RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Zagreb, 8. lipnja 2018. seminar "Konsolidacija financijskih izvještaja za 2017. godinu"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 298. lipnja 2018. (petak)

Konsolidacija je obvezna za društva koja su povezana poslovnim udjelima.
Konsolidacija financijskih izvještaja namijenjena je računovođama i revizorima koji sudjeluju u izradi / reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja.
Poslovne i upravne povezanosti mogu biti povodom obveznog konsolidiranja za grupu kao cjelinu. Kako je ponajprije potrebno odrediti je li netko obveznik konsolidacije ili nije, a tek potom provesti konsolidaciju, uz isključivanje onih transakcija koje su proizišle iz međusobnih odnosa, taj je posao iznimno stručan i zahtjevan. Stoga vas pozivamo na seminar na kojemu će se objasniti naslovljena problematika.

Seminar o konsolidaciji financijskih izvještaja traje 6 sati, te se obrađuju sljedeće cjeline:

 

1. Zakonski okvir za izradu i javnu objavu konsolidiranih financijskih izvještaja

   - Zakon o računovodstvu

   - MSFI (MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12, MRS 27) i HSFI (HSFI 2)

   - Obveza konsolidacije financijskih izvješća

   - Javna objava konsolidiranih izvješća

2. Konsolidacija financijskih izvještaja na dan spajanja

    - Konsolidacija uz udjel od 100 %

    - Konsolidacija uz udjel manji od 100 %, vrednovanje nekontrolirajućih interesa

    - Konsolidacija uz pozitivni goodwill

    - Konsolidacija uz dobitak od povoljne kupnje

3. Konsolidacija financijskih izvještaja nakon dana spajanja

    - Eliminacija ulaganja u ovisno društvo

    - Eliminacija unutargrupnih dividenda

    - Eliminacija unutargrupnih potraživanja / obveza

    - Eliminacija unutargrupnih prihoda i rashoda

    - Eliminacija unutargrupnoga nerealiziranog dobitka od transfera zaliha

    - Eliminacija unutargrupnoga nerealiziranog dobitka od transfera dugotrajne imovine

    - Testiranje goodwilla na smanjenje

    - Tečajne razlike kod svođenja izvještaja ovisnih društava iz inozemstva

4. Manipulacije konsolidiranim financijskim izvještajima

    - Osnovni modeli manipuliranja izvještajima grupe

    - Studija slučaja: manipulacija financijskih izvještaja

5. Odgovori na pitanja

 

Predavači: prof. dr. sc. Ivica Pervan i dr. sc. Šime Guzić

Početak seminara je u 10,00 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 1.250,00 kn (1.000,00 kn + PDV 250,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 1.000,00 kn (800,00 kn + PDV 200,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 8. lipnja 2018. seminar "Konsolidacija financijskih izvještaja za 2017. godinu"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
VELBITPretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)