RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Najnovija izmjena Pravilnika o porezu na dobit i NOVI obrazac PD

Četvrtak, 03.01.2013.

1. Porezne olakšice  i oslobođenja na temelju Zakona o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja

Zbog novih poreznih olakšica na temelju spomenutog Zakona, došlo je do izmjene OBRASCA PD na rednim brojevima 49. i 50 - Poticaji ulaganja. Međutim zbog kratkoće primjene ovog Zakona, u 2012. godini postojala je vrlo mala mogućnost njihovog korištenja čak i za one poduzetnike koji su započeli s pripremama za nova ulaganja prema uvjetima koji iz Zakona proizlaze. Jer poduzetnik – nositelj poticajnih mjera treba prije početka ulaganja nadležnom ministarstvu podnijeti „Prijavu ulagateljskog elaborata“ u svrhu korištenja poticajnih mjera, a Ministarstvo treba u roku od 60 dana izdati „Potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera“ kako bi poduzetnik, između ostalog, mogao koristiti i porezne olakšice. A za sve to u 2012. na raspolaganju je bilo svega 82 dana. 
 
Nositelji poticajnih mjera prema ovom Zakonu mogu biti poduzetnici (trgovačka društva i obrtnici „dobitaši“) koji su registrirani na području Hrvatske. Ulaganja na temelju kojih se može ostvariti porezna olakšica ili oslobođenje odnose se na ulaganja u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo trgovačkog društva – nositelja poticajnih mjera u zakonom propisanim svotama uz zadovoljenje određenih uvjeta propisanim ovim Zakonom, kako je to prikazano u tablici.

 
Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja poduzetnike dijeli prema veličini, ali ne prema kriterijima Zakona o računovodstvu, već kriterijima koje propisuje Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. do 53/12.). Prvi puta se u poreznim olakšicama temeljem poticaja ulaganja posebno izdvajaju tzv. „mikro“ poduzetnici. 
Mikro subjekti malog gospodarstva kao obveznici poreza na dobitak jesu fizičke i pravne osobe koje:
a) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, 
b) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju ukupni prihod u svoti protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu u protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.
Ulaganje temeljem ovog Zakona može se odnositi na osnivanje novog trgovačkog društva (ili obrta „dobitaša“), proširenje postojećeg, pokretanje investicija koje predstavljanju promjenu proizvoda, proizvodnog procesa diversifikacijom, racionalizacijom ili modernizacijom. 

2. Porezne olakšice temeljem „starih“ Zakona o poticanju ulaganja
Sukladno čl. 27. Zakona o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja, trgovačka društva i obrti - obveznici poreza na dobitak koji koriste poticajne mjere, porezne i carinske povlastice za ulaganje koje su ostvarili prema „starim“ propisima: Zakonu o poticanju ulaganja (Nar. nov. br., 73/00.) i Zakonu o poticanju ulaganja (Nar. nov. br., 138/06. i 61/11.), zadržavaju i dalje pravo korištenja odobrenih poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica, do isteka razdoblja za koje su odobrene.

3. Izmjena obrasca PD

Na red.br. 49. Obr. PD unose se porezne olakšice i oslobođenja prema čl. 8. i 9. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja i čl. 43a. st. 1. Pravilnika o porezu na dobit prema kriterijima kako je to prikazano u prethodnoj tablici. 
Na red. br. 50. Obr. PD unose se porezne olakšice i oslobođenja prema „starim“ Zakonima o poticanju ulaganja (Nar. nov. br., 73/00. i Nar. nov. br., 138/06. i 61/11.). O ovim olakšicama pisali smo u RRiF-u br. 1/13. na str. 180-181.).
U nastavku dajemo prikaz novog OBRASCA PD. 
Važna napomena: Obrazac je ispunjen prema podatcima iz obrasca PD objavljenom u RRiF-u br. 1/13. na str. 183-184. Međutim, u tehničkoj pripremi popunjavanja obrasca u tiskanom časopisu došlo je do greške naziva pozicija na rednim brojevima 28. do 30. Molimo čitatelje da uvaže našu ispriku. U obrascu PD koji slijedi ispravljena je ova pogreška.


Đ.J.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)