RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

NEOPOREZIVE ISPLATE

Zagreb, 2. srpnja 2019. seminar "(Ne)oporeziva materijalna prava radnika i ostali neoporezivi primitci u 2019. godini"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 292. srpnja 2019. (utorak)

Materijalna prava radnika predstavljaju troškove društva koje poslodavci i isplatitelji u određenim okolnostima mogu isplatiti bez obveze oporezivanja. No, pri isplati takvih naknada potrebno je jasno razlikovati pravo na isplatu od mogućnosti neoporezive isplate. Namjena je ovog seminara na pristupačan način objasniti utvrđivanje, evidentiranje i dodatnu dokumentaciju u svim slučajevima ako je riječ o neoporezivim isplatama te objasniti njihovo iskazivanje u Obrascu JOPPD.

Program seminara:

 • Posebnosti vezane za iskazivanje troškova prijevoza na posao i s posla radnika i
  podatci na PK kartici
 • Materijalna prava radnika: potpore, naknade i nagrade
 • Neoporeziva nagrada za radne rezultate (dodatna plaća, dodatak uz plaću za redoviti rad)
 • Dar djetetu do 15 godine života
 • Dar u naravi
 • Potpore za bolovanje dulje od 90 dana
 • Neoporeziva isplata stipendija i naknada za učeničku praksu i prigodne nagrade
 • Troškovi službenog puta i iskazivanje podataka u putnom nalogu
 • Dnevnica za rad na terenu
 • Razlika između isplate dnevnice za rad na terenu i dnevnice za službeni put
 • Naknada za odvojeni život
 • Potpore za slučaj smrti radnika
 • Potpora za slučaj smrti člana uže obitelji radnika
 • Otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu
 • Otpremnina radi odlaska u mirovinu i kada se otpremnina može isplatiti umirovljeniku koji
  je ujedno u radnom odnosu
 • Otpremnina kod sporazumnog raskida ugovora o radu
 • Jubilarne nagrade
 • Uporaba privatnog vozila za službene namjene i loko-vožnja
 • Premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja
 • Tretman posebne radne odjeće zaposlenicima
 • Obvezni liječnički pregledi radnicima
 • Sistematski kontrolni liječnički pregledi
 • Obrazovanje i izobrazba koje su u vezi s djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka
 • Članarine po osnovi članstva u strukovnim komorama
 • Neoporezive isplate i troškovi službenog puta koje isplaćuju NEPROFITNE organizacije
 • NOVA Potpora za novorođeno dijete
 • Iskazivanje neoporezivih primitaka u Obrascu JOPPD te rokovi dostavljanja Poreznoj
  upravi, šifriranje u Obrascu JOPPD
 • Što ako se zaboravi poslati JOPPD za neoporezive naknade
 • Popunjavanje naloga za plaćanje za neoporezive isplate
 • Novosti u ovrsi u vezi s provedbom ovrhe nad neoporezivim primitcima
 • Smije li se otpremnina, regres i slično isplatiti u gotovini?
   

Početak seminara je u 9:30 sati.

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 2. srpnja 2019. seminar "(Ne)oporeziva materijalna prava radnika i ostali neoporezivi primitci u 2019. godini"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
VELBITPretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)