RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Devizni računi u inozemstvu

Srijeda, 07.02.2007.

Prema odredbama čl. 47. st. 1. Zakona o radu (Nar.
nov., br. 137/04. – proč. tekst i 68/05.) radnik ima za svaku
kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor. Osoba koja je nakon
isteka rodiljnoga dopusta počela raditi, ima pravo na godišnji odmor za
tekuću godinu, odnosno za onu godinu u kojoj se vratila na rad. *Na nju
se ne odnosi šestomjesečni rok za stjecanje prava na puni godišnji
odmor* iz čl. 50. st. 1. Zakona o radu, zato jer se opravdano
odsustvovanje s rada (rodiljni dopust) ne smatra prekidom rada koji bi
odveo do ponovnog računanja roka za stjecanje prava na puni godišnji
odmor (čl. 50. st. 2. Zakona o radu). Stoga, radnica koja se vrati na
rad nakon rodiljnoga dopusta ima pravo na puni godišnji odmor za godinu
u kojoj se vratila na rad.

No, postavlja se pitanje ima li ona pritom pravo započeti koristiti
godišnji odmor kada to želi, ili vrijeme korištenja toga odmora određuje
poslodavac. Odgovor na ovo pitanje daju odredbe čl. 56. Zakon o radu,
prema kojima raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u
skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i
ovim Zakonom, s time da je poslodavac obvezan radniku dostaviti
obavijest o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora i to najmanje petnaest
dana prije korištenja. Prema tome, poslodavac je taj koji određuje kada
će radnik koristiti godišnji odmor, s obzirom na potrebe organizacije
rada uvažavajući koliko je to moguće i potrebe radnika. Međutim, postoji
ograničenje za poslodavca, a sastoji se u tome da prvi dio godišnjeg
odmora on mora omogućiti radniku da taj odmor koristi u trajanju od
najmanje dvanaest radnih dana neprekidno (čl. 54. st. 2.).

O institutu godišnjeg odmora, potanje možete pročitati u našem časopisu
RRiF br. 06/06., str. 120. do 127.
N.D.Ostale vijesti:

Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)