RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

ISPLATNA LISTA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Zagreb, 12. prosinca 2019. seminar "Aktualnosti pri izradi isplatne liste, radnog vremena i evidencija te utjecaj na obračun plaća i nadoknada"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2912. prosinca 2019. (četvrtak)

Pitanja vezana uz evidencije radnog vremena (općenito, te za pojedine kategorije radnika) gotovo se svakodnevno pojavljuju, kao i ona vezana uz sam institut radnog vremena i njegovo evidentiranje, te pitanja koje se odnose na liste obračuna (naknada) plaće i otpremnine.

Stoga će se na ovom seminaru prikazati, raspravljati i evidentirati sva motrišta evidencija te aktualna i značajna pitanja instituta radnog vremena, isplatnih lista obračuna (naknada) plaće i otpremnine.

Program seminara:

 • pojam i vrste radnog vremena
 • odnos preraspodjele i rasporeda (jednaki i nejednaki) radnog vremena
 • uvjeti za valjani prekovremeni rad
 • sankcije zbog nepridržavanja prisilih odredaba o radnom vremenu
 • važna i aktualna pitanja evidencija radnog vremena
 • specifičnosti evidencija radnog vremena:
  menadžera / rukovodećeg osoblja

  mobilnih radnika
  djelatnika obrazovnih ustanova
 • praktična pitanja razgraničenja i odnos između tjednog i dnevnog odmora
 • prikaz i analiza konkretnih akata
 • aktualnosti obračuna plaće, nadoknada i otpremnina
 • novosti kod iskazivanja i popunjavanja obrazaca isplatne liste obračuna plaće
  te isplatne liste obračuna naknade plaće i otpremnine
 • aktualnosti u vezi s dostavom isplatnih lista
 • utvrđivanje plaće i novih neoporezivih primitka te njihovo iskazivanje u isplatnoj listi
 • odgovori na pitanja sudionika

Predavači na seminaru su RRiF-ovi savjetnici za radne odnose, obračune doprinosa, plaća, nadoknada i dr.

Početak seminara je u 9:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 12. prosinca 2019. seminar "Aktualnosti pri izradi isplatne liste, radnog vremena i evidencija te utjecaj na obračun plaća i nadoknada"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
MEDEDNICAPretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)