RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene i dopune Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Utorak, 11.02.2014.

Veličina poduzetnika u vezi s državnom potporom za obrazovanje i izobrazbu više se ne utvrđuje prema kriterijima  Zakona o računovodstvu već sukladno Zakonu po poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. do 56/13.).  Prema čl. 3. „novog“ Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu poduzetnici mogu osnovicu za obračun poreza na dobit (red. br. 34.1. Obr. PD)  ili osnovicu poreza na dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 60% opravdanih troškova za opće obrazovanje i izobrazbu odnosno do 25%  opravdanih troškova za  posebno obrazovanje i izobrazbu.

Pritom mikro i mali poduzetnici mogu ovaj postotak uvećati za 20 postotnih bodova (opće obrazovanje 80% i posebno obrazovanje 45% opravdanih troškova) a srednji poduzetnici za 10 postotnih bodova (opće obrazovanje 70% i posebno obrazovanje 35% opravdanih troškova).

Poduzetnici koji izvode praktičnu  nastavu i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta mogu osnovicu poreza na dobitak, sukladno čl. 6. Zakona, smanjiti za:
a)    svotu isplaćenih nagrada naučnicima u vrijeme naukovanja
b)    5% dobitka  (iskazanog na red. br. 3 obr. PD) ili dohotka od samostalne djelatnosti,  ako je na naukovanju imao od jednog do tri naučnika. Ako je poduzetnik imao više od 3 naučnika, smanjenje porezne osnovice (5%) povećava se za jedan postotni bod po svakom naučniku, ali najviše do 15% dobitka  ili dohotka od samostalne djelatnosti. Ali svota smanjenja porezne osnovice ne može biti veća od godišnje neoporezive svote nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja po svakom naučniku na naukovanju. Neoporeziva svota nagrade prema čl. 45. st. 1. t. 1. Pravilnika o porezu na dohodak u 2013. bila je 1.600,00 kn mjesečno. Prema tome, svota smanjenja porezne osnovice ne može biti veća od 19.200,00 kn po naučniku. Potpore za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja iz članka 6. ovoga Zakona dodjeljuju se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti.

VAŽNO:  Odredbe „novog“ Zakona primjenjuju se na sve poduzetnike  koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće i posebno obrazovanje i izobrazbu te za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta, nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.,  što znači da se primjenjuju i na prijavu poreza na dobitak i prijavu poreza na dohodak za 2013.

Više o tome u RRiF-u br. 3/14.


Đ.J.Ostale vijesti:

„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)