RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA

8. prosinca 2020. u 10:00 sati webinar "Godišnji popis imovine i obveza za 2020. godinu"


Mjesto Vrijeme održavanja
web8. prosinca 2020. (utorak) u 10:00 sati

Krajem svake godine obavljaju se pripreme za inventuru kao zakonsku obvezu, a koju treba provesti najkasnije do 31. prosinca 2020. godine. Cilj je ovog webinara obrazložiti tijek provedbe inventure, definirati računovodstveno i porezno motrište manjkova i viškova pojedine imovine (trgovačke robe, gotovih proizvoda, sirovina, materijala, dugotrajne imovine) te popisati obveze društva.

Program webinara:

Predavač: mr.sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ, dipl.oec. i ovl.rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Donošenje odluke o popisu imovine i obveza
 • Popis imovine prema pojavnim oblicima imovine (dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina, financijska imovina, potraživanja, novca, zaliha robe, inventara, materijala i dr.) i modaliteti popisa
 • Popis dugoročnih i kratkoročnih obveza
 • Izrada izvješća o obavljenom popisu imovine i obveza te donošenje odluke o knjiženju popisnih razlika

Predavač: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Primjena odluka HGK-a i HOK-a kod popisnih manjkova trgovačke robe i gotovih proizvoda
 • Primjena internih akata o dopuštenoj visini manjka
 • Računovodstveno i porezno motrište manjkova gotovih proizvoda i trgovačke robe utvrđenih popisom
 • Manjkovi na teret zaposlenika i drugih odgovornih osoba
 • Manjkovi na teret društva

Predavač: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Manjkovi i rashodovanje dugotrajne imovine
 • Zbrinjavanje dugotrajne imovine
 • Manjkovi i rashodovanje sitnog inventara
 • Manjkovi novca

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima:

 • internetska veza
 • praćenje webinara je putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar:

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na webinaru

faks 01/4699-766

8. prosinca 2020. u 10:00 sati webinar "Godišnji popis imovine i obveza za 2020. godinu"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:


Ulica i broj:


Pošt. broj i mjesto:
e-pošta za ponudu:


OIB:
Telefon:


 
Ime i prezime polaznika webinara e-pošta za slanje pozivnice za webinar
1.


2.


3.


4.


Napomena:

Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
BOKOVOPretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)