Gdje je najpovoljnije kupovati

Povoljnost kupnje i kako je odrediti je samo jedan pokazatelj koji možete saznati iz najnovije financijske analize što je učinjena za 12 naših najvećih trgovačkih lanaca, a koju objavljujemo u časopisu RRiF za mjesec lipanj. Osim informacija koje nas kao građane mogu zanimati, analizira se zaduženost pojedinog trgovca, profitabilnost prometa i prinosa na vlastiti kapital, visina prosječnih neto plaća njihovih zaposlenika, koeficijenti obrtaja zaliha i dr., što pak poslovnu javnost interesira koja u nekom obliku posluje s njima. Tako je npr. u provedenom istraživanju otkriveno da je jedan veliki trgovački lanac ostvario stopu prinosa na vlastiti kapital od 213%. To je nešto nevjerojatno i izvan realnosti. Na temelju analize prihoda utvrdilo se da je njegovom iznimno visokom dobitku doprinijela prodaja nekretnine od koje su prihodi bili iskazati pod pozicijom „ostali – izvanredni prihodi“ i tako se razriješila ova dvojba.

O svemu detaljnije pročitajte u RRiF br. 6/11.

Povratak na vijesti