RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

NEOPOREZIVE ISPLATE

Split, Osijek, Opatija i Zagreb - Seminar "(Ne)oporeziva materijalna prava radnika i ostali neoporezivi primitci u 2019. godini"


Mjesto Vrijeme održavanja
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 413.9.2019. (petak)
OPATIJA, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 516.9.2019. (ponedjeljak)
ZAGREB, Hotel Westin dvorana Opera, Kršnjavoga 118.9.2019. (srijeda) POPUNJENO! *
ZAGREB, RRIF VIsoka škola za financ.menadžment, Martićeva 2919.9.2019. (četvrtak) POPUNJENO!*
ZAGREB, RRIF Visoka škola za financ.menadžment, Martićeva 2920.9.2019. (petak) POPUNJENO!*
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financ.menadžment, Martićeva 2923.9.2019. (ponedjeljak) POPUNJENO!*
ZAGREB, RRIF Visoka škola za financ.menadžment, Martićeva 2924.9.2019. (utorak) POPUNJENO!*
ZAGREB, RRIF Visoka škola za financ. menadžment, Martićeva 2925.9.2019. (srijeda) POPUNJENO!*

*Svi sudionici koji su se prijavili za sudjelovanje na seminaru u terminima 18.,19.,20.,23.,24. i 259.2019., primili su potvrde održavanja i ponude za plaćanje i oni su uvršteni u te termine za koje su se i prijavili.

Od 1. rujna 2019. godine izmijenio se Pravilnik o porezu na dohodak kojim su propisani neoporezivi primitci te povećanje neoporezive svote dnevnica. Cilj je seminara objasniti navedene novosti i podsjetiti na ostala materijalna prava radnika koja se u određenim okolnostima mogu isplatiti bez obveze oporezivanja. Namjena je seminara na pristupačan način objasniti utvrđivanje, evidentiranje i dodatnu dokumentaciju u svim slučajevima kada je riječ o neoporezivim isplatama te njihovo iskazivanje u Obrascu JOPPD.

Program seminara:

 • Pregled očekivanih izmjena Zakona o porezu na dohodak kod obračuna plaće
 • Obveze poslodavca prema ugovoru / pravilniku o radu / kolektivnom ugovoru koje se odnose na neoporezive primitke isplata
 • Troškovi službenog puta i iskazivanje podataka u putnom nalogu –NOVE neoporezive svote dnevnica
 • NOVE neoporezive naknade za skrb o djeci radnika predškolske dobi (vrtići i jaslice)
 • Odnos naknade za prehranu i dnevnice za službeni put/terenski rad
 • Novosti za sezonske radnike
 • NOVI neoporezivi troškovi smještaja na temelju vjerodostojne dokumentacije kada ju pruža poslodavac i kada ju radnik sam podmiruje
 • NOVI neoporezivi troškovi prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije
 • NOVA neoporeziva novčana paušalna naknada za troškove smještaja i prehrane naknade
 • Mogu li se troškovi prehrane i smještaja podmirivati radnicima na bolovanju ili porodiljinom dopustu
 • NOVA neoporeziva naknade za podmirivanje troškova usluga namijenjenih odmoru radnika – „turistički vaučer“
 • Isplata regresa za godišnji odmor te može li se isplatiti radnicima na bolovanju, porodiljinom dopustu i bivšim radnicima
 • Isplata neoporezivih primitaka za rad na nepuno radno vrijeme kod dva ili više poslodavaca
 • Neoporeziva nagrada za radne rezultate (dodatna plaća, dodatak uz plaću za redoviti rad) do 5.000,00 kn i dar u naravi
 • Posebnosti vezane za iskazivanje troškova prijevoza na posao i s posla radnika i podatci na PK kartici
 • Potpore za bolovanje dulje od 90 dana
 • Neoporeziva isplata stipendija i naknada za učeničku praksu – utjecaj isplate na osobni odbitak koji koristi roditelj za dijete
 • Kako oporeziva stipendija djeteta utječe na osobni odbitak roditelja
 • Dnevnica za rad na terenu
 • Razlika između isplate dnevnice za rad na terenu i dnevnice za službeni put
 • Naknada za odvojeni život – stranci
 • Potpore za slučaj smrti radnika te potpora za slučaj smrti člana uže obitelji radnika
 • Otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu
 • Otpremnina radi odlaska u mirovinu te kada se otpremnina može isplatiti umirovljeniku koji je ujedno u radnom odnosu
 • Otpremnina kod sporazumnog raskida ugovora o rad
 • Jubilarne nagrade
 • Uporaba privatnog vozila za službene namjene i loco-vožnja
 • NOVA potpora za novorođeno dijete
 • Iskazivanje NOVIH neoporezivih primitaka u Obrascu JOPPD te rokovi njihova dostavljanja Poreznoj upravi, iskazivanje NOVIH šifri u Obrascu JOPPD
 • RAZDOBLJE iskazivanja isplaćenih podataka u Obrascu JOPPD
 • Što ako se zaboravi poslati JOPPD za neoporezive naknade
 • Popunjavanje naloga za plaćanje za neoporezive isplate
 • Smije li se otpremnina, regres i slično isplatit u gotovini

Seminar započinje u 9:30 sati

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

 

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)