Kažnjiva je prodaja ispod nabavne cijene

Koliko naši zakoni mogu biti protiv slobodnog poduzetništva ne može se ni pretpostaviti. Ako je kažnjivo djelo prodaja robe ispod nabavne cijene s porezom na dodanu vrijednost, to je prijetnja sankcije koja može svakog trgovca pogoditi.

Kada je prošle godine donesen novi Zakon o trgovini (Nar. nov. br. 87/08 i 116/08 te odluke Ustavnog suda od 19. VI. 2009.), odredbe o zabrani rada nedeljom zasjenile su problem koji izvire iz čl. 64. tog zakona. Tim člankom je propisano kažnjeno djelo nepoštenog trgovanja, pri čemu se na prvom mjestu navodi "prodaja robe ispod njezine nabavne cijene s porezom na dodanu vrijednost". U članku 70. tog zakona je propisana novčana kazna u visini od 50.000,00 kn do 250.000,00 kn ako pravna osoba prekrši Zakon o trgovini, a za fizičku osobu(npr. obrtnika) i odgovornu osobu od 5.000,00 kn do 15.000,00 kn.

Što se smatra nepoštenim trgovanjem, to su radnje trgovaca kojima se radi tržišnog natjecanja povređuju dobri trgovački običaji (čl. 63. Zakona o trgovini). Pri tom se nepoštenim trgovanjem osobito smatra prodaja robe ispod njezine nabavne vrijednosti s PDV-om, uporaba tuđeg ugleda u promidžbi i dr.

Kad se tom (citiranom) zakonskom tekstu pridoda praksa poreznog nadzora koji u mnogim slučajevima ovakva sniženja cijene također smatraju i poreznim prekršajem (prema našem mišljenju potpuno pogrešno, osim ako se radi o izuzimanju ili skrivenoj isplati), tada vrijedeća norma zaista predstavlja objektivnu prijetnju.

Naše je mišljenje da se prodaja ispod nabavne cijene može obaviti kad se radi o robi koja je demodirana, oštećena, zbog općeg pada cijena postala je preskupa - npr. drugi je prodaju po nižim cijenama, zbog likvidacije ostatka zaliha, sezonsko sniženje, rasprodaja, prodaja zbog proteka roka trajanja, roba s greškom i sl. Drugo je kad se prodaja ispod cijene nabave obavlja planirano, osmišljeno i s ciljem eliminranja drugih trgovaca iz tržišnog natjecanja - kad je to tzv. predatorska praksa.

Detaljnije od tome možete pročitati u našem prilogu časopisu RRiF br. 9/08, ili naručit Komentar Zakona o trgovini, na našoj adresi.

Povratak na vijesti