RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Adekvatnost kapitala i predstečajna nagodba

Ponedjeljak, 19.11.2012.

U Zakonu o financijskom poslovanju i  predstečajnoj nagodbi adekvatnost kapitala  definirana je kao stanje kad je temeljni kapital  veći od polovine gubitaka. Odnosno, neadekvatan kapital je kad tekući i preneseni gubitci  postanu veći od temeljnog (upisanog) kapitala.

Takva definicija je nepovoljna i  ograničavajuća za poduzetnika  jer uprava mora sazvati skupštinu društva koja bi potom trebala rješavati pitanja pokrića gubitka ili povećanja kapitala, i to u roku od 90 dana.  Uzmimo slučaj kad bi trgovačko društvo za 2012. iskazalo gubitak od 500.000,00 kn. Prenesenog  gubitka nema, ali zato ima temeljni kapital samo od 200.000,00 kn. Gubitak je veći od 1 polovine temeljnog kapitala i uprava (i nadzorni odbor) bi odmah u roku od 8 dana trebala poduzeti mjere na smanjenju temeljnog kapitala i njegovom ponovnom povećanju samo zato jer prema zakonskoj definiciji nisu uzete u obzir i ostale stavke kapitala (pričuve svih vrsta, zadržani dobitci). Kad bi u konkretnom slučaju društvo imalo zadržanih dobitaka od npr. 600.000,00 kn, nastali gubitak nema nikakvog utjecaja na temeljni kapital. To dokazuje da je neodrživa definicija o adekvatnosti kapitala te da je treba dopuniti, što smo i predložili.

Neadekvatnost kapitala je u bliskoj vezi sa  prezaduženošću. Zakon definira prezaduženost kao stanje kad vrijednost imovine ne pokriva postojeće obveze. Pojednostavnjeno rečeno, društvo iskazuje gubitak iznad kapitala (svih njegovih dijelova a ne samo temeljnog kapitala) i kad treba pokrenuti predstečajnu nagodbu.  U praksi imamo i takvu situaciju da je društvo solventno, tj. podmiruje dospjele obveze jer osnivač osigurava financijska sredstva. U tom slučaju treba promatrati svrhu i ciljeve zakona. Ako vjerovnici ničime nisu oštećeni, tj. naplaćuju svoje tražbine, ne postoji razlog prema kojemu bi ovakav poduzetnik trebao pokrenuti predstečajnu nagodbu. No, takvih slučajeva je premalo, na žalost.
Detaljnije o ovoj problematici i drugim pitanjima iz predstečajne nagodbe pročitajte u RRiF br.12/12. Napominjemo da smo ovu problematiku obradili u prilogu časopisa RRiF br. 11/12, te dali tekst tog zakona.


V.B.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)