RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Mjere za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba

Ponedjeljak, 02.11.2020.

      U Službenom glasniku Grada Zagreba br. 27. od 30. listopada 2020. godine, objavljena je Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.  

      Odlukom su donesene mjere prema kojima ugostitelji i obrtnici koji: 

  • obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima i na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba oslobađaju se plaćanja zakupnine 
  • su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, komunalna naknada umanjit će se za 30 % utvrđena svote 
  • su korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase oslobađaju se plaćanja mjesečne naknade 
  • su obveznici poreza na potrošnju alkoholnih pića (vinjaka, rakije i žestokih pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, oslobađaju se plaćanja poreza po stopi od 2 %. 

      Navedene mjere primjenjivat će se od 1. studenoga 2020. do ukidanja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-1 koju je Ministarstvo zdravstva donijelo 11. ožujka 2020. godine. 

      Iz citiranog proizlazi da je predmetna Odluka privremenog karaktera.

      Pojam „oslobađaju se“ otvara dvojbe u provedbi Odluke u smislu treba li i dalje  na računima iskazivati i obračunavati porez na potrošnju ali ne i uplaćivati u proračun Grada Zagreba, odnosno iskazivati neuplaćeni porez kao potporu. Drugo moguće rješenje je da se ne iskazuje porez na potrošnju, no tada učinak oslobođenje (uz nepromijenjene cijene pića) „prelijeva se“ u PDV.

      Tumačenje koje bi ove dvojbe otklonile očekuje se od središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija.

      Između ostalog, postavlja se i pitanje zakonitosti ove Odluke u dijelu oslobođenja od plaćanja poreza na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju. Naime, prema čl. 42. st. 2. Zakona o lokanim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.) propisano je da se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojom se propisuje i uređuje plaćanje poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, s primjenom od 1. siječnja iduće godine. Svaka odluka donesena suprotno odredbama ZLP-a podliježe ocjeni zakonitosti koju provodi Visoki upravni sud RH, a na prijedlog Porezne uprave. O tome se očitovalo Ministarstvo financija, Porezna uprava u svom tumačenju (KLASA: 410-01/17-01/700 od 28. kolovoza 2020.), a može mu se pristupiti ovdje. Prema dostupnim informacijama, takav prijedlog biti će upućen.

      U skladu s gore navedenim, ugostitelji i obrtnici mogu samo računati na oslobođenje od plaćanja zakupnine (ako obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima i na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba) te na smanjenje komunalne naknade za 30 %. Ostale mjere ovise o ocjeni zakonitosti.

      Nakon donošenja tumačenja Ministarstva financija te ocjene zakonitosti Visokog upravnog suda RH izvijestiti ćemo naše čitatelje o daljnjem postupanju.


I.P.Ostale vijesti:

Obustava rada ugostiteljskih objekata - ugostiteljski objekti koji mogu poslovati do 21. prosinca 2020.
Ponedjeljak, 30.11.2020.
Proširen je broj neoporezivih primitaka zaštićenih od ovrhe
Nedjelja, 29.11.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.11.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.11.2020.
Mjere za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Zagreba – Obavijest MF PU
Četvrtak, 05.11.2020.
Obveza za krivo obračunane doprinose za neke članove uprave biti će poništena
Četvrtak, 05.11.2020.
Minimalna plaća za 2021. godinu iznosi 4.250,00 kn
Utorak, 03.11.2020.
Mjere za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba
Ponedjeljak, 02.11.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.10.2020.
Kolektivni ugovor za graditeljstvo primjenjuje se na sve osobe iz područja F NKD-a
Petak, 23.10.2020.
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Četvrtak, 22.10.2020.
Cijepljenje protiv zaraznih bolesti je neoporezivi primitak radnika
Utorak, 20.10.2020.
Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače čiji su objekti oštećeni u potresu
Četvrtak, 15.10.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 13.10.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 07.10.2020.
Okružnica za proračunski sustav
Srijeda, 07.10.2020.
Naknada plaće za vrijeme izolacije
Petak, 02.10.2020.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.09.2020.
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a
Utorak, 22.09.2020.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Srijeda, 16.09.2020.
Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe
Četvrtak, 27.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.08.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike može se ostvariti i za kolovoz
Petak, 14.08.2020.
Obrazac zahtjeva za upis e-mail adrese u sudski registar
Petak, 14.08.2020.
Odgoda rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i informacija o prekograničnim aranžmanima
Četvrtak, 13.08.2020.
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.07.2020.
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Objavljene su nove potpore za očuvanjem radnih mjesta za srpanj i kolovoz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)