RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Koje novosti donose izmjene Pravilnika o PDV-u?

Utorak, 02.08.2011.

Izmjene u načinu izdavanja računa i računi u elektroničkom obliku. Izmjenom čl. 104., st. 1. i 2. Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 149/09. - dalje: Pravilnik o PDV-u) određeno je da porezni obveznik treba za isporučena dobra i obavljene usluge dostaviti račun kupcu koji može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku. Međutim, poduzetnik ne treba ispostaviti račun pod uvjetom da se taj račun odnosi isključivo na isporuke koje su prema odredbama članka 11.a, st. 1., t. b) do g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09.), financijske transakcije, oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Neovisno na navedenu odredbu, ako primatelj ovakve isporuke ipak traži račun, isporučitelj treba ispostaviti račun i na papiru.

Dopunama Pravilnika (čl. 104.a) detaljnije se propisuju način ispostavljanju računa u elektroničkom obliku te metode primjenom kojih se mogu ispostavljati računi u elektroničkom obliku. Pritom primatelj računa treba dati suglasnost da želi primati račune u elektronskom obliku. Važno je napomenuti da račun u elektroničkom obliku je takav dokument koji je ispostavljen kao elektronička isprava u skladu sa Zakonom o elektroničkoj ispravi (Nar. nov., br. 150/05.), potpisan elektroničkim potpisom u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu (Nar. nov., br. 10/02. i 80/08.).

Ispravak računa. Izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani porez u računu o isporučenim dobrima i obavljenim uslugama ako primatelj po tom računu još nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza. Izdavatelj računa je u tom slučaju obvezan primatelja računa obavijestiti o ispravku računa ovisno o tome je li račun izdan u elektroničkom obliku ili na papiru. Izdavatelju računa u elektroničkom obliku treba biti dostavljena obavijest o storniranju toga računa u elektroničkom obliku temeljem koje će izdavatelj ispravak poreza proknjižiti u svom knjigovodstvu. Međutim, izdavatelju računa na papiru treba biti vraćen izvornik računa u kojemu je porez bio pogrešno iskazan, a on ga treba pohraniti u svoju dokumentaciju i ispravak poreza proknjižiti u svome knjigovodstvu (izmjene čl. 108).

Pravo izbora na oporezivanje kod usluga davanja zajmova. Porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanje kad za isporučena dobra ili obavljene usluge odobrava kredite iz svojih financijskih sredstava, a naknadu za usluge kreditiranja iskazuje odvojeno od vrijednosti dobara i usluga koje isporučuje. Novom odredbom čl. 83. st. 2. propisano je da se navedeno pravo na izbor za oporezivanje odnosi na porezne obveznike koji povremeno odobravaju kredite povezane s obavljanjem isporuka dobara i usluga. Prije izmjene Pravilnika o PDV-u bilo je propisano da se to pravo odnosi na porezne obveznike koji obavljaju povremeno financijske transakcije.

Ispravak i podjela pretporeza. Ispravak i podjela pretporeza ne provodi se ako pretporez koji bi se trebao ispraviti po dobru dugotrajne imovine ne prelazi vrijednost od 2.000,00 kn kako je određeno čl. 145. Pravilnika o PDV-u. Izmjenama je dodana odredba kojom se propisuje da se ne provodi ispravak pretporeza za jednu petinu ili jednu desetinu razlike pretporeza koja je nastala zbog promjene postotka prava na odbitak pretporeza utvrđenog za gospodarska dobra koja se koriste za obavljanje oporezivih isporuka u odnosu na početnu godinu korištenja, ako razlika pretporeza ne prelazi 500,00 kn. Nadalje, utvrđeno je da svota odbitka pretporeza koja se usklađuje u konačnom obračunu PDV-a ne utječe na visinu troška nabave, odnosno proizvodnje dugotrajne imovine evidentirane u poslovnim knjigama poduzetnika.

Postupak izračuna svote pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza propisan je čl. 146. Pravilnika o PDV-u. Kod tog izračuna ne uzimaju se u obzir između ostaloga i povremene financijske transakcije koje su navedene u čl. 11.a, st. 1., t. b) do g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Brisana je odredba u čl. 146., st. 6. kojom je bilo određeno da se povremenim financijskim transakcijama smatraju isporuke koje ne prelaze 2% ukupnih godišnjih isporuka. Sada će se taj kriterij određivati prema kriteriju povremenog obavljanja, a ne više prema vrijednosti godišnjih isporuka.

Oslobođenje PDV-a se odnosi na isporuku obroka u vezi s predškolskim i osnovnoškolskim obrazovanjem koje tim korisnicima, odnosno predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama obavljaju ustanove ili organizacije iz članka 11., st. 1., t. g), h) i i) Zakona. Odredba se odnosi na isporučitelje socijalne i obrazovne ustanove koje isporučuju obroke izravno ili putem druge takve ustanove ili organizacije. Međutim, uvjet je da naknada nije veća od ukupnih troškova za obavljenu isporuku.

Opširnije o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u može se pročitati sljedećem broju časopisa RRiF, odnosno u broju 9/11.,
LJ. M.Ostale vijesti:

Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)