RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

ČLANOVI UPRAVE, ČLANOVI DRUŠTVA

Zagreb, 27. veljače 2019. seminar "Pravna i porezna pitanja članova uprave, članova društva ("vlasnika"), likvidatora i prokurista" (obračun doprinosa, poreza i drugih primitaka)


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2927. veljače 2019. (srijeda)

Status i položaj likvidatora, prokurista i član(ov)a uprave u posljednje je vrijeme izrazito dinamičan i pun promjena. S tim u vezi, svakodnevna, nezaobilazna pitanja vezana su uz obračun doprinosa, dohotka, poreza i iskazivanja u JOPPD-u. Posebno se to odnosi na putne i druge troškove, uporabu osobnog automobila i naknade za rad.

Na seminaru će biti dana objašnjenja na konkretne upite, kroz primjere koji se najčešće pojavljuju u praksi, te ostale s time povezane aktualnosti iz područja doprinosa, poreza i pripadajućih pravnih pitanja.

Program seminara:

 • Kada i koji su članovi uprave, likvidatori, prokuristi, upravitelji zadruge trgovačkog
  društva obvezni prijaviti se na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose
 • Može li i kako član uprave, likvidator i dr. podmirivati samo doprinose na svotu od
  5.491,20 kn
 • KOJIM ĆE SE ČLANOVIMA UPRAVE I LIKVIDATORIMA UTVRĐIVATI GODIŠNJA OSNOVICA
  ZA OBRAČUN DOPRINOSA
 • LIKVIDATORI OBVEZNI OSIGURANICI
 • Koju visinu plaće trebaju isplaćivati članovi društva ako su zaposlenici
 • O čemu sve trebaju voditi brigu članovi uprave STRANCI – NEREZIDENTI
 • Kako se oporezuju primitci koji se isplaćuju članovima uprave – strancima, a kako
  primitci članovima društva – strancima
 • Trebaju li se strani članovi društva osigurati
 • Kako podmiruju obvezno osiguranje ČLANOVI UPRAVE NEREZIDENTI
 • UMIROVLJENICI članovi društva, članovi uprave, likvidatori – kako smanjiti troškove
  obveznog osiguranja
 • Postupanje s viškom isplaćenih predujmova dobitka u odnosu na ostvareni dobitak i
  evidencija o isplaćenim predujmovima
 • Položaj članova uprave, likvidatora trgovačkog društva i isplata njihovih primitaka
 • Dodjela vlastitih dionica i opcijska kupnja dionica od strane članova društva i od
  strane zaposlenika
 • Dodjela vlastitih udjela zaposlenicima i članovima uprave i opcijska kupnja dionica
  u 2019. godini
 • Dodjela udjela i dionica članovima društva i zaposlenicima
 • VAŽNO! Koje ugovore treba sklopiti s prokuristima, likvidatorima i članovima uprave
 • Koje poslove mogu obavljati nezaposleni članovi uprave trgovačkog društva
  i članovi društva
 • Čime se trgovačko društvo može baviti bez zaposlenih
 • Isplata članovima društva - oporezive i neoporezive naknade i prava
 • Isplata materijalnih prava članovima uprave, likvidatorima i prokuristima (troškovi
  službenog puta, regresa i sl.)
 • Uporaba osobnog automobila u trgovačkom društvu bez zaposlenih
 • Porezno motrište primitaka članova uprave, likvidatora, prokurista
 • Obračun otpremnine članova uprave
 • Status likvidatora, prokurista i člana uprave (upis, promjene, prestanak obnašanja
  dužnosti i dr.)
 • Isplata bonusa članovima uprave
 • Obračun doprinosa i korištenje najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za
  obračun doprinosa, povrat doprinosa
 • Specifičnosti radnog odnosa likvidatora, prokurista i člana uprave
 • Isplata dobitka članovima društva
 • Što nam donose posljednje novele ZTD-a
 • Odgovori na pitanja

 

Početak seminara je u 9,30 sati.

Predavači na seminaru su RRIF-ovi savjetnici za dohodak, plaće, poreze, trgovačko i radno pravo i dr.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 27. veljače 2019. seminar "Pravna i porezna pitanja članova uprave, članova društva ("vlasnika"), likvidatora i prokurista" (obračun doprinosa, poreza i drugih primitaka)


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
KRANAPretplatnik
RRiF-ov računski plan za poduzetnike (1)