RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Adekvatnost kapitala i predstečajna nagodba

Ponedjeljak, 19.11.2012.

U Zakonu o financijskom poslovanju i  predstečajnoj nagodbi adekvatnost kapitala  definirana je kao stanje kad je temeljni kapital  veći od polovine gubitaka. Odnosno, neadekvatan kapital je kad tekući i preneseni gubitci  postanu veći od temeljnog (upisanog) kapitala.

Takva definicija je nepovoljna i  ograničavajuća za poduzetnika  jer uprava mora sazvati skupštinu društva koja bi potom trebala rješavati pitanja pokrića gubitka ili povećanja kapitala, i to u roku od 90 dana.  Uzmimo slučaj kad bi trgovačko društvo za 2012. iskazalo gubitak od 500.000,00 kn. Prenesenog  gubitka nema, ali zato ima temeljni kapital samo od 200.000,00 kn. Gubitak je veći od 1 polovine temeljnog kapitala i uprava (i nadzorni odbor) bi odmah u roku od 8 dana trebala poduzeti mjere na smanjenju temeljnog kapitala i njegovom ponovnom povećanju samo zato jer prema zakonskoj definiciji nisu uzete u obzir i ostale stavke kapitala (pričuve svih vrsta, zadržani dobitci). Kad bi u konkretnom slučaju društvo imalo zadržanih dobitaka od npr. 600.000,00 kn, nastali gubitak nema nikakvog utjecaja na temeljni kapital. To dokazuje da je neodrživa definicija o adekvatnosti kapitala te da je treba dopuniti, što smo i predložili.

Neadekvatnost kapitala je u bliskoj vezi sa  prezaduženošću. Zakon definira prezaduženost kao stanje kad vrijednost imovine ne pokriva postojeće obveze. Pojednostavnjeno rečeno, društvo iskazuje gubitak iznad kapitala (svih njegovih dijelova a ne samo temeljnog kapitala) i kad treba pokrenuti predstečajnu nagodbu.  U praksi imamo i takvu situaciju da je društvo solventno, tj. podmiruje dospjele obveze jer osnivač osigurava financijska sredstva. U tom slučaju treba promatrati svrhu i ciljeve zakona. Ako vjerovnici ničime nisu oštećeni, tj. naplaćuju svoje tražbine, ne postoji razlog prema kojemu bi ovakav poduzetnik trebao pokrenuti predstečajnu nagodbu. No, takvih slučajeva je premalo, na žalost.
Detaljnije o ovoj problematici i drugim pitanjima iz predstečajne nagodbe pročitajte u RRiF br.12/12. Napominjemo da smo ovu problematiku obradili u prilogu časopisa RRiF br. 11/12, te dali tekst tog zakona.


V.B.Ostale vijesti:

Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)