RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmijenjen je Zakon o radu

Četvrtak, 20.06.2013.

S obzirom da su pojedine odredbe Zakona o radu (ZR) u primjeni izazivale praktične poteškoće pri organiziranju poslovnih procesa poslodavaca u određenim djelatnostima, pokazala se potreba za izmjenom sljedećih instituta iz ZR-a: rad na određeno vrijeme; ograničenje broja prekovremenih sati na mjesečnoj razini; probni rad; kolektivni višak radnika te zamjenski odmor radnika.
Navedenim izmijenjenim odredbama želi se unaprijediti učinkovitost i konkurentnost poslovanja.

Ovim imjenama ZR-a  smanjeno je  najkraće obvezatno trajanje dnevnog odmora radnika, sa deset na osam sati. Naime, zbog činjenice da se u djelatnostima poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva pojavio problem u organizaciji rada, koja zahtjeva dvokratni rad radnika tijekom dana, a zbog Zakonom propisanog najkraćeg trajanja odmora od deset sati, rad se nije mogao organizirati tijekom dva navrata. Stoga se sada za punoljetne radnike koji rade na sezonskim poslovima, a koji se obavljaju u dva navrata tijekom radnog dana, omogućuje iznimka u odnosu na propisani dnevni odmor. Pritom valja naglasiti da je zaštita radnika i u tom slučaju osigurana s obzirom da će radniku sada  korištenje zamjenskog dnevnog odmora mora omogućiti odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu zbog kojeg je koristio kraći dnevni odmor.

S obzirom da se je u proteklih nekoliko godina ustalila praksa zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme i njihovog kratkog trajanja, ovim je izmjenama ograničeno sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme. To stoga što su Direktivom Vijeća EU, ugovori o radu na određeno vrijeme propisani kao iznimka od pravila o zapošljavanju na neodređeno vrijeme. U cilju sprječavanja zlouporaba u korištenju takvog oblika zapošljavanja, zakonom se propisuje obveza poslodavca da pri zaključivanju svakog slijedećeg uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme, u tom ugovoru navede objektivne razloge kojima opravdava novo zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme. Pritom se, postojanje objektivnih razloga, kao i ograničenje ukupnog trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme na tri godine, veže samo uz uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme, ali ne i uz prvi ugovor na određeno vrijeme. Na taj način se omogućuje poslodavcima zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u trajanju dužem od tri godine, dok je istovremeno takvom radniku dodatno ojačana sigurnost, jer se u tom razdoblju ne mogu zaključivati novi uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme kraćeg trajanja.

Nadalje, ovim izmjenama ZR-a nezadovoljenje na probnom radu uvedeno je kao posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu, sa jedinom obvezom poslodavca da taj otkaz obrazloži te u pisanom obliku dostavi radniku.

Izmjenama Zakona je ujedno redefiniran institut kolektivnog viška radnika te je sada postupak savjetovanja pri izradi programa zbrinjavanja viška radnika jednostavniji i jasniji.

S obzirom da će danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestati važiti radna knjižica, te potrebu da se podaci o radniku i nadalje vode u elektronskom obliku, izmjenama ZR-a propisuje se obveza vođenja elektronske evidencije o podacima radnika, te ovlašćuje ministar da pravilnikom propiše sadržaj, način vođenja i razmjenu tih podataka o radnicima između tijela s javnim ovlastima.


D. P.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)