Dio osobnog odbitka za stambene potrebe – sklopljen drugi ugovor o kreditu kojim se otplaćuje prvi

U svezi priznavanja uvećanog osobnog odbitka za stambene potrebe u slučajevima kada porezni obveznik kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora (stambene kuće ili stana) ili održavanje postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, a zatim, radi povoljnijih kamata, sklapa drugi ugovor o namjenskom stambenom kreditu sa namjenom otplate (refinanciranja) stambenog kredita po ranije sklopljenom ugovoru, u nastavku dajemo mišljenje:

Odredbama članka 36. stavka 16. i 18. točka 2. te stavka 19. i 20. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.), članka 58. stavka 5. točka 2. te stavka 6., 7., 8., 10. i 11. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.) propisano je da rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske, za potrebe svoga stalnog stanovanja, na način da kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita te se uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu. Dio osobnog odbitka za tu namjenu ne može se priznati po osnovi sredstava kredita koji je odobren odnosno sredstva kredita ne mogu se priznati u svrhe korištenja dijela osobnog odbitka.

Uvećanje osobnog odbitka za kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora po osnovi plaćenih kamata namjenskoga stambenog kredita priznaje se neovisno o nadnevku zaključenog ugovora o kupnji ili gradnji stambenog prostora i ugovora o namjenskom stambenom kreditu za kupnju ili gradnju tog stambenog prostora. Iznimno, za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora sredstvima namjenskoga stambenog kredita prije 1. siječnja 2003. godine, uvećanje osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata po tom kreditu priznaje se uz uvjet da je u poreznom razdoblju plaćena kamata iznosila 6% i više.

Plaćena kamata na namjenski stambeni kredit može se priznati kao uvećanje osobnog odbitka nakon što su sredstva kredita u cijelosti namjenski utrošena, osim kredita odobrenih prije 1. siječnja 2005. godine.

Dio osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava navedenih u članku 58. stavak 10. točka 1. Pravilnika. Za priznanje plaćenih kamata na namjenski stambeni kredit prilaže se, između ostalih isprava, preslika ugovora o namjenskom stambenom kreditu i potvrda kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu u poreznom razdoblju, koje obvezno glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora.

Rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za zdravstvene usluge, za stambene potrebe (za kupnju ili gradnju stambenog prostora, za održavanje postojećeg stambenog prostora, po osnovi plaćene najamnine) te izdatke za uplaćene porezno priznate premije osiguranja (članak 12. stavak 9. Zakona) u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

Dakle, bit priznavanja plaćenih kamata po namjenskom stambenom kreditu kao dijela osobnog odbitka za stambene potrebe je u tome da se radi o kupnji ili gradnji prvoga stambenog prostora poreznog obveznika na području Republike Hrvatske, za potrebe njegova stalnoga stanovanja, te da se ta kupnja ili gradnja financira sredstvima namjenskog stambenog kredita. Kredit čija je namjena otplata (refinanciranje) namjenskog stambenog kredita po ranije sklopljenom ugovoru, u pravilu je namjenski stambeni kredit.

Stoga smo mišljenja da se plaćene kamate po namjenskom stambenom kreditu odobrenom u svrhu refinanciranja namjenskog stambenog kredita kojim je kupljen prvi stambeni prostor mogu priznati kao uvećanje osobnog odbitka za stambene potrebe, pod uvjetom da se iz ugovora o stambenom kreditu kojim se refinancira prijašnji namjenski stambeni kredit odnosno iz potvrde kreditora može nedvojbeno utvrditi da se radi o plaćanju namjenskog stambenog kredita kojim je financirana kupnja prvoga stambenog prostora (naravno, ukoliko su ispunjeni i drugi uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom). Stoga prijavi poreza na dohodak treba priložiti, uz ostale propisane vjerodostojne isprave, presliku ugovora o kreditu kojim je refinanciran namjenski stambeni kredit za kupnju prvog stambenog prostora i/ili potvrdu kreditora da je stambenim kreditom refinanciran namjenski stambeni kredit kojim je kupljen prvi stambeni prostor te presliku zemljišno-knjižnog izvatka (kako bi se utvrdilo koji kredit je osiguran upisom založnog prava u zemljišnim knjigama).

Na isti način se postupa i u slučaju dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora, ako je održavanje financirano sredstvima namjenskog stambenog kredita te ako su ispunjeni uvjeti propisani odredbama članka 36. stavka 21. i 22. Zakona o porezu na dohodak te članka 59. Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na mišljenja