RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

NOVOSTI U OPOREZIVANJU TRANSAKCIJA UNUTAR EU

4. lipnja 2020. webinar "Novosti u oporezivanju transakcija unutar Europske unije"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB4. lipnja 2020. (četvrtak) u 10:00 sati

Od 1. siječnja 2020. godine stupila je na snagu Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1912 kojom se mijenja Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 u dijelu koji se odnosi na dokaze o otpremi dobara u drugu zemlju članicu EU-a. U skladu s navedenim izmjenama, kao dokaz o otpremi dobara za primjenu oslobođenja za isporuku dobara unutar EU-a uvode se dvije oborive pretpostavke – dva neproturječna dokaza. Jednako tako, izmijenjene su i odredbe Zakona o PDV-u u dijelu koji se odnosi na „aranžman“ premještanja dobara te na isporuke u nizu. Sve o navedenim novostima u vezi s transakcijama s EU-om možete čuti na ovom webinaru.

Program webinara:

Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.

Trajanje predavanja: 40 min + 10 min odgovori na pitanja

1. Isporuke dobara unutar Europske unije i dokazne isprave

 • Nova pravila za oslobođenje koja propisuje Provedbena uredba vijeća (EU) 282/2011
 • Novi uvjeti za oslobođenu isporuku dobara od 1. siječnja 2020. godine – dva neproturječna dokaza za primjenu oslobođenja
 • Posebnosti u primjeni oslobođenja ovisno o tome tko organizira prijevoz dobara – kupac ili prodavatelj, ako je prijevoznik treća osoba ili se dobra prevoze vlastitim prijevoznim sredstvom kupca ili prodavatelja
 • Porezni položaj kupca i prodavatelj –baza VIES (kako treba kontrolirati porezni položaj sudionika u isporuci dobara)
 • Obvezni elementi računa s motrišta PDV-a i ostalih propisa (sadržaj računa, jezik, novčana jedinica)

 

Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min odgovori na pitanja

2. Isporuke u nizu

 • Koji su uvjeti za primjenu oslobođenja za transakcije u kojima sudjeluje tri ili više sudionika – poreznih obveznika iz Europske unije
 • Koja se isporuka u nizu smatra isporukom s prijevozom
 • Tko može primijeniti oslobođenje na isporuku u nizu

3. Trostrani poslovi

 • Koje se isporuke smatraju trostranim poslovima na koje se primjenjuje pojednostavljenje u oporezivanju
 • Obveze hrvatskoga poreznog obveznika kada je prvi, drugi ili treći sudionik u trostranom poslu
 • Elementi računa u trostranom poslu, računovodstveno evidentiranje i prikaz u poreznim evidencijama i obrascima

 

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

Trajanje predavanja: 40 min + 15 min odgovori na pitanja

4. Premještanje dobara

 • Porezne obveze kod premještanja dobara – kada nastaje porezna obveza za isporučitelja dobara iz Republike Hrvatske
 • Evidentiranje u poreznim i knjigovodstvenim evidencijama
 • Porezne obveze isporučitelja u zemlji gdje su dobra premještena

5. „Aranžman“ premještanja dobara

 • Što se s motrišta PDV-a smatra „aranžmanom“ premještanja dobara
 • Uvjeti za „aranžman“ premještanja dobara i porezne obveze isporučitelja i stjecatelja dobara
 • Evidentiranje u poreznim i knjigovodstvenim evidencijama
 • Kako treba evidentirati „aranžman“ premještanja dobara u novom Obrascu Zbirna prijava – ZP

 

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 475,00 kn (380,00 kn + 25% PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima:

 • internetska veza
 • praćenje webinara je putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) sa slušalicama ili zvučnikom (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar

Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar:

 • putem prijavnice na našim mrežnim stranicama, objavljene unutar obavijesti o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu adresu e-pošte jer ćemo na tu adresu dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru i broj telefona za kontakt u slučaju tehničkih poteškoća
 • RRIF dostavlja pozivnicu za webinar na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavnici na dan održavanja seminara, sat vremena prije održavanja
 • putem poveznice sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.

 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na webinaru

faks 01/4699-766

4. lipnja 2020. webinar "Novosti u oporezivanju transakcija unutar Europske unije"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:


Ulica i broj:


Pošt. broj i mjesto:
e-pošta za ponudu:


OIB:
Telefon:


 
Ime i prezime polaznika webinara e-pošta za slanje pozivnice za webinar
1.


2.


3.


4.


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
MEDVEDNIAPretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)