Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima

Datum: 10.08.2020, Ponedjeljak
Autor: A.V.

Zakonodavac je u kratkom roku poduzetnicima uveo obveze vezane uz elektroničko poslovanje, što je izazvalo dosta zabuna i nejasnoća.

Prvenstveno je potrebno istaknuti kako su navedene obveze uređene u dva odvojena zakona:

  • Zakonu o sudskom registru (Nar. nov., br. 1/95. - 40/19.)
  • Zakonu o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. - 70/19.).

 

1. Obveza upisa e-mail adrese u sudski registar

Obveza upisa adrese elektroničke pošte u sudski registar je uvedena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. U skladu s time, trgovačko društvo i drugi subjekt upisa obvezan je najkasnije u roku od 3 mjeseca od upisa osnivanja u sudski registar podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte i to putem propisanog obrasca Zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte (dalje: Zahtjev). 

Navedeni tromjesečni rok za upis elektroničke pošte odnosi se dakle  na one pravne osobe koje se prvi put upisuju u sudski registar. Premda to nije izričito propisano zakonom, mišljenja smo da bi i već osnovani i upisani subjekti također trebali zatražiti upis adrese elektroničke pošte u sudski registar. Ako netko nije dostavio taj podatak u roku od tri mjeseca, onda to treba učiniti čim prije.

Propisana je i obveza da se dostavi podatak o promjeni adrese elektroničke pošte već upisane u sudski registar.

Obveza upisa elektroničke pošte u sudski registar provodi se na način da se popunjeni (pomoću računala) i vlastoručno potpisan (od strane svih članova uprave trgovačkog društva) Zahtjev dostavlja nadležnom sudskom registru, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Prijava i isprave priložene uz prijavu moraju biti ispisani crnim slovima veličine od 10 do 12 točaka, uredno, pregledno, čitljivo, bez brisanja, pretipkavanja ili umetanja i bez nepoznatih kratica. Prijava se ne smije dostavljati u preslici i ne smije biti otiskana dotrajalom vrpcom pisaćeg stroja ili pisača.

Za Vas smo pripremili Obrazac Zahtjeva koji se može popunjavati na računalu. Obrazac možete preuzeti ovdje.

 

2. Obveza elektroničke komunikacije sa sudovima

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku uvedena je obveza svih pravnih osoba (trgovačkih društava, ustanova, zadruga, udruga i dr.) da zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, i to do 1. rujna 2020. godine. Ova se komunikacija sa sudovima odnosi na parnične, ovršne i izvanparnične postupke.

Ostali subjekti (npr. obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i sl.) također mogu (ali nemaju obvezu!) zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije, i nakon 1. rujna 2020. godine.

Pravne osobe moraju zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH. Postupak za uključivanje u sustav eKomunikacija može se vidjeti ovdje.

Obavijesti o elektroničkoj komunikaciji dostupne su na sljedećoj web-adresi: https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

O svemu navedenome, detaljnije v. u časopisu RRiF br. 9/20. 

Povratak na vijesti