Nova financijska izvješća štedno-kreditnih zadruga

Hrvatska narodna banka propisala je nova
financijska izvješća za štedno-kreditne zadruge (Nar. nov. br. 35. od 2.
travnja 2007.).

Financijska izvješća sastoje se od 8 tiskanica (obrazaca) koje
štedno-kreditna zadruga treba dostavljati HNB-u i MInistarstvu financija
sa stanjem 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca najkasnije
do posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon tromjesečja za koje se
izvješća sastavljaju.

Iznimno u izvješća:

* za razdoblje 1.1.-31.3.2007. do 30. lipnja 2007.izvješća sa
stanjem na dan 30. lipnja do 31. kolovoza 2007.

Izvješće i obračun o sredstvima pričuve dostavlja se u prethodno navedenim rokovima.

Povratak na vijesti