonskih radnika i radnika koji su zaposleni na
  određeno radno vrijeme u sezoni
 • Neoporeziva NAKNADA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA
 • Isplata bonusa za radne rezultate i neoporeziva nagrada za radne rezultate
 • Nagrada za radne rezultate kao stalni mjesečni dodatak na plaću radnika
 • Oporezivanje primitaka putem ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
 • Isplate drugog dohotka i  obračun doprinosa te iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Primjena najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa pri isplati
 • Oporezive stipendije i ostali primitci učenika i studenata
 • Kada radnik može ostvariti primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak
 • Putni troškovi vanjskih suradnika
 • Na što trebaju paziti primatelji drugog dohotka kod posebnog postupka kojeg provodi
  Porezna uprava
 • Kako postupiti kada fizička osoba ostvari primitke više od 300.000,00 kn po osnovi
  drugih dohodaka
 • Koje evidencije trebaju voditi fizičke osobe u sustavu PDV-a i kakve izlazne račune
  trebaju sastavljati
 • Kako poduzetnici trebaju postupiti kada na temelju ulaznog računa trebaju obračunati
  drugi dohodak
 • Umjetnici u sustavu poreza na dodanu vrijednost ?
 • Kako obračunati doprinose za obvezna osiguranja za autorske naknade
 • Umjetnici u sustavu socijalnog osiguranja i u poreznom sustavu, tko treba obračunati doprinose?
 • Izdatci kod obračuna autorskog djela (30% ili 55%)
 •  Iskazivanje drugog dohotka u obrascu JOPPD
 • Ispravci JOPPD-a
 • Neoporezive isplate u JOPPD-u i nalozima za plaćanje

Početak seminara je u 9:30 sati.

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.
Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Opatija, 27. svibnja 2019. i Split, 29. svibnja 2019. seminar "Aktualna pitanja kod obračuna plaće i drugih dohodaka"
Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
VELEITPretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)