Naplaćivanje opomena je dopušteno samo u poslovanju između poduzetnika

Datum: 14.09.2012, Petak
Autor: Š.G.Z.T.

Kao što smo već objavljivali, u Narodnim novinama br. 78. od 13. srpnja ove godine izmijenjen je Zakon o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/.07. do 133/09.) čije se promjene primjenjuju od 21. srpnja 2012.

Prema dopunjenom čl. 12., st. 5. Zakona o zaštiti potrošača, radi naplate dospjelih novčanih potraživanja nije dopušteno naplaćivati poslanu opomenu. Međutim, Zakon o zaštiti potrošača ne određuje potrošača kao poduzetnika. Prema tome, Zakon o zaštiti potrošača primjenjuje se samo u poslovanju između poduzetnika i građana koji ne obavljaju djelatnost.

Kako se uskoro očekuje donošenje Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, taj Zakon predviđa posebnu naknadu za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem u plaćanju (opomena). Ta naknada ne će morati biti ugovorena kako bi se mogla naplaćivati nego će se primjenjivati čl. 13. (prijedloga) Zakona koji nalaže: „.. dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze dužan je, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, vjerovniku platiti posebnu naknadu u paušalnom iznosu od 300 kuna“. Nadalje se propisuje ništetnost odredaba ugovora kojima bi se isključivalo, ograničavalo ili uvjetovalo pravo vjerovnika na tu „posebnu naknadu“ kao i na zateznu kamatu.

To znači da od 21. srpnja 2012. slanje opomene nije dopušteno naplaćivati građanima koji ne obavljaju djelatnost, a po stupanju na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u odnosu između poduzetnika vjerovnik će imati zakonsko pravo na posebnu naknadu od dužnika (poduzetnika pravne ili poduzetnika fizičke osobe) u svoti od 300,00 kn koji zakasni s plaćanjem.

Povratak na vijesti