RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Graditeljstvo u novom pravilniku o PDV-u

Četvrtak, 17.12.2009.

Poslije 10 godina primjene službenih stajališta Ministarstva financija o nastanku porezne obveze u graditeljstvu sada su ušla u tekst novog Pravilnika.

Jedan  golemi problem koji se u djelatnosti graditeljstva pojavljivao deset godina je napokon riješen. Unošenjem formulacija iz službenih stajališta što ih je Ministarstvo financija – Porezna uprava izrazila u pismu – odgovoru  jednom graditeljskom poduzetniku o nastanku poslovnog događaja isporuke izvedenih radova i o trenutku nastanka porezne obveze, sad je to postalo dio odredbi novog Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.). To novo (staro) porezno rješenje stupa u primjenu od 1. siječnja 2010.

Mnogi poduzetnici iz ove djelatnosti, odnosno investitori dolazili su u probleme kad porezni nadzor nije priznavao stajalište svoje "kuće" nego su isticali i pozivali se na temeljna rješenja iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost koja nisu opisala ovakav slučaj.  Radilo se o nepriznavanju trenutka nastanka porezne obveze kad nadzorni inženjer ovjeri obračunsku situaciju za stvarno izvedene i prihvaćene (preuzete) radove, nego su graditeljima utvrđivali nastanak porezne obveze s datumom izdavanja privremene ili okončane obračunske situacije. Tu su mnogi poduzetnici zbog nepoštivanja službenog stajališta padali u zakašnjenje što im je bilo sankcionirano zateznim kamatama i prekršajnom kaznom. Da bi apsurd bio veći, investitorima je i dalje bilo  moguće koristiti pretporez prema mjesecu (tromjesečju) u kojem je obavljena ovjera radova.

Radosni smo što su naše sugestije o potrebi da se to riješi Pravilnikom uzete u obzir i što će biti otklonjeni navedeni problemi.

Nove odredbe o trenutku  nastanka porezne obveze u graditeljstvu sadržane su u čl. 45. st. 3. Pravilnika o PDV-u i one glase:

"(3) U graditeljskoj djelatnosti porezna obveza  nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog tijela. Ako nadzorno tijelo  ne ovjeri obračunsku situaciju, smatra se da je porezna obveza nastala najkasnije istekom obračunskog razdoblja koje slijedi nakon razdoblja u kojem je ispostavljena obračunska situacija."

Iz citiranog možemo razumjeti kako se ovjera izvedenih radova, odnosno nastanak porezne obveze ne može u nedogled otezati, nego se ispostavljeni obračun mora ovjeriti najkasnije u slijedećem mjesecu poslije mjeseca u kojem je obračun sastavljen.

Još više bi nas razveselilo kad bi se u započetim poreznim nadzorima uzelo u obzir novo porezno rješenje koje je povoljnije za poreznog obveznika, što bi bilo u skladu sa čl. 9. st. 1. Općeg poreznog zakona – odredbe o postupanju u dobroj vjeri. Više o tome biti će sadržano u  članku o novom Pravilniku  u RRiF br. 1/10.


V.B.Ostale vijesti:

[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)