RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene i dopune Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Ponedjeljak, 01.07.2013.

Nedostaci i dvosmislena tumačenja koji su se pokazali u provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, a koji su u znatnoj mjeri onemogućavali da se postigne osnovni cilj Zakona - uspostava likvidnosti i solventnosti i nastavak poslovanja poduzetnika - još su u 2012. nametnuli potrebu hitne izmjene i dopune Zakona. Iz tog je razloga krajem 2012 donesena Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (N.N. 144/2012) kojom su privremeno riješena sporna pitanja (uredba ima ograničen rok djelovanja - 1 godinu), a koja se sada (trajno) rješavaju ovim izmjenama Zakona.
U odnosu na revizorska izvješća, koja su sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajne nagodbe, obavljene su izmjene i dopune radi usklađivanja s međunarodnim revizijskim standardima. Dužnik sada prilaže revizorsko izvješće o financijskim izvještajima, financijskom i operativnom planu restrukturiranja, te objektivnosti priloženog popisa obveza. Međutim, više nije obvezan priložiti revizorsko izvješće o procijenjenoj vrijednosti društva.
Kako pojedine odredbe Zakona nisu jasno uređivale prava vjerovnika čije su tražbine osporene ili koji nisu sudjelovali u postupku predstečajne nagodbe, te su odredbe sada jasnije definirane.
Rokovi ispunjenja novčanih obveza načelno ostaju isti (30, 60 i maksimalno 360 dana - uz izdavanje instrumenta osiguranja), no ovim je izmjenama nedvojbeno definirano područje primjene Zakona iz kojih sada jasno proizlazi da se Zakon ne odnosi na transakcije s potrošačima (potrošačke ugovore, plaćanje kreditnim karticama građana i sl.), a da se odnosi i na obrtnike "dohodaše" i slobodna zanimanja.
Osim navedenog, ovim se izmjenama uređuje financijski nadzor nad trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu (ili suvlasništvu) RH ili jedinice lokalne samouprave, trgovačkim društvima koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa i pravnim osobama sa javnim ovlastima. Ove odredbe propisuju se sa svrhom racionalizacije poslovanja i jačanja financijske discipline te provedbe antirecesijskih mjera odnosno štednje na svim razinama.
Nadalje, postupak predstečajne nagodbe više se ne može pokrenuti niti voditi ako je u tijeku postupak za utvrđivanje zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu. U tom smislu, tražbine glede kojih se vodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava ne mogu biti predmetom nagodbe. Na ove pretpostavke, nagodbeno vijeće pazi po službenoj dužnosti tijekom cijeloga postupka, te će, ako utvrdi njihovo postojanje, prekinuti postupak do pravomoćne odluke nadležnog tijela (prethodno pitanje).


D. P.Ostale vijesti:

Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)