RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izvješćivanje o nenaplaćenim potraživanjima - prvo izvješće za stanje na dan 31. XII. 2015.

Utorak, 28.07.2015.

O čemu je ovdje riječ? Ministar financija donio je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15. – dalje Pravilnik, koji je stupio na snagu 25. VII. 2015. 

U tom Pravilniku, između ostalog, propisuje se obveznicima poreza na dodanu vrijednost da za potrebe porezne statistike dostave 4 puta tijekom poslovne godine IZVJEŠĆE O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA. U izvještaju (OPZ-STAT-1) se navodi niz podataka o kupcima kojima su izdani računi prema Zakonu o PDV-u i Općem poreznom zakonu, a koji nisu naplaćeni u zakonskom ili ugovorenom roku (30 dana, odnosno 60 dana prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi). 

Prvi takav izvještaj je za stanje potraživanja na dan 30. VI. 2015.  bi se trebao predati do 20. VIII. 2015., kako to proizlazi iz Pravilnika. 

Zbog ustroja sustava porezne statistike odgađa se dostava izvješća o nenaplaćenim računima sve do 2016. Prvo izvješće će se dostavljati sa stanjem od 31. XII. 2015. do 20. veljače 2016

Molimo čitatelje da ovu obavijest uzmu u obzir. Naime  u našem časopisu RRiF br. 7/15., str. 71. i dalje objavljeno je na temelju nacrta Pravilnika da će se, kako je to tada bilo predviđeno, prvo izvješće predavati sa stanjem 30. IX. 2015. do 20. XI. 2015. U konačnom tekstu Pravilnika, odnosno u službenoj objavi Pravilnika izmijenjene su prijelazne odredbe  tako da je prva predaja izvještaja OPZ-STAT-1 predviđena za 20. veljaču 2016

Na kraju, opet smo dobili još dodatni posao (i trošak) za nejasnu svrhu. Kada bi Ministarstvo financija pomagalo u naplati potraživanja, to bi bilo već nešto. No, to Općim poreznim zakonom nije predviđeno. Možda ministru trebaju podatci za nešto drugo, za naplatu prekršajnih kazni što omogućuje Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (od 10.000,00 kn do 1,000.000,00 kn ako se račun ne plati u roku).


V.BOstale vijesti:

Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)