RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Neoporezive nagrade radnicima za navršenih 45 godina radnog staža – jubilarne nagrade

Broj: 121-01/08-01/6 od 02.12.2008.

U svezi Vašeg telefonskog upita o mogućnosti neoporezive isplate jubilarne nagrade radnicima za navršenih 45 godina radnog staža, u nastavku odgovaramo.

U skladu s odredbama članka 10. točke 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.) i članka 13. stavka 2. točke 12. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.) oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se jubilarne nagrade koje poslodavci isplaćuju svojim radnicima i to za navršenih:

– 10 godina radnog staža, do 1.500,00 kuna

– 15 godina radnog staža, do 2.000,00 kuna

– 20 godina radnog staža, do 2.500,00 kuna

– 25 godina radnog staža, do 3.000,00 kuna

– 30 godina radnog staža, do 3.500,00 kuna

– 35 godina radnog staža, do 4.000,00 kuna

– 40 godina radnog staža, do 5.000,00 kuna

Analogno tome za radnike s navršenih 45 godina radnog staža može se primijeniti navedena odredba Pravilnika o porezu na dohodak za 40 godina radnog staža, odnosno za navršenih 45 godina radnog staža oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se jubilarne nagrade do 5.000,00 kuna.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)