RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obrazac SR za 2016. godinu
- Porezna uprava
Utorak, 14.03.2017.  

Tumačenje odredbe Zakona o doprinosima
- Porezna uprava
Srijeda, 08.02.2017.  

Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana
- Porezna uprava
Srijeda, 16.03.2016.  

Odgovor na upit "Porezna uprava je postala servis HGK"
- Porezna uprava
Srijeda, 22.07.2015.  

Naknade sportskim sucima i delegatima
- Porezna uprava
Utorak, 17.02.2015.  

Postupanje PU po zaprimljenim zapisnicima HZMO-a
- Porezna uprava
Utorak, 20.12.2011.  

Obveze za javna davanja prema plaći po izvansudskoj nagodbi
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 17.10.2011.  

Obveze duga za doprinose
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 02.05.2011.  

Usklađivanje podataka o svotama osnovica i doprinosa
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 11.04.2011.  

Odgovor na upit – obavljanje obrtničke djelatnosti uz radni odnos
- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Srijeda, 23.02.2011.  

Status zdravstveno osigurane osobe – redovitog učenika ili studenta
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Srijeda, 07.04.2010.  

Prvo zaposlenje i obveza plaćanja doprinosa
- Porezna uprava
Četvrtak, 18.02.2010.  

Prvo zaposlenje i obveza plaćanja doprinosa
- Porezna uprava
Četvrtak, 18.02.2010.  

Prvo zaposlenje i obveza plaćanja doprinosa
- Porezna uprava
Četvrtak, 18.02.2010.  

Likvidacija skupnih računa ljekarni
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Petak, 18.12.2009.  

Mirovinski staž u obrtu uz rad
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Srijeda, 18.11.2009.  

Plaćanje predujmova poreza na dobit i spomeničke rente
- Porezna uprava
Nedjelja, 13.09.2009.  

Pravo samostalnih umjetnika na doprinose za obvezna osiguranja
- Ministarstvo kulture
Četvrtak, 27.08.2009.  

Prava i obveze obrnika na odsluženju kazne zatvora
- Porezna uprava
Petak, 26.06.2009.  

Prava i obveze obrnika na odsluženju kazne zatvora
- Porezna uprava
Petak, 26.06.2009.  

Mirovinsko osiguranje obrtnika pomorca
- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Petak, 13.03.2009.  

Plaćanje doprinosa za osobu koja se prvi put zapošljava
- Porezna uprava
Četvrtak, 12.03.2009.  

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje iz mirovina (3%)
- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Srijeda, 11.03.2009.  

Obračun dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 09.03.2009.  

Naputak za postupanje
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Srijeda, 14.01.2009.  

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)