RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

DRUGI DOHOTCI,DRUGI DOHODAK IZ INOZEMSTVA, ISPLATE NEREZIDENTIMA

Zagreb, 6. lipnja 2018. seminar "Obračun drugih dohodaka, drugi dohodak iz inozemstva i isplate nerezidentima"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 296. lipnja 2018. (srijeda)

Drugi dohodci  uobičajeno se isplaćuju vanjskim suradnicima i ostalim osobama koje nisu zaposlene u društvu koje ih isplaćuje, npr. članovima uprave, osobama koje rade za neprofitne organizacije, umirovljenicima, autorima i sl. Na koji način odrediti koji se primitci mogu isplatiti na temelju ugovora o djelu, a koji na temelju ugovora o autorskom djelu? Koje su porezne posebnosti koje se primjenjuju kod oporezivanja umjetnika, novinara i športaša? Kako postupiti kada rezidenti prime drugi dohodak iz inozemstva, a kako postupiti kada drugi dohodak ili autorsku naknadu treba obračunati i isplatiti nerezidentima? To su neka od pitanja što nam se svakodnevno upućuju i na temelju kojih smo odabrali teme za ovaj seminar.

Program seminara:

 • Koji se primitci oporezuju na način propisan za drugi dohodak
 • Što porezni obveznici trebaju učiniti kada prime primitke koji se oporezuju kao
  DRUGI DOHODAK IZ INOZEMSTVA
 • Trebaju li se svi primitci primljeni iz inozemstva tretirati na jednak način
 • Obveza upisa u registar poreznih obveznika i predavanje INO-IZJAVE
 • Mogu li osobe evidentirane u HZZ primati primitke na temelju ugovora o djelu
  i ugovora o autorskom djelu i u kojoj visini
 • Koji primitci ne podliježu obračunu doprinosa, a oporezuju se na način propisan za
  drugi dohodak
 • Obračun drugog dohotka umirovljenika
 • Obračun naknade prokuristima
 • Primjena NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE za obračun doprinosa pri isplati
 • Oporezive stipendije i ostali primitci učenika i studenata
 • Osobe koje ostvaruju primitke po ugovoru o djelu u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Evidentiranje doprinosa i poreza na dohodak na obrascu JOPPD
 • KAKO POSTUPITI KADA FIZIČKA OSOBA OSTVARI PRIMITKE VIŠE OD
  300.000,00 KN PO OSNOVI DRUGIH DOHODAKA
 • Koje evidencije trebaju voditi fizičke osobe u sustavu PDV-a i kakve izlazne račune
  trebaju sastavljati
 • Kako poduzetnici trebaju postupiti kada na temelju ulaznog računa trebaju obračunati
  drugi dohodak
 • UMJETNICI U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 • Kako obračunati doprinose za obvezna osiguranja za autorske naknade
 • Umjetnici u sustavu socijalnog osiguranja i u poreznom sustavu, tko treba
  obračunati doprinose
 • Izdatci kod obračuna autorskog djela (30 % ili 55 %)
 • Evidentiranje i poreza na dohodak na obrascima
 • Kako treba obračunati i platiti porez na dohodak od ostvarenih autorskih honorara
  iz inozemstva
 • Obračun ostalih dohodaka i autorskih naknada NEREZIDENTIMA
 • Isplate naknade članovima uprave NEREZIDENTIMA
 • Troškovi službenog puta nezaposlenih osoba, vanjskih suradnika
 • Poseban postupak koji provodi Porezna uprava primateljima drugog dohotka
 • Kako treba postupiti fizička osoba koja u tijeku poreznog razdoblja ostvaruje
  samo drugi dohodak
 • Kako treba postupiti isplatitelj fizička osoba koja je isplatila drugi dohodak drugoj
  fizičkoj osobi, a kako fizička osoba koja je primila drugi dohodak

 

Početak seminara je u 9,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 6. lipnja 2018. seminar "Obračun drugih dohodaka, drugi dohodak iz inozemstva i isplate nerezidentima"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DRVAPretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)