Kratki komentar FIDIC-ovih općih uvjeta građenja

E-izdanje
189,00 kn

Sadržaj

Kratki komentari: Crvene knjige, Žute knjige, Srebrne knjige, Zlatne knjige, Harmoniziranih uvjeta, Kratkog ugovora i Instrumenata osiguranja
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, siječanj 2013.
Autor:   Dr. sc. Branko VUKMIR
Broj stranica:   324
Jezik:   hrvatski
Napomena:  

Uz ovu knjigu preporučujemo i drugu knjigu od istog autora, a to je: Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera.

O knjizi  

Kako budućnost razvoja naše građevinske industrije nije samo u Hrvatskoj nego i u izvođenju građevinskih radova u inozemstvu, kod pregovora i ugovaranja poslova naši će se izvođači najčešće susretati upravo s nekim od uvjeta ugovora koje je sastavio FIDIC. Uvjeti ugovora FIDIC pomažu da se spriječe nedostatci, odnosno da se stvori ravnoteža prava i dužnosti te uspostavi pravedna ravnoteža rizika između ugovornih strana. Smatramo potrebnim i korisnim da se naši građevinari i projektanti upoznaju s općim uvjetima FIDIC-a, a najjednostavnije mjesto gdje se to može učiniti je u domaćoj praksi građenja.

Predgovor  
Uvod  
Općenito o općim uvjetima FIDIC-a i o njihovu razvoju 1
Razvoj uvjeta ugovora FIDIC 3
Kratki komentar "Crvene knjige" 35
Uvod 37
Dodatak (appendix): Opći uvjeti Sporazuma o DAA u NCK-u 140
Prilog (annex): Postupovna pravila za NCK 141
Kratki komentar "harmoniziranih uvjeta" 143
Uvod 145
Pojedinačni komentari određenih članaka HU-a 147
Dodatak: Opću uvjeti Sporazuma o DAA-i u HU-u 158
Kratki komentar "Žute knjige" 161
Uvod 163
Pojedinačni komentari određenih članaka NŽK-a 166
Dodatak: Opći uvjeti Sporazuma o DAA u NŽK 199
Prilog: Postupovna pravila za NŽK 199
Kratki komentar "Srebrne knjige" 201
Uvod 203
Kratki skupni pregled nekih karakteristika NSK-a 204
Zaključak 228
Kratki komentar "Zlatne knjige" 201
Uvod 231
Kratki skupni pregled nekih karakteristika NZK-a 231
Dodatak: Opći uvjeti Sporazuma o DAA u NSK-u 255
Prilog: Postupovna pravila za NSK 255
Zaključak 255
Kratki komentar "Zrvene knjige" 257
Uvod 259
Kratki skupni pregled nekih karakteristika KO-a 259
Pojedinačni komentari određenih članaka KO-a 261
Pravila za presuđivanje i Sporazum s Presuditeljem 269
Bilješke kao „vodič“ 269
Zaključak 269
Instrument osiguranja - garancije i jamstva 271
Dodatak A: Napomene uz Garanciju Matične tvrtke 274
Dodatak B: Napomene uz obrazac Ponudbene garancije 277
Dodatak C: Napomene uz obrazac 280
Dodatak D: Napomene uz obrazac 283
Dodatak E: Napomene uz obrazac Garancije za predujam 286
Dodatak F: Napomene uz obrazac Garancije za zadržane iznose 289
Dodatak G: Napomene uz obrazac 292
Dodatak (samo za NZK): Napomene uz obrazac 294
Literatura 296
Index 310