RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izvješćivanje o nenaplaćenim potraživanjima - prvo izvješće za stanje na dan 31. XII. 2015.

Utorak, 28.07.2015.

O čemu je ovdje riječ? Ministar financija donio je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15. – dalje Pravilnik, koji je stupio na snagu 25. VII. 2015. 

U tom Pravilniku, između ostalog, propisuje se obveznicima poreza na dodanu vrijednost da za potrebe porezne statistike dostave 4 puta tijekom poslovne godine IZVJEŠĆE O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA. U izvještaju (OPZ-STAT-1) se navodi niz podataka o kupcima kojima su izdani računi prema Zakonu o PDV-u i Općem poreznom zakonu, a koji nisu naplaćeni u zakonskom ili ugovorenom roku (30 dana, odnosno 60 dana prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi). 

Prvi takav izvještaj je za stanje potraživanja na dan 30. VI. 2015.  bi se trebao predati do 20. VIII. 2015., kako to proizlazi iz Pravilnika. 

Zbog ustroja sustava porezne statistike odgađa se dostava izvješća o nenaplaćenim računima sve do 2016. Prvo izvješće će se dostavljati sa stanjem od 31. XII. 2015. do 20. veljače 2016

Molimo čitatelje da ovu obavijest uzmu u obzir. Naime  u našem časopisu RRiF br. 7/15., str. 71. i dalje objavljeno je na temelju nacrta Pravilnika da će se, kako je to tada bilo predviđeno, prvo izvješće predavati sa stanjem 30. IX. 2015. do 20. XI. 2015. U konačnom tekstu Pravilnika, odnosno u službenoj objavi Pravilnika izmijenjene su prijelazne odredbe  tako da je prva predaja izvještaja OPZ-STAT-1 predviđena za 20. veljaču 2016

Na kraju, opet smo dobili još dodatni posao (i trošak) za nejasnu svrhu. Kada bi Ministarstvo financija pomagalo u naplati potraživanja, to bi bilo već nešto. No, to Općim poreznim zakonom nije predviđeno. Možda ministru trebaju podatci za nešto drugo, za naplatu prekršajnih kazni što omogućuje Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (od 10.000,00 kn do 1,000.000,00 kn ako se račun ne plati u roku).


V.BOstale vijesti:

Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn produljen je na 10.4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)