RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

KONAČNI OBRAČUN PLAĆA

10. studenoga 2020. u 10:00 sati webinar "Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće za 2020. godinu, božićnice i trinaesta plaća"


Mjesto Vrijeme održavanja
web10. studenoga 2020. (utorak) u 10:00 sati

Brojne su dvojbe poduzetnika u vezi s konačnim obračunom plaće, stoga ćemo na ovom seminaru nastojati odgovoriti na konkretna pitanja.
Izvješće o obračunu poreza na dohodak po konačnom obračunu za 2020. godinu treba predati na Obrascu JOPPD, a konačni obračun plaće mora se obaviti sa zadnjom isplatom u prosincu, dakle s plaćom koja se isplaćuje za studeni. Na koji će način poduzetnici to moći učiniti, uz prikaz konkretnih primjera, saznajte na ovom seminaru.

Program webinara:

Razlozi kada je potrebno obaviti konačni obračun
Predavačica: Mr. Anja Božina, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min. + 15 min. odgovori na pitanja

 • Razlozi za obvezni konačni obračun poreza na dohodak (koji poduzetnici za koje radnike
  trebaju provesti konačni obračun poreza na dohodak)
 • Iskazivanje na isplatnoj listi
 • Korištenje osobnog odbitka i konačni obračun plaće
 • Kako isplatiti prigodne nagrade za kraj godine
 • Evidentiranje isplaćenih neoporezivih i oporezivih prigodnih nagrada zaposlenicima
 • Isplata trinaeste plaće
 • Utjecaj isplaćenih oporezivih prigodnih nagrada na najvišu mjesečnu osnovicu za doprinose
 • Isplata oporezivih prigodnih nagrada radnicima koji se po prvi put zapošljavaju

Aktualnosti u vezi s utvrđivanjem obračuna plaće i bolovanja te drugih primitaka
Predavačica:
Lucija Turković-Jarža, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min. + 15 min. odgovori na pitanja

 • Posebnosti konačnog obračuna za 2020. godinu
 • Kada se ispravak predujma poreza na dohodak treba obaviti tijekom godine
 • Razlozi za obvezni konačni obračun poreza na dohodak (koji poduzetnici za koje radnike trebaju provesti konačni obračun poreza na dohodak)
 • Razlozi za konačni obračun poreza na dohodak u slučaju: bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, izvanrednih isplata i slično, s primjerima
 • Konačni obračun plaće u slučaju neredovitih isplata plaće
 • Kada poslodavac nije obvezan sastaviti konačni obračun poreza na dohodak
 • Konačni obračun ako nema isplate plaće u prosincu
 • Isplata ili uplata po konačnom obračunu
 • Evidentiranje konačnog obračuna u Obrascu JOPPD
 • Računovodstveno evidentiranje konačnog obračuna

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.
Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 400,00 kn (320,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.
Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima:

 • internetska veza
 • praćenje webinara je putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar:

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na webinaru

faks 01/4699-766

10. studenoga 2020. u 10:00 sati webinar "Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće za 2020. godinu, božićnice i trinaesta plaća"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:


Ulica i broj:


Pošt. broj i mjesto:
e-pošta za ponudu:


OIB:
Telefon:


 
Ime i prezime polaznika webinara e-pošta za slanje pozivnice za webinar
1.


2.


3.


4.


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DRVAPretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)