RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

BORAVAK I RAD STRANACA U RH

Zagreb, 8. svibnja 2019. seminar "Boravak i rad stranaca u RH"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 298. svibnja 2019. (srijeda)

U posljednje vrijeme zbog nedostatka radne snage unutar granica RH te zbog sezonskog karaktera poslova koji obavljaju poslodavci, sve su češći slučajevi da stranci, osobito državljani trećih zemalja, dolaze na rad u RH. Ponekad poslodavac ima potrebu takve radnike uputiti na rad u druge zemlje.

Cilj je seminara utvrditi pod kojim uvjetima stranci mogu boraviti i raditi u RH, kako sklopiti ugovor o radu, koliko maksimalno sati mogu raditi, kako je uređeno pitanje plaćanja doprinosa i rada stranaca s poreznoga gledišta te koje porezne pogodnosti može ostvariti poslodavac prilikom sezonskog zapošljavanja stranaca.

Program seminara:

Radnopravna pitanja

  • Poslovi za koje treba pribaviti potvrdu o prijavi rada
  • Obavljanje poslova za koje je potrebna dozvola za boravak i rad (na temelju
    i izvan kvote)
  • Državljani kojih zemalja trebaju dozvolu za boravak i rad
  • Državljani koji mogu raditi bez dozvole / potvrde o prijavi boravka
  • Rad stranaca kojima je odobrena međunarodna zaštita (azilanti i ostali)
  • Rad i prava sezonskih radnika
  • Rad državljana EU-a – potvrda o prijavi boravka u svrhu rada
  • Pogranični radnici i rad u RH
  • Statusnopravna pitanja dvojnog državljanstva
  • OIB stranaca
  • Uvjeti za ostanak u RH nakon prestanka radnog odnosa / obavljanja poslova
  • Uvjeti i razlozi za prestanak boravka i dozvole za rad
  • Osnivanje društva / podružnice / predstavništva i zapošljavanje stranaca u njima
  • Zapošljavanje stranaca putem Agencije za privremeno zapošljavanje
  • Ravnopravna pitanja vezana za sklapanje predugovora i ugovora o radu i izdavanje
    dozvole za rad
  • Uvjeti rada stranaca (minimalna plaća, primjena kolektivnih ugovora i ostalo)
  • Primjena prava na ugovoru o radu (strano ili hrvatsko pravo)
  • Primjena instituta radnog prava stranaca:
    • prekovremeni rad
    • rad u nejednakom rasporedu radnog vremena
    • rad u  preraspodijeljeno radnom vremenu
    • neplaćeni dopust
  • Prestanak radnog odnosa i utjecaj na boravak stranca u RH
  • Prava stranaca za vrijeme nezaposlenosti
  • Upućivanje stranaca na rad u RH i iz RH u inozemstvo

Socijalnopravno gledište rada stranaca

  • Osiguranje stranaca u RH
  • Primjena uredaba EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na strance u RH
  • Primjena Ugovora o socijalnom osiguranju
  • Što ako radnik radi u više država naizmjenično
  • Što ako radnik radi u više država istodobno
  • Obračun doprinosa (MIO I. i MIO II.)

Porezna gledišta rada stranaca

  • Porezna kartica stranca
  • Obračun poreza i prireza strancima u RH
  • Obračun poreza i prireza pograničnim radnicima
  • Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Obračun poreza radnicima izaslanim na radu u RH
  • Oporezivanje naknade za rad strancima izaslanih u inozemstvo
  • Povrat više plaćenog poreza strancu
  • Slučajevi u kojima se strancima može neoporezivo podmiriti smještaj i prehrana
  • Ostale neoporezive isplate strancima
  • Podnošenje INO-DOH-a strancima

Početak seminara je u 9,30 sati.

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 8. svibnja 2019. seminar "Boravak i rad stranaca u RH"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
RSNJAKPretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)