RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak

Utorak, 02.07.2013.

U Narodnim novinama broj 79/13. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak. Primjenjuje se od 5. srpnja 2013. iz kojega posebno izdvajamo neke od novosti.

Novost je da se iznimno, osim na žiro račun, mogu is obavljati isplate i na tekući račun ili štednu knjižicu:
- plaće (dohodak od nesamostalnog rada),
- dividende i udjele u dobitku,
- dohodak od  osiguranja,
- primici koji se prema članku 9. Zakona ne smatraju dohotkom osim darivanja za zdravstvene potrebe,
- primitci na koje se ne plaća porez na dohodak i prirez do određenih svota prema članku 10. Zakona.(dnevnice, terenski dodatak, otpremnine, božićnice i sl.).

Dividende i udjeli u dobitku do 12.000,00 kn godišnje obvezno se isplaćuju na žiro račun ili tekući račun.

Umirovljenici koji primaju mirovinu iz inozemstva svaki mjesec u jednakim svotama na koje su obvezni obračunati porez, mogu podnijeti zahtjev Poreznoj upravi da im izda rješenje prema kojemu će plaćati porez na dohodak. U tom slučaju nisu obvezni sami obračunavati porez niti sastavljati porezno izviješće. Porez utvrđen rješenjem Porezne uprave plaća se mjesečno. Iznimno, ako  utvrđeni porez i prirez  ne premašuje svotu od 100,00 kn porez i prirez se plaća tromjesečno.

Osobe koje ostvaruju primitke iz inozemstva  iznimno nisu obvezne obračunati porez na dohodak u roku 8 dana od primitka, ako je isplatitelj primitka u inozemstvu obračunao i uplatio porez na dohodak u inozemstvu sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ali su obvezni po isteku poreznog razdoblja podnijeti poreznu prijavu.

Detaljnije o tome pročitajte u časopisu RRiF br. 8/13.

Pravilnikom je propisan oblik, sadržaj te način iskazivanja podataka na obrascu JOPPD (jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014.


L.T.J.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)