RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

NOVOSTI U ZAPOŠLJAVANJU STRANACA I SEZONSKI RAD

Split, Opatija i Zagreb - od 2. do 6. ožujka 2020. seminar "Novosti u zapošljavanju stranaca te sezonski rad domaćih i stranih radnika u 2020. godini"


Mjesto Vrijeme održavanja
SPLIT, Hotel Cornaro, Sinjska 62. ožujka 2020. (ponedjeljak)
OPATIJA, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 53. ožujka 2020. (utorak)
ZAGREB, RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 296. ožujka 2020. (petak)

Zbog nedostatka radne snage te sezonskog karaktera poslova koje poslodavci u RH obavljaju, učestali su slučajevi da stranci dolaze na rad u RH. Pribavljanje radnih dozvola za strance poslodavcima često predstavlja veliko opterećenje i dovodi do mnogobrojnih poteškoća.

Cilj je seminara stoga utvrditi na koji način pribaviti radne dozvole, koji stranci mogu raditi i bez radnih dozvola, kako je uređeno pitanje osiguranja i plaćanja doprinosa za strance te koje porezne pogodnosti poslodavac ostvaruje prilikom sezonskog zapošljavanja stranaca.

Na seminaru će biti riječ i o zapošljavanju domaćih i stranih sezonskih radnika te sklapanju ugovora o radu za stalne sezonske poslove a izložit će se i odredbe Nacrta novog Zakona o strancima i promjene koje će uvesti u zapošljavanje i rad stranaca su RH.

Program seminara:

Zapošljavanje i rad stranaca:

 • Postupak i uvjeti za izdavanje radnih dozvola (na temelju i izvan godišnje kvote)
 • Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca za 2020. godinu
 • Zapošljavanje i rad sezonskih radnika
 • Ugovor o radu za stalne sezonske poslove i mjera stalni sezonac
 • Prijedlog novog Zakona o strancima i promjene koje donosi u zapošljavanju stranaca
 • Stranci kao osnivači trgovačkih društava i podružnica u RH
 • Stranci koji u RH mogu raditi bez pribavljanja radne dozvole (azilanti i ostali)
 • Poslovi za koje treba pribaviti potvrdu o prijavi rada
 • Rad državljana EU-a u RH
 • Uvjeti rada stranaca u RH (plaća, primjena kolektivnih ugovora, radno vrijeme i ostalo)
 • Uvjeti pod kojima dozvola za boravak i rad prestaje
 • Prestanak radnog odnosa i utjecaj na boravak stranca u RH

Socijalna pitanja rada stranaca

 • Osiguranje stranaca u RH
 • Primjena uredaba EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Ugovora o socijalnom osiguranju
 • Obračun doprinosa (MIO I. i MIO II.)
 • Podmirivanje doprinosa stalnim sezonskim radnicima

Porezna motrišta rada stranaca

 • Obračun poreza i prireza strancima u RH te pograničnim radnicima
 • Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Povrat više plaćenog poreza strancu
 • Slučajevi u kojima se strancima može neoporezivo podmiriti smještaj i prehrana
 • Ostale neoporezive isplate strancima
 • Podnošenje INO-DOH-a strancima
 • Obračun i isplata neoporezivih primitaka sezonskim radnicima (smještaj, prehrana, nagrada za radne rezultate, prigodne nagrade- božićnica, regres itd.)

Početak seminara je u 9:30 sati.

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Split, Opatija i Zagreb - od 2. do 6. ožujka 2020. seminar "Novosti u zapošljavanju stranaca te sezonski rad domaćih i stranih radnika u 2020. godini"
Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DAVAPretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)